Du er her: Forsiden

Program for forskning og fagutvikling

Utdanning og rekruttering

 

Tverrfaglig akuttmedisin

     

Syke eldre

    

sykestuer / DMS / LMS / Intermediærenheter

    

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Legeutdanning i distriktene, Saltstraumen 12.-13. juni 2014

Følg oss på

Sami proverb of the season

The ptarmigan is multicolored, but the world is even more colorful

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Kommuner må være aktive for å holde på legene

30.07.14: En unge lege forteller til NRK om at hun flyttet fra hjembygda der hun jobbet fordi jobbmulighetene var usikre for henne og mannen. Kommunen har tidligere slitt mye med legerekruttering og stabilisering. "– Kommunen kan jo gå ut til den enkelte å spørre hvorfor de flytter eller har flyttet. Hvorfor vil ikke du bo i vår kommune? Hva må vi gjøre for at du skal flytte tilbake?" kommenterer Ann Ragnhild Broderstad ved Senter for samisk helseforskning.

Les mer »

Katalog på norsk om tiltak for å rekruttere og stabilisere

17.07.14: Prosjektet Recuit and Retain har samlet og systematisert erfaringer med konkrete tiltak i Europa og Canada. Nå er katalogen oversatt til norsk av Helse Finnmark og finnes nedlastbar for alle

Les mer »

Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie- og omsorgstilbudet

17.07.14: På oppdrag fra KS samarbeider NSDM med International Research Institute of Stavanger (IRIS) om et større prosjekt som skal ferdigstilles november 2014. Birgit Abelsen er prosjektleder. Prosjektet skal identifisere og studere eventuelle fortrengningsmekanismer og -effekter som følger av ordningen med kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester og kommunalt betalingsansvar fra dag én for utskrivningsklare pasienter.

Les mer »

Turnusforsøk ga flere leger til Finnmark

10.07.14: Fylkesmannen i Finnmark har, med hjelp fra seniorforsker Margrete Gaski (Nasjonalt senter for distriktsmedisin), evaluert forsøket med direkte tildeling av turnusplasser for leger i Finnmark og prioritet for leger med tilknytning til fylket, i perioden 2009-2013. Rapporten viser at nesten dobbelt så mange turnusleger som kom til Finnmark på direktetildeling, fortsatt arbeidet her etter at forsøksperioden var over.

Les mer »

Rekruttere og beholde fastleger i distrikt - to norske undersøkelser

10.07.14: Med utgangspunkt i Sogn og Fjordane, samt våre to nordligste fylker, har forskere ved UiB og NSDM sett på hva fastleger og annet helsepersonell tenker er viktig for å velge jobb ruralt og bli der. Bakgrunn fra distrikt, lokal tilknytning eller erfaring derfra viser seg som viktig. I tillegg: trygge, spennende og faglig utviklende jobber og gode relasjoner med kommunen positivt. Utpostenartiklene anbefales som opplysende sommerlektyre

Les mer »

HelseOmsorg-strategi for mange år fremover

25.06.14: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tok våren 2013 initiativ til strategiprosessen HelseOmsorg21. Målet med HO21 er å bidra til en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester. Prosessen har vært åpen, inkludert mange aktører og gått over et snaut år. I dag ble den endelige strategien lagt frem av statsråd Høie. Både kommunene og brukerne har fått sentrale plasser

Les mer »

Distriktsmedisin på sitt aller vanskeligste

23.06.14: Folket i Fort Chipewyan kan ikke lenger høste av naturen, helsa lider. For tredje gang i historien snur "den hvite mann" opp ned på livet i Canadas villmark. Denne gangen med dødelig utgang. NRK har vært i Alberta og sett på tjæresandutvinningens dramatiske konsekvenser. Distrikslegen John O'Connor mistet nesten legelisensen da han sa i fra om opphopning av kreft. Dette er også distriktsmedisin i landet som ellers er ledende på nettopp det feltet..

Les mer »

Amerikanerne fortviler over feilslått design

22.06.14: Hele 2,7 billioner $ burkes årlig på helse i USA, i følge forskere. Da er det sterkt kritikkverdig at det mangler kvalifisert arbeidskraft i distriktene. "Preventing rural workforce by design" er overskriften i en interessant problemanalyse med forslag til løsninger, spesielt knyttet til utdanning. Å forstå hele det brede feltet distriktsmedisin er nødvendig, både konsekvenser av finansiering, teknologisk utvikling, samt forhold i primær - og spesialisthelsetjenesten. Analysen er lett å overføre på norske forhold

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS