Du er her: Forsiden

Generalism in Rural Medicine September 2016

Følg oss på

     

Program for forskning og fagutvikling

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

 

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

 

15 år med fastlegeordning. Hva nå? Seminar 31. august

Evaluering av Senja-samarbeidet

Rekruttering av leger til lokalsykehus

Turnustjenesten for leger

Akuttmedisin og legevakt

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Første distriktslege som president i Legeforeningen

29.05.16: Da Marit Hermansen ble valgt som president for Den norske legeforening for ett år siden, var hun den første distriktslegen, dvs lege med stilling i en distriktskommune. I 2010 fikk hun Anders Forsdahls pris. Hvorfor hun fikk den vet hun ikke helt. Les intervjuet i Tidsskriftet, skrevet av fastlege i Namsos, Jannicke Reymert

Les mer »

Full fagseminardag

25.05.16: Hele ni NSDM-stipendiater var i går samlet til seminar for presentere egne prosjekt og lære av hverandre. NSDMs forskere følger prosjektene tett. Det ble en spennende dag med distriktsmedisinske forsknings- og fagutviklingsprosjekter med meget stor spennvidde.

Les mer »

Pris til teamtreningsteamet i Alta!

24.05.16: Legeforeningens kvalitetspris gikk i år til det tverrfaglige teamet som siden 2007 har stått for et månedlig teamtreningstilbud i Alta og som har spredt innovasjonen til andre deler av landet. Lokalt godt samarbeid med bl.a. lokalsykehuset har gitt resultater. Vi gratulerer med heder og 50 000! Les gjerne nominasjonen for å lære om denne teamtreningen.

Les mer »

Småsykehus bedre på vanlige operasjoner?

21.05.16: Nylig publiserte anerkjente JAMA en artikkel om kirurgi på amerikanske, små "critical access hospitals" (likner lokalsykehus). Forskere fant at for vanlige operasjoner ser det ut til at kirurgi her er billigere og gir færre komplikasjoner enn på de store sykehusene. Økt forekomst av vanskelige sykehusinfeksjoner er en kjent utfordring ved storsykehusene.

Les mer »

Helsedirektøren i Sàpmi

14.05.16: Bjørn Guldvog har vært noen dager i Finnmark og møtt Sametinget og Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS). "Med fokuset på flyktningestrøm og migrasjon helse ifjor ble han mer klar over at Norge ikke har gode nok tilbud for samer som Norges urfolk"

Les mer »

Has the tide turned?

10.05.16: "Until quite recently, small hospitals in England were often viewed more as a problem than an opportunity." Troen på sentralisering har vært den samme i England, men er kanskje i ferd m å snu. Forskningstradisjonene er eldre, sentrene flere og bredden bedre. The Nuffield Trust i London har laget et læringsnettverk for å utforske utforringene og styrkene til de små sykehusene. Gruppen består av 33 sykehusledere. Her er den første rapporten.

Les mer »

Making it work

09.05.16: NSDM er en av fem organisasjoner fra like mange land som harfått EU-milder for å implementere og evaluere virkemidler utarbeidet i det tidligere prosjektet Recruit and Retain. Det første prosjektet gikk over fire år og ble avsluttet i 2014. Entusiasme og en god samarbeidsånd preger ønsket om Making it work og vi er allerede godt i gang

Les mer »

Bygdelegen

04.05.16:"Man kunne se for seg en godslig landsbylege i tweed, en som prater med alle. Sånn er ikke Sidsel. Hun har skarpe konturer. Hun analyserer og er konsekvent. Hun tenker alltid logisk. Samtidig har hun et varmt hjerte, og hun strekker seg alltid lenger for å gjøre sin plikt. Jeg har bestandig sett opp til dette ved henne: det varme hjertet og besluttsomheten i å holde hodet kaldt." Intervju med Sidsel Offergaard Jevne i Valdres, skrevet av Rebekka Johnsen Wangensteen.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS