Du er her: Forsiden

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Program for forskning og fagutvikling

Følg oss på

     

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

 

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

Legeutdanning i distriktene, Saltstraumen 2014

 

Tverrfaglig akuttmedisin

     

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Timing is everything

06.06.15: Dere er klare for legeutdanning i Finnmark, var meldingen fra dekan Roger Strasser fra foregangsuniversitetet Northern Ontario School of Medicine (Canada). På konferanse i Kirkenes nylig var viljen god og interessentene mange. Mange forstår nå at desentralisert utdanning og lokale gode fagmiljø er nødvendig for å få gode generalister som så kan spesialisere seg og for bærekraftige helsetjenester utenfor storbyene.

Les mer »

Som å bygge hus på leirgrunn

01.03.15: Avisa Nationen belyser konsekvenser av å legge ned akuttkirurgi på omlag halvparten av sykehusene i landet. NSDM utaler at "Tenestene utanfor sjukehusa, som ambulanse, legevakt og helikopter, må bli mykje betre før ein i det heile teke kan byrje å snakke om å leggje ned akuttkirurgien ved små sjukehus."

Les mer »

Legen leder team via oversikt, men andre kan ta styringen

27.02.15: Forskriftskravet om trening i samhandling utenfor sykehus kan bedre samarbeidet lokalt. Leder i akuttmedisinsketeam er legen ut fra rett til å bestemme diagnose og behandling. Forskerteamet til Brandstorp finner at legen forventes å ha oversikt, innsikt og bidra til ro, men andre tar over styringen når de har den beste komeptansen - uten at noen reagerer. Noen uskrevne, dype regler for samspill er også med på lede teamet.

Les mer »

Såkornmidler til forskning og fagutvikling

23.02.15: Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15. mars. Prosjekter i startgropa kan få støtte, så søk gjerne midler og be om hjelp til å utvikle en prosjektbeskrivelse. Programmet skal fremme forskning og fagutvikling som er relevant for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene, og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i distriktene. Allmennleger, helsepersonell som samarbeider med allmennleger og medisinstudenter kan søke om støtte.

Les mer »

Dags för primärvården att sätta gränser och ta plats på scen

24.02.15: Allmennlegene i Sverige legger opp til en involverende og informert samtale om legerollen, oppgavefordeling og kompetanse. Skal man vurdere et helsesenters samlede kompetanse og sette grenser ut fra det? Bør man gi bort noe av ansvaret for pasienter til spesialtutdannede sykepleiere eller taper allmennlegen sitt helhetlige ansvar og over tid også en skikkelig bred kompetanse?

Les mer »

Ny styringsgruppe for NSDM

19.02.15: NSDM har gjennomført endringer i sin styringsgruppe. Ny leder er dekan ved Helsevitenskapelig fakultet i Tromsø, Arnfinn Sundsfjord. Videre er fylkeslege i Sogn og Fjordane, Per Stensland nytt medlem, ny ansattrepresentant er Margrete Gaski og fra i høst har Rune Hallingstad fra KS møtt sammen med en representant for Norsam (Norsk samfunnsmedisinsk forening). Styringsgruppen møtes to ganger i året. Neste møte er 3. mars.

Les mer »

Utvidet veiledning av allmennleger

16.02.15: På Senja har det interkommunale legesamarbeidet siden januar 2013 hatt et prosjekt med systematisert gruppeveiledning av yngre leger som er under spesialisering i allmennmedisin, og som ikke for øyeblikket deltar i den obligatoriske veiledningsgruppe. Nylig besøkte de NSDM

Les mer »

Samhandlingsreformen endrer det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

13.02.15: Samhandlingsreformens ordning med kommunal betaling fra dag én for utskrivningsklare pasienter, endrer tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgsektoren i kommunene. Pasienter som trenger videre oppfølging og behandling i kommunen, forlater sykehuset med mer alvorlige, mer behandlingskrevende og/eller mer komplekse sykdomstilstander enn før reformen. Utviklingen møtes med etablering av mer spesialiserte kommunale korttidstilbud. Omstillingsutfordringene i de store kommunene har vært betydelig større enn i de små.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS