Du er her: Forsiden

Generalism in Rural Medicine September 2016

Følg oss på

     

Program for forskning og fagutvikling

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47  776 45512

             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere

Idèbank for kommunene

 

Evaluering av Senja-samarbeidet

Rekruttering av leger til lokalsykehus

Turnustjenesten for leger

Akuttmedisin og legevakt

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

15 år med fastlegeordning. Hva nå? Seminar 31. august

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Refleksjon over egen praksis

13.10.16: Skotske og norske perspektiver på kvalitet: Tiltross for ulike nasjonale erfaringer deles troen på refleksjon over egen praksis som metode. Royal College of General Practitioners (RCGP) var vertskap for et todagers møte om kvalitet i allmennpraksis der NSDM (initiativtaker) og SKIL (Legeforeningens Senter for kvalitet i legekontor), deltok sammen med representanter for flere faglige og administrative organ i Skottland.

Les mer »

Om livet som fastelege

08.10.16: Det er stor interesse for allmennlege i spesialisering, Ane Sander Emaus' tale på arrangementet Fastlegeordningen 15 år. Hva nå? Fastleger i alle aldre skriver at de kjenner seg godt igjen og kommenterer i sosiale medier. Vi presenterer innlegget og kommentarene med flest "likes"

Les mer »

Akutte innleggelser på Hallingdal sjukestugu

04.10.16: Vi gratulerer kommuneoverlege Øystein Lappegard med en flott disputas idag "Gjennom samhandlingsreformen er norsk helsevesen utfordret til å utvikle alternativer til akutte sykehusinnleggelser. Et av få steder som over flere år har hatt erfaring med dette, er Hallingdal sjukestugu. I sin avhandling «Akuttinnleggelser ved Hallingdal sjukestugu» har Øystein Lappegard undersøkt nærmere om lokalmedisinske sentra kan og bør ha en slik rolle."

Les mer »

Akuttmedisin i ein distriktskommune

03.10.16: Vi gratulerer nylig pensjonert fastlege Sverre Rørtveit som disputerte fredag 30. september ved UiB, med et materiale fra sin kommune Austevoll: "Hendingar med akutt og alvorleg sjukdom og skade medfører angst og dramatikk, både for den som sjølv vert sjuk, og for familien og miljøet rundt. Det er med andre ord god grunn til å skaffa kunnskap om kor ofte slike hendingar skjer i lokalsamfunnet, og kva for typar hendingar og diagnosar det gjeld. Det viser seg at det frå før føreligg forbausande lite dokumentasjon om dette, fordi føregåande studier har hatt sjukehusavdelingar som utsikts- og registreringspunkt."

Les mer »

Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen

01.10.16: Helse-og omsorgsdepartementet har på høring sine forsag til oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen. Som del av Allmennmedisinsk forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet har NSDM spilt inn til Helsefak. sitt svar og leverer et eget svar. Vi vektlegger kunnskap vi har om kvalitet i tjenestene, om kunnskapsutviling i, med og for kommunene, samt nødvendigheten av ledelse for å få til forskning og utdanning i kommunene.

Les mer »

Si din mening i undersøkelsen om allmennleger og akuttmedisin

29.09.16: Denne høsten blir alle allmennleger i Norge bedt om å delta i en spørreundersøkelse om legevakt og akuttmedisin. Allmennlegens rolle i akuttmedisinen er i kontinuerlig endring. Undersøkelsen har som mål å få kunnskap om hva allmennleger selv mener om dette temaet. Mange har svart, men vi trenger flere!

Les mer »

Primary care is what takes up most of my time

28.09.16: Øverste politiske leder for helse i Skottland var klar på hva hun prioriterte under gårsdagens møte om allmennleger (GPs). Skottland har mye tilfelles med Norge, men tre viktige forskjeller: både kommune- og spesialisthelsetjeneste er et statlig ansvar. Landet har tyngre utdannings- og forskningstradisjoner og mye kortere geografiske avstander mellom parlamentet og resten av landet. Likhetene er bl.a. befolkningsstørrelsen (ca 5 mill), vesentlige olje- og fiskeriressurser, samt fjorder, fjell, øyer, tidvis barskt klima og et omforent ønske om likeverdige helsetjenester.

Les mer »

Legedekning i praksis

19.09.16: Over to dager er Odda, Årdal og Meløy kommuner sammen med NSDM og inviterte bidragsytere for å bedre legedekningen i kommunene: Senjalegemodellen, prosjektet om utdanningsstillinger, Nordkapps erfaringer og fylkeslege Stensland i Sogn og Fjordane er på plakaten

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS