Du er her: Forsiden

Program for forskning og fagutvikling

Tverrfaglig akuttmedisin

     

Utdanning og rekruttering

 

Syke eldre

    

sykestuer / DMS / LMS / Intermediærenheter

    

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

eller

post@nsdm.uit.no

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Legeutdanning i distriktene, Saltstraumen 12.-13. juni 2014

 

Klikk på magasinets forside over for det profesjonelle nyhetsmagasinet fra Saltstraumen

Presentasjoner i pdf

Program

Følg oss på

Sami proverb of the season

The ptarmigan is multicolored, but the world is even more colorful

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Norge er gode på legevakt!

22.11.14: Nordmenn får lettere helsehjelp utenom kontortid og har mindre problemer med betaling for helsehjelp, ifølge en ny undersøkelse i 11 land fra Commonwealth Fund. Informasjon og organisering ved utskriving fra sykehus er derimot mangelfull, vi har lange ventetider på legetime, både hos spesialist og allmennlege, allmennleger er dårligere til å ta seg tid til pasientene, forklare slik at pasientene lett forstår og oppmuntre dem til å stille spørsmål. – Det kan virke som om systemet er dårlig på å legge til rette for at folk skal mestre helseproblemene selv, sier forsker ved Kunnskapsssenteret, som har ledet den norske delen.

Les mer »

Fremtiden tilhører de pasientnære helseforskerne

21.11.14: Helseforskerne får nå en klar marsjordre fra Norsk forskningsråd og fra HOD: I fremtiden skal brukere og pasienter trekkes inn i forskningsprosjektene. Brukerne kan være med både i avgjørelsen om hva det skal forskes på, hvordan forskningen skal gjennomføres, og hvordan resultatene skal brukes.

Les mer »

Rapport om legers turnustjeneste problematiseres

18.11.14: Helsedirektoratet skriver: "Det er ikke lenger et underskudd av leger i Norge, og det er viktig å unngå en overdimensjonering av turnustjenesten som kan føre til at den ikke er i samsvar med helsetjenestens behov". Norsk medisinstudentforening henviser til SSBs rapport “Arbeidsmarkedet for helse og sosialpersonell fram mot år 2035” som konkluderer med en økende underdekning av leger. "Dette tydeliggjøres også ved den kraftige legerekrutteringen fra utlandet". Antallet turnuslegestillinger bør derfor økes.

Les mer »

Samisk legeforening 30 år

16.11.14: Etter aksjonene i Stilla, stiftet leger i de samiske kjerneområder Samisk legeforening i Karasjok i oktober 1984. Landegrenser eller etnisitet skapte ingen skiller når helsetjenester skulle sikres for det samiske folk. Nesten 100 leger og studenter er idag med. Leder er Ole Mathis Hetta, tidl fylkeslege i Rogaland og pensjonert spesialrådgiver i Helsedirektoratet. Når legeforeningen feiret med dagsseminar i Tromsø, var det åpent for alle og gjennomgående tverrfaglig. Både nord- og sørsamisk ble snakket, foruten norsk. Mangfoldet vistes også i formidlingsformer: film, foredrag, musikk, drama og debatt. NSDM gratulerer en moden og sofistikert samarbeidspartner!

Les mer »

Desentralisert sykepleierutdanning: Tilhørighet er viktig

14.11.14: Finnmark var først ut i landet og har publisert resultat: Av 200 studenter (tre kull) tok 92,5 prosent av sykepleierne seg jobb i fylket etter endt utdanning og var i jobb der etter 3- 5 år. Et desentralisert studie gir studentene opplæring i å jobbe på egenhånd – selvstendig læring. Flere småkommuner ga studentene penger mot at de skulle jobbe der når de var ferdig utdannet. Det var ikke snakk om store pengesummer, men nok til at folk følte en tilhørighet.

Les mer »

Vi er mange selv om vi er få

13.11.14: Distriktslege Laila Didriksen snakker om livet som lege i et småsamfunn der man hjelper hverandre, der avstandene mellom menneskene er korte. Hennes barndomsdrøm om å være legen forrest på båten, klar til å hoppe iland for å hjelpe den syke treåringen, har hun fått realisere som kommuneoverlege og fastlege med legevakter i Gildeskål kommune.

Les mer »

Manglande respons frå vaktlegar

11.11.14: AMK-sentralen i Sogn og Fjordane lagar avviksmeldingar når legar i legevakt vel å ikkje svare på alarmutkall eller vel å ikkje bistå i pasientbehandling når det hastar. Fylkeslege Per Stensland og lokal legevaktsjef Øystein Furnes ser alvorleg på fenomenet og har starta systematisk arbeid for å betre den akuttmedisinske helsehjelpa.

Les mer »

Kommuneoverlege i Nordkapp, Erik Langfeldt, årets Finnmarkslege

07.11.14: Han omtales som arkitekten bak fylkets kanskje beste og mest stabile legetjeneste. Nordkapp-miljøet blir lagt merke til på grunn av høy faglig standard og en stabilitet som mange kommuner i fylket bare kan drømme om. Langfeldt har i en årrekke vært sterkt engasjert i opprettholdelsen av og utviklingen av sykestuene i Finnmark, og som ledd i dette forfattet en rekke rapporter og artikler om emnet. NSDM gratulerer!

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS