Du er her: Forsiden

Legeutdanning for distriktene

 

Følg oss på

     

Program for forskning og fagutvikling

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

 

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

2015 Regjeringen om primærhelsetjenesten

       

Rekruttering av leger til lokalsykehus

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Slik rekrutterer man til allmennpraksis i Canada

22.05.15. I 22 år har forskere fulgt studenters karrierevalg: kirurgi, indremedisin eller allmennmedisin (family medicin). Nå er allmennmedisin populært. Fra 2004 satset man mye på å bedre rekrutteringen bla. ved å ha undervisning utenfor universitetscampusene, studierevisjoner, innføring av mentorordninger for allmennleger og satsninger på lederskap, stipend og bedre lønn. Se resultatene her

Les mer »

Kvalitet når legevakta er integrert

18.05.15: Den nye Primærhelsemeldingen tar til orde for å samlokalisere tjenestene til et helhetlig tilbud lokalt. I Utposten argumenterer vi i samme retning vedr legevakt ut fra et ønske om både å ta hensyn til legers vaktbelastning og uheldige virkninger når kommunenes høyeste generalistkompetanse flyttes langt vekk fra andre deltjenester.

Les mer »

Så var det kuling og storm på reisene; det virket alltid så begeistrende på mig

15.05.15: Norges første kvinnelige distriktslege virket i Alta-Kautokeinodistriktet og var Trude Johnsen fra Sunnfjord. Folk levde i økonomisk og sosialt vanskelige kår, og infeksjonssykdommer som tuberkulose, spanskesyke og difteri bredte om seg. Ved et spesielt hardt sykdomsutbrudd i 1917 måtte hun også ta seg av pasienter i Loppa.

Les mer »

Nye forsknings- og fagutviklingsprosjekt

11.05.15. NSDM sitt program for forskning og fagutvikling (Programmet) bevilger såkornmidler to ganger årlig. I første søkerrunde var det iår 7 søknader, hvorav 4 ble innvilget. Både en medisinstudent, et sykepleier/lege-par og andre leger med distriktsbakgrunn fikk midler.

Les mer »

Alle typer kommuner har legerekrutteringsutfordringer

05.05.15: KS har spurt landets kommuner om primærlegene deres. 4 av 10 opplever det vanskelig å rekruttere fastleger. Utfordringene stiger med synkende kommunestørrelse, men er de samme i store perifere kommuner som blant de små - både sentrale og perifere. I de store sentrale kommunene er andelen som opplever rekruttering vanskelig, noe lavere; 3 av 10. Halvparten av kommunene oppgir at det er vanskelig å rekruttere kommuneoverlege.

Les mer »

Tett på tjenestene i Skottland

04.05.15: Leder Prof Phil Wilson ved Centre for Rural Health i Inverness tok nylig imot 36 leger fra Norge. Alle fikk komme ut i lokale legekontor og små community hospitals. Vi så faglig dyktige og dedikerte kolleger med mye ekstra personell, bl.a ansatt for å jobbe med kvalitetskontroll. I 1912 reiste the Dewar Committee rundt for å registrere helsetilstanden i dette området. The Highlands & Islands Medical Service ble året etter verdens første statsfinansierte, heldekkende helsetjeneste - og en modell NHS ble bygget på.

Les mer »

Distriktlegers lidenskaper

27.04.15: I Utpostens siste nummer i 2014 var temaet "...ikke bare lege". Personlige refleksjoner om det som får leger til å koble helt av utenom jobben er inspirerende lesning. De fleste skribentene bor og lever i mindre kommuner, tett på pasientene sine, og har funner steder her der de ikke er Legen.

Les mer »

Slik får Meløy kommune hjelp til legerekruttering

24.04.15: For ett år siden ble nordlandskommunen kjent som stedet der de sliter med å beholde leger. NSDM er invitert til å bistå med forskningsbasert kunnskap, erfaringsbaserte råd og eventuelt evaluering av en tydelig satsning lokalt for å endre situasjonen. Både fagfolk, politikere, administrasjon og engaserte inbyggere ønsker samarbeid for å få stabile leger i realistiske tidsperioder, i gode fagmiljø, slik at innbyggerene får en pålitelig helsetjeneste. Det finnes ingen quick fix, men med bredt anlagte prosesser tror vi at situasjonen kan snu.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS