Du er her: Forsiden

Generalism in Rural Medicine September 2016

Følg oss på

     

Program for forskning og fagutvikling

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

 

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

 

15 år med fastlegeordning. Hva nå? Seminar 31. august

Evaluering av Senja-samarbeidet

Rekruttering av leger til lokalsykehus

Turnustjenesten for leger

Akuttmedisin og legevakt

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Samler forskere fra 15 nasjoner

26.06.16: Forskere fra hele verden møtes i Tromsø 1.-2. september for å jobbe med 'Generalism in Rural Health' både innen utdannings, urfolks- og helsetjenesteforskning. Gjennom samarbeid håper vi på å forstå kvalitetene i distrikt bedre, og hvordan man kan bygge gode, generalistbaserte tjenester her. Møt pioner og "guru" Roger Strasser

Les mer »

Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere

26.08.16: NSDM har gjennomført en kartlegging som bidrar med ny kunnskap om hvordan fastlegeordningen praktiseres i kommuner med under 20 000 innbyggere, det vil si i 354 av landets kommuner. Her ligger rapporten

Les mer »

Mediadekning av fastlegerapporten vår

25.08.16: Media har idag gitt smakebiter fra vår rapport Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. VI har samlet nyhetssakene. Rapporten er snart klar for publisering

Les mer »

Hva mener du, allmennlege, om akuttmedisin?

22.08.16: Denne høsten blir alle allmennleger i Norge bedt om å delta i en spørreundersøkelse om legevakt og akuttmedisin. Allmennlegens rolle i akuttmedisinen er i kontinuerlig endring. Undersøkelsen har som mål å få kunnskap om hva allmennleger selv mener om dette temaet.

Les mer »

Frist for midler til forskning og fagutvikling 15. september

16.02.16: Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser nå ut midler med frist 15. september. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i distriktene. Primærleger, helsepersonell som samarbeider med primærleger og medisinstudenter kan søke.

Les mer »

Studie om akuttmedisinsk teamtrening

15.08.16: En tverrfaglig forskergruppe har fulgt den månedlige akuttmedisinsk teamtrening i Alta kommune i 3 1/2 år. Læringseffektene de fant er på flere nivåer og inkluderer både sosiale og strukturelle tema. Studien antyder at å trene på egen arbeidsplass, i en fleksibel modell tilpasset stedets behov og deltagerne selv, er egnet til å bygge en pasientsikkerhetskultur.

Les mer »

Guide til forskning i anvendt samfunnsmedisin

12.08.16: Samfunnsmedisiner Dag-Helge Rønnevik har laget en fin guide for de som ønsker å forske på tema innen anvendt samfunnsmedisin - det vil si samfunnsmedisin tett på tjenestene i kommunene. Her får vi en innføring i hva slik forskning kan være, aktuelle stipendordninger, praktiske tips og litteraturtips.

Les mer »

Helsedirektoratet om Fastlegeordningen

05.08.16: I forbindelse med at Fastlegeordningen er 15 år har sentrale personer i Helsedirektoratet skrevet en flott kronikk der de trekker frem hvilken betydning ordningen har hatt i disse årene og de ser på noen utviklingsmuligheter fremover.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS