Du er her: Forsiden

Generalism in Rural Medicine September 2016

Følg oss på

 

     

 

 

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere

Idèbank for kommunene

 

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Vi er små og har mange å nå: vi må være på!

09.12.16: - Vær fremoverlent og på flere plattformer. Tenk farger, effektfulle foto og ord som alle kan forstå. Vi vil bli bedre på digital kommunikasjon.

Les mer »

Gir prispengene til Folkebevegelsen for lokalsykehus

08.12.16: Vinner av Anders Forsdals pris i år, professor Torben Wisborg, gir bort alle prispengene til Folkebevegelsen for lokalsykehus for å støtte en organisasjon som "som jobber konsekvent for det solidariske, offentlige helsevesen."

Les mer »

Våre planer for 2017

04.12.16: Relevant, ambisiøst og bredt orientert var merknadene da styringsgruppa godkjente NSDM plandokument 2017. NSDM vil være en aktør som spiller på teambaserte generalisters styrke: fleksibilitet i møte med aktuelle utfordringer og mangefasetterte bidrag som sikrer at viktige sammenhenger kommer frem. Dessuten feirer vi vårt 10-årsjubileum i Oslo 7. juni!

Les mer »

Oppretter kommunalt utdanningsfond

28.11.16: I Harstad er man svært bekymret for fastlegesituasjonen da fem leger har sagt opp sine avtaler. Det er stilt nye kompetansekrav til leger i legevakt, gjennom samhandlingsreformen og legene skal fremover være spesialister i allmennmedisin. Kommunen vil samarbeide med legene om nye måter å tilrettelegge for spesialistutdanning.

Les mer »

Fastlegeordningen, hva nå? Et magasin

26.11.16: Vi har latt to nyhetsjournalister få dokumentere og presenterer hva flere ulike aktører mener om fastlegeordningen, innenfra og utenfra, hva slags kunnskap forskning om ordningen kan gi oss og hva den sier lite om. I tillegg er fastlegenes beste venner med for å hylle et samlet korps som har rundet 15 stolte år. God lesning!

Les mer »

Krav til spesialisering må ikke svekke rekruttering

23.11.16: Myndighetene ønsker at det skal bli et krav om at allmennleger skal være i spesialisering eller spesialist. Vi ønsker kvalitetskravet velkommen. Men det må ikke svekke kommunenes konkurranseevne i forhold til sykehus mht å rekruttere og beholde leger. Dessuten må det nå legges til rette for utdanningsstillinger. Vi utdyper i vårt høringssvar

Les mer »

Ny referansegruppe i distriktsmedisin

22.11.16: I går møttes for første gang Norsk forening for allmennmedisin sin referansegruppe i distriktsmedisin. Leder er Karsten Kehlet (Senja). Medlemmer er Guttorm Dahl Johnsen (Mo i Rana); Morten Højlund Larsen (Luster i Sogn og Fjordane), Jonny Cassels (Florø, også Sogn og Fjordane) Gunnar Grøstad Johnsons (Vinje) og Helen Brandstorp (NSDM)

Les mer »

En epidemi av diabetes i noen samekommuner

18.11.16: Leder for Senter for samisk helseforskning (UiT) og deres store befolkningsundersøkelse SAMINOR 2 oppsummerer resultatene av befolkningsundersøkelsen i totalt 25 distriktskommuner i Nord-Norge.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS