Du er her: Forsiden

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Program for forskning og fagutvikling

Følg oss på

     

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

 

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

Legeutdanning i distriktene, Saltstraumen 2014

 

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Senjakommuners samarbeid om legetjenester

15.04.15: "Senjalegen" ble etablert i 2009 etter mange år med vikarstafetter i de minste kommunene. Nå er forskere ved NSDM i gang med å evaluere det interkommunale legetjenestesamarbeidet og skal bl.a. beskrive etableringen og utviklingen, stabilitet blant leger og annet helsepersonell, hvordan pasientene oppfatter legetjenesten og ikke minst skal man se på om Senjalegen er samfunnsøkonomisk lønnsom.

Les mer »

Medisinerutdanningen i Tromsø leverer!

12.04.15: Medisinerstudiet i Tromø var den første distriktsmedisinske i Europa. 34 avgangskull fra perioden 1979-2012 er undersøkt med hensyn til arbeidssted i 2013: 822 leger av totalt 1611 jobbet i Nord-Norge (51%). I de siste avgangskullene valgte flere enn i de tidligere å ta sin første jobb i nord. Alle kull har valgt allmennpraksis oftere enn i resten av landet. Ivar J. Aaraas et al konkluderer med at legestudiet oppfyller sitt mål på en bærekraftig måte.

Les mer »

Fagmiljø rundt lokalsykehus inkluderer 1. linjen og høyskolens fagfolk

10.04.15: Narviks sykehus står i fare for å miste akuttkirurgien. Overlege Svere Håkon Evju på legevakten i byen har engasjert seg og beskriver hvordan fagmiljøene i byen jober tett sammen for å styrke helsetjenestene lokalt. Fjerner man anestesi og kirurgi, vil det få konsekvenser for pasientene, men også fagfolk utenfor sykehusene vil miste en helt sentral aktør i byggingen av god helseberedskap, utvikling av kurs og utdanning av helsepersonell.

Les mer »

I økende grad ønsker fastleger seg fastlønn

07.04.15: Norske allmennleger ble i 2009 og i 2012 spurt om foretrukket avlønningsform: "the proportion of GPs who prefer private practice (i.e. the default contract for GPs in Norway) decreases from 52% to 36% in the period from 2009 to 2012. While 67% of the GPs who worked in private practice preferred this type of contract in 2009, the proportion had dropped by 20 percentage points in 2012. Salaried contracts are preferred by GPs who are young, work in a small municipality, have more patients listed than they prefer, work more hours per week than they prefer, have relatively low income or few patients listed."

Les mer »

Yngre kvinner og eldre menn om eget legeyrke

29.03.15: NSDM var nylig på besøk i Ryfylke legegruppe for å samtale om rekruttering og stabilisering av leger. Pasientene var den største motivasjonen i jobben. De unge legene ønsket seg utdanningsstillinger. Dagens ordninger er for vanskelig, dyr og bindene. De eldre vektla en god relasjon til kommunen for rettferdige og fleksible løsninger lokalt.

Les mer »

Tiden er et skip som ikke kaster anker

24.03.15: En god oversiktsartikkel om helsetjenester til den samiske befolkningen fra Utposten nr 6, 2014 av professor i barne og ungdomspsykiatri Siv Kvernmo

Les mer »

Norske kommuner - noen myter og realiteter

22.03.15: Professor Bjarne Jensen og amanuensis Olav G Narud har skrevet en artikkel i Fagtidsskriftet Samfunn og økonomi som tar for seg myter som at Norske kommuner er små både mht innbyggertall og areal, at det er vist økonomiske gevinster ved å opprette store kommuner og myter om ressursbruken i kommunene i forhold til privat sektor. FAFO har laget en rapport som knuser myter og beskriver realiteter når det gjelder kompetansenivå.

Les mer »

Fastlege i byen via lyd/bilde ut til bygdene

15.03.15: I Västerbotten län vil de prøve noe nytt: ansette en lege i Umeå som skal betjene tre distriktskommuner via videokonferanse. Slik får pasientene en fastlege. På plass i distriktene vil det være stafettleger for det akutte.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS