Du er her: Forsiden

Samhandling om utskrivningsklare pasienter

Følg oss på

 

     

 

 

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

 

Sykepleiere utdannet i NOrd-Norge. Hvor blir de av?

Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere

Fastlegeordningen 15 år. Hva nå?

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Stort fokus på fastlegeordningen

25.04.17: Kronikken "Kjære allmennpraksis, jeg slår opp!" var opptakten til Allmennmedisinsk Våruke som pågår i Tromsø og samtaler om muligheter innen fastlegeordningen for finanisering, rekruttering, spesialisering, prioritering og ledelse. Også i Sverige er interessen stor for fastlegeordningen, og NSDM inviterer med seg fastlegene Anette Fosse, Anders Svensson og Peder Halvorsen til en stor konferanse i Karlstad idag. Radiointervju er det også blitt, hvor siste ord er at faget er viktigst for leger - muligheten til å gjøre en god jobb, altså.

Les mer »

Samhandling om utskrivningsklare pasienter

20.04.17: I vår nye forskningsrapport er den overordnede problemstillingen hvilke endringer skjer og har skjedd i Helse Nord-området etter innføring av Samhandlingsreformen. Etter et initiativ fra Helse Nord RHF har vi sett nøyere på samhandlingen rundt utskrivningsklare pasienter og på hvordan samhandlingsavvik håndteres.

Les mer »

Søker svar om kompetansekrav for leger i vakt

18.04.17: Akuttforskriften stiller klare krav til kompetanse på legevakt som det er tvilsomt om alle kommuner klarer å oppfylle. Helsedirektoratet har derfor initiert to store nasjonale spørreundersøkelser for å få klarhet i hvordan legevaktene bemannes i dag og hvordan utviklingen er med hensyn til kompetansenivå. NSDM kontakter kommuneoverleger eller ledere for legetjenestene i kommunene denne uken.

Les mer »

Rural Education Week

05.04.17: I en hel uke var utdanning for helsepersonell til distriktene tema i universitetsbyen Inverness (største by i nord-Skottland). NSDM var blandt gjestene, men det var nok vi som lærte mest - som at et nytt desentralisert universitet med distriktsvennlige opptakskrav er under oppbygging, distriktsvennlige spesialiseringsløp for leger rekrutterer og et helt helseforetak som bare jobber med kompetanse og utdanning gjør en stor forskjell.

Les mer »

Spesialisering som fremmer samhandling, rekruttering og stabilisering

03.04.17: Fagfolk vil ha gode fagmiljø og de livslange utdanningsløpene må derfor gjøres mest mulig lokale for å få til attraktive miljø der. Kortere opphold i spesialisthelsetjenesten eller KAD bør kunne telle i spesialistutdanningen, slik at distriktsleger slipper flytte hele familien til sykehusbyen, med økt risiko for å bli værene der. I stedet bør spesialistutdanningen bidra til bedre samhandlende tjenster der helsepersonellet lærer av hverandre.

Les mer »

Orknøyene har rekruttert så det holder!

30.03.17: Orknøyene har gått fra bare vakante allmennlegestillinger i 2009 til hele 33 besatte stillinger nå, samt henvendelser fra leger som ønsker komme og jobbe. Ledende allmennlege, Charlie Siderfin, mener relasjoner er det mest sentrale og er hele tiden åpen for justeringer og tilpasninger av systemene slik at de skal være gode for både pasienter og helsepersonell. Les mer om suksessen.

Les mer »

Ikke flere spesialister, men mer bredde

26.03.17: Vi trenger ikke flere medisinske spesialiteter, men en spesialistutdanning som gir trygghet for vaktordninger i mindre sykehus uten at det trengs mange flere leger, skriver Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Les mer »

Bred kunnskap om primærhelsetjenesten

20.03.17: Årsmeldingen for 2016 viser hvordan vi jobber tverrfaglig og på mange ulike måter for å få frem kunnskap med, om og for helsetjenestene utenfor storbyene. Vi har blant annet jobbet med samhandlingsreformen og kommunene, fastlegeordningen, oppfølgingsteam i kommunene, trening i samhandling. Hvordan innrette utdanningsløpene for å rekruttere og beholde helsepersonell utenfor storbyene? Hva god pasientsikkerhet i tjenestene er, hvordan kommuneoverlegens rolle ser ut i folkehelsearbeidet og hvordan få penger til å forske som samfunnsmedisiner i en kommunene.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS