Du er her: Forsiden

Generalism in Rural Medicine September 2016

Følg oss på

     

Program for forskning og fagutvikling

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

 

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

 

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Rekruttering av leger til lokalsykehus

Akuttmedisin og legevakt

Turnustjenesten for leger

Evaluering av Senja-samarbeidet

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Samhandlingsreformen og kommunens ansvar for integrert legetjeneste

11.02.15: Hvordan forstår og fortolker kommunale helseledere kravet om en integrert legetjeneste i kommunene? Dette er tema for en artikkel som forskere ved NSDM publiserte på tampen av 2015 i Fagbladet samfunn og økonomi

Les mer »

Hva om spesialisthelsetjenesten ble sentralstyrt fra Oslo?

11.01.16: Høie har satt helseforetaksstrukturen under lupen og Helse Nords fremtid er usikker. Vi inviterer til åpent kveldsmøte om dette 15. februar i Bodø. Kvinnsland-utvalget skal i løpet av våren utrede alternative modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Vi lager en møteplass der det blir mulig å komme med innspill.

Les mer »

TID ved utfordrende adferd

08.02.16: Utfordrende adferd hos demente sliter på både pasienten, personale og pårørende. Siden 2008 har lege Bjørn Lichtwarck (Mo i Rana) fordypet seg i dette og utviklet "Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens": TID sammen med demenskoordinator Ann-Mari Tverå. NSDM var med i oppstarten. Nå er modellen kjent i hele landet, den inngår i forskningsprosjekt og tas i bruk også i 2.linjen. Manualen finnes her

Les mer »

4 sentre: forskningsbasert om akuttilbud 4.april

04.02.16: Lokalsykehusdebatten har skapt mye og godt engasjement. For å komme videre trengs mer solid kunnskap. Nklm, NAKOS, NKT-Traume og NSDM inviterer til et åpen seminar 4. april på Gardermoen: Hva vet vi om helsetjenestene som skal bevare folks helse når det haster? Hva vet vi ikke og hva må vi sikre oss kunnskap om?

Les mer »

Møte med Helse-og omsorgskomiteen

02.02.16: I dag hadde NSDM et inspirerende møte med Stortingets helse- og omsorgskomite. Vi trakk frem utdanning som virkemiddel til å rekruttere og stabilisere helsepersonell utenfor storbyene, med basis i internasjonal og nasjonal forsking. Se våre fem suksessfaktorer og fem politiske virkemidler

Les mer »

Oppsummert: Kanadisk distriktsmedisin i 17 år

02.02.16: Den kanadiske fagmedisinske foreningen for allmennmedisinere har laget en fyldig rapport om "Family Medicine" i distrikt der de ser på utdanning, allmennpraksis og politikk. En bevisst satsning siden 1999 er pedagogisk og godt skjematisk oppsummert

Les mer »

Sprikende avvikshåndtering

29.01.16: Avvikssystemet er sentralt for å sikre pasientenes sikkerhet når de skrives ut fra sykehus til kommunene. En studie fra NSDM viser at kommuner og helseforetak håndterer avvik som gjelder utskrivningsklare pasienter, i svært ulik grad og på mange ulike måter. Samtidig er en revidert forskrift om slike kvalitet og styringssystem ute på høring. NSDM har levert svar.

Les mer »

Australske legestudenter: et år i primærhelsetjenesten

27.01.16: Fylkeslegen i Sogn og Fjordane, Per Stensland, er også professor i allmennmedisin i Bergen og knyttet til NSDM. I høst besøkte han Australia og satte seg inn i hvordan distriktsmedisin prioriteres i grunnutdanningene der. De får mange gode resultater!

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS