Du er her: Forsiden

Fastlegeordningen 15 år. Hva nå?

Følg oss på

 

     

 

 

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Sykepleiere utdannet i NOrd-Norge. Hvor blir de av?

Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere

Idèbank for kommunene

 

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Allmennlegetjenester i Sverige og Norge

16.01.17: Vi ønsker en nyansert samtale: I Sverige er det problemer med rekruttering av leger til primärvården, mens vikarmarkedet vokser. Muligens en måte å oppnå autonomi på? I Norge finner de ferske legene fastlegeordningen krevende: de ønsker seg utdanningsstillinger. Der har svenskene noe å lære bort til oss.

Les mer »

Oppfølgingsteam - hva er det?

16.01.17: I Bø kommune er det startet et forsknings- og utviklingsprosjekt med utgangspunkt i Primærhelsetjenestemeldingens beskrivelse av oppfølgningsteam. I prosjektet skal kommuneoverlege og fysioterapeut utforske hvem man lokalt oppfatter er pasienter med «store og sammensatte behov». Dernest hvordan disse følges opp i kommunen og så evt lage et forsøk med oppfølgingsteam

Les mer »

NSDM-disputas om teamtrening i Alta

05.01.17: Helen Brandstorp skal mandag forsvare sin avhandling om trening i lokale akuttmedisinske team. Det skjer i UiTs campus Alta. PhD-prosjektet har utforsket og søkt å forbedre teamtrening gjennom et aksjonsforskningsprosjekt på 3,5 år og sett spesielt på pasientdeltagelse, ledelse som samspill og læringsprosesser.

Les mer »

Fire år med Samhandlingsreform - og hva så?

04.01.17: Det er fire år siden samhandlingsreformen trådte i kraft. Reformen har ikke nådd sine mål, og i beste fall har den vært uten betydning for pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenestene, innleder Jan Emil Kristoffersen i en artikkel i Utposten. Han har fulgt utviklingen tett over år, både som fastlege, som sentral i Legeforeningen og i en lederstilling på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Les mer »

Kollega som fortjener en pris?

03.01.17: Anders Forsdahls pris deles ut hvert år til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrep. Vinneren kåres av styringsgruppen vår og vi ønsker oss nominasjoner innen 15. februar.

Les mer »

Leger vil snakke sammen

27.12.16: Tre fastleger, i Meland, Masfjorden og Bergen kommune, har undersøkt hva lokalsykehusleger og fastleger synes om samhandlingen dem imellom. Som praksiskonsulenter ved Haraldsplass diakonale sykehus har de fått mange svar via spørreskjema og gruppeintervjuer i 2011 og 2015 og identifiserte fire utfordringer: Informasjon om behandlingstilbud, kommunikasjon, håndtering av halvøyeblikkelig og øyeblikkelig hjelp. En lett tilgjengelig overlege i akuttmottak er alle svært fornøyde med.

Les mer »

Les!

22.12.16: - Randi var ei høgreist, lun og vis kvinne. Mannen arbeidde på sjøen, ho var på land. Bilete av familien, av bakgrunn og samanheng, utvida seg gradvis ettersom eg gleid inn i bygda sjølve. Distriktslege Aslak Bråtveit har nok en varm fortelling fra virkelig legeliv på trykk. Vi ønsker dere alle en riktig god jul med "Les!"

Les mer »

Legeutdanning i Finnmark - interessant for forskere

21.12.16: UiT Norges arktiske universitet desentraliserer 2 år av den totalt 6 år lange grunnutdanningen for noen legestudenter. Alta og Karasjok kommuner og lokalsykehuset i Hammerfest vil være læresteder fra høsten 2017 i den nye "Finnmarksmodellen". Det vil en kanadisk og norske forskere følge godt med på.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS