Du er her: Forsiden

Generalism in Rural Medicine September 2016

Følg oss på

     

Program for forskning og fagutvikling

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

 

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

 

15 år med fastlegeordning. Hva nå? Seminar 31. august

Evaluering av Senja-samarbeidet

Rekruttering av leger til lokalsykehus

Turnustjenesten for leger

Akuttmedisin og legevakt

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Into the community

19.07.16: "What good does it do to treat people’s illness and then send them back to the conditions that made them sick?" Ledende akademikere i Canada skriver om sosialt ansvarlig legevirksomhet. "Bearing witness to illness and suffering and our understanding of its causes—from the molecular to the individual to the whole community— should motivate us to use our privileged position, with the power it provides, to act to help our patients at all 3 levels."

Les mer »

Sykepleiere utdannet i Nord-Norge – hvor blir de av?

07.07.16: På oppdrag fra Helse Nord RHF kartlegger nå NSDM hvor sykepleiere utdannet i Nord-Norge i perioden 2000-2014 har valgt å jobbe.

Les mer »

Samler forskere fra 15 nasjoner

27.06.16: NSDM er verskap for et mini-symposium for forskere fra hele verden 1.-2. september. Tema er Generalism in Rural Health både innen utdannings, urfolks- og helsetjenesteforskning. Gjennom samarbeid håper vi på å forstå kvalitetene i distrikt bedre, og hvordan man kan bygge gode, generalistbaserte tjenester her. Møt pioner Roger Strasser

Les mer »

Samarbeid med Årdal

23.06.16: Årdal er den tredje kommunen NSDM samarbeider med i det treårige prosjektet Recruit & Retain - Making it Work. Odda og Meløy er de to andre. I går møtte vi fire leger, rådmann og kommunalsjef til et oppstartsmøte i Øvre Årdal. Kommunen har gjort noen betydelig endringer de siste årene for å bedre arbeidsforholdene lokalt

Les mer »

Samfunnsmedisinsk forskningsfond?

18.06.16: Er det hensiktsmessig at anvendt samfunnsmedisinsk fagutvikling og forskning er lagt under allmennmedisin? Burde ikke samfunnsmedisin ha sine egne ordninger? NSDM, med samfunnsmedisiner Dag-Helge Rønnevik i spissen, løftet temaet under årsmøtet til Norsk samfunnsmedisinsk forening.

Les mer »

Recruit and Retain - i Odda

15.06.16: Odda er en av tre kommuner i vårt internasjonale EU-prosjekt Recruit and Retain - Making it work. I går møttes kommunen og NSDM til et svært vellykket oppstartsmøte. Målet er å bedre fastlegedekningen. Kommunen har allerede gjort mye for å være en attraktiv arbeidsgiver.

Les mer »

31. august: Femten år med fastlegeordning. Hva nå?

28.04.16: Vi markerer 15 år med et seminar 31. august. Hva kan vi lære av forløpet fra forsøksordning og frem til i dag? Hvilke justeringer av ordningen bør gjøres for å møte morgendagens utfordringer? Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin og NDSM ønsker velkommen til en dag fylt av fag og feiring - med blikket rettet fremover.

Les mer »

Fra skallemålinger til selvbestemmelse

07.06.16:Skallemålinger, gravplyndring og nedlatende holdninger kjennetegnet den første forskningen blant samer. - Jeg tror dette sitter i det kollektive minnet i det samiske samfunnet, sier representant i Sametinget Henrik Olsen. Arbeidsmodeller og retningslinjer for medvirkning fra Canada, der de har vært brukt i mange år, er tatt ibruk av foregangsforskere innen psykiatri (SANKS). Nå følger andre opp

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS