Du er her: Forsiden

Program for forskning og fagutvikling

Syke eldre

    

Utdanning og rekruttering

 

Tverrfaglig akuttmedisin

     

sykestuer / DMS / LMS / Intermediærenheter

    

Kontaktinformasjon / For contact

Mailing address:                    

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
UiT Norges arktiske universitet
N-9037 Tromsø
Norway

Telefon: +77 64 48 16
Telefaks: +77 64 48 31

Visiting address: Universitetssykehuset Nord-Norge: Blokk C0, plan 6 (inngang fra  blokk C, plan 4)

Kontaktinformasjon her / Contact data here 

 

Webredaktør / Webeditor: Helen Brandstorp

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Legeutdanning i distriktene, Saltstraumen 12.-13. juni 2014

Følg oss på

Sami proverb of the season

Sill water is never clean

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Imponerende omlegging for påsketrafikken

11.04.14: Legeberedskapen endres i fjellbygdene som får storinntrykk til påske. Tidsskriftet presenterer solide opplegg ved Jonas C. Jeppesen i Trysil, Harald Lystad i Hemsedal og Geir Strømmen i Geilo Et forskningsprosjekt basert på legesenterdata og skipatruljeregistreringer de to første stedene, viser et mye høyere antall skiskader enn ved skipatruljeregistreringer alene. Prosjektet er støttet av Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Les mer »

Feiring av NSDM sine grunnleggere

Fredag fjerde i fjerde feiret vi fire freske fyrer! To av disse er Toralf Hasvold og Ivar J. Aaraas, begge professorer i allmennmedisin og pionerer ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Knut Holtedahl og Tor Anvik utgjør det andre solide kollegaparet som har nådd pensjonistalder. Disse er knyttet til i allmennmedisinsk faggruppe, alle ved universitetet i Tromsø. Under et spennede seminar så de og gjester fra inn og utland både bakover og fremover.

Les mer »

Leger som har rural erfaring fra studiet velger seg oftere dit igjen

23.03.14: Legestudenter ved University of Western Australia kan velge et år med desentralisert distriktsmedisin - the Rural Clinical School of Western Australia (RCSWA) program. Studenter som valgte dette i perioden 2002 - 2009 er nylig fulgt opp. Dee jobber ruralt i klart større grad enn de som ikke valgte dette (16% mot 5 %). Forskjellen gjelder studenter med både rural og urban bakgrunn.

Les mer »

Høie ønsker stortingsmelding om primærhelsetjenesten

18.03.14:– Dette er eit paradigmeskifte. Vi meiner det er trong for å byggje opp meir robuste, tverrfaglege helsetenester i kommunane, der ikkje minst menneske med psykiske helseutfordringar, rusavhengige og skrøpelege, eldre kronikarar får god hjelp i kommunane, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NRK. Vi må se på sykepleiernes rolle, sier statsekretær og tidligere sykelpeierleder Lisbeth Normann

Les mer »

Ingen har oversikt over kommuners legemangel

17.03.14:VG publiserer denne uken en serie om legemangel i distriktene. "Meløy kommune i Nordland har hatt 33 vikarleger de siste to årene", refererer dagensmedisin.no. "..verken Helsedirektoratet, Kommunenes Sentralforbund eller fylkeslegene har oversikt over omfanget av vikarbruken blant leger i norske kommuner". NSDM har imidlertid nylig begynt å undersøke saken

Les mer »

Eldre i utkantstrøk lengst i helsekø

25.02.14: – For eldre over 67 år er det en klar sammenheng mellom hvor langt de bor fra sykehuset og tiden det tar før de behandles ved sykehus, sier professor Fredrik Carlsen ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU som har jobbet sammen med professor Oddvar Martin Kaarbøe ved UiB. De som bor lengst vekk venter elleve dager mer

Les mer »

Rural tilhørighet som kriterium for turnuslegejobb

20.02.14: I den nye søknadsbaserte ordningen viser det seg at lokal tilhørighet er et viktig kriterium for stilling utenfor de store byene. Dette er det delte meninger om. Konkurransen om stillingene er stor. Dagens medisin har gravd godt i saken

Les mer »

Rekruttering og stabilisering av helsepersonell i Norge

18.02.14: Recruit and Retain er et internasjonalt samarbeidsprosjekt der Helse Finnmark er partner og forskningsleder ved NSDM, Birgit Abelsen, har analysert data. Ved presentasjonen av rapporten gav hun følgende råd: 1. Lag trygge, spennende og utviklende jobber, 2. Delta aktivt i utdanningen av helsepersonell, 3. Gjør turnustjenesten og praksisoppholdet så godt som mulig, 4. Legg godt til rette for erfaring av det rurale, 5. Hold fast på oppmerksomheten om de som har en rural bakgrunn

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS