Du er her: Forsiden

Generalism in Rural Medicine September 2016

Følg oss på

     

Program for forskning og fagutvikling

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

 

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

 

15 år med fastlegeordning. Hva nå? Seminar 31. august

Evaluering av Senja-samarbeidet

Rekruttering av leger til lokalsykehus

Turnustjenesten for leger

Akuttmedisin og legevakt

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Samler forskere fra 15 nasjoner

27.06.16: NSDM er verskap for et mini-symposium for forskere fra hele verden 1.-2. september. Tema er Generalism in Rural Health både innen utdannings, urfolks- og helsetjenesteforskning. Gjennom samarbeid håper vi på å forstå kvalitetene i distrikt bedre, og hvordan man kan bygge gode, generalistbaserte tjenester her. Møt pioner Roger Strasser

Les mer »

Samarbeid med Årdal

23.06.16: Årdal er den tredje kommunen NSDM samarbeider med i det treårige prosjektet Recruit & Retain - Making it Work. Odda og Meløy er de to andre. I går møtte vi fire leger, rådmann og kommunalsjef til et oppstartsmøte i Øvre Årdal. Kommunen har gjort noen betydelig endringer de siste årene for å bedre arbeidsforholdene lokalt

Les mer »

Samfunnsmedisinsk forskningsfond?

18.06.16: Er det hensiktsmessig at anvendt samfunnsmedisinsk fagutvikling og forskning er lagt under allmennmedisin? Burde ikke samfunnsmedisin ha sine egne ordninger? NSDM, med samfunnsmedisiner Dag-Helge Rønnevik i spissen, løftet temaet under årsmøtet til Norsk samfunnsmedisinsk forening.

Les mer »

Recruit and Retain - i Odda

15.06.16: Odda er en av tre kommuner i vårt internasjonale EU-prosjekt Recruit and Retain - Making it work. I går møttes kommunen og NSDM til et svært vellykket oppstartsmøte. Målet er å bedre fastlegedekningen. Kommunen har allerede gjort mye for å være en attraktiv arbeidsgiver.

Les mer »

31. august: Femten år med fastlegeordning. Hva nå?

28.04.16: Vi markerer 15 år med et seminar 31. august. Hva kan vi lære av forløpet fra forsøksordning og frem til i dag? Hvilke justeringer av ordningen bør gjøres for å møte morgendagens utfordringer? Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin og NDSM ønsker velkommen til en dag fylt av fag og feiring - med blikket rettet fremover.

Les mer »

Fra skallemålinger til selvbestemmelse

07.06.16:Skallemålinger, gravplyndring og nedlatende holdninger kjennetegnet den første forskningen blant samer. - Jeg tror dette sitter i det kollektive minnet i det samiske samfunnet, sier representant i Sametinget Henrik Olsen. Arbeidsmodeller og retningslinjer for medvirkning fra Canada, der de har vært brukt i mange år, er tatt ibruk av foregangsforskere innen psykiatri (SANKS). Nå følger andre opp

Les mer »

Første distriktslege som president i Legeforeningen

29.05.16: Da Marit Hermansen ble valgt som president for Den norske legeforening for ett år siden, var hun den første distriktslegen, dvs lege med stilling i en distriktskommune. I 2010 fikk hun Anders Forsdahls pris. Hvorfor hun fikk den vet hun ikke helt. Les intervjuet i Tidsskriftet, skrevet av fastlege i Namsos, Jannicke Reymert

Les mer »

Full fagseminardag

25.05.16: Hele ni NSDM-stipendiater var i går samlet til seminar for presentere egne prosjekt og lære av hverandre. NSDMs forskere følger prosjektene tett. Det ble en spennende dag med distriktsmedisinske forsknings- og fagutviklingsprosjekter med meget stor spennvidde.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS