Du er her: Forsiden

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Program for forskning og fagutvikling

Følg oss på

     

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

 

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

Legeutdanning i distriktene, Saltstraumen 2014

 

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Yngre kvinner og eldre menn om eget legeyrke

29.03.15: NSDM var nylig på besøk i Ryfylke legegruppe for å samtale om rekruttering og stabilisering av leger. Pasientene var den største motivasjonen i jobben. De unge legene ønsket seg utdanningsstillinger. Dagens ordninger er for vanskelig, dyr og bindene. De eldre vektla en god relasjon til kommunen for rettferdige og fleksible løsninger lokalt.

Les mer »

Tiden er et skip som ikke kaster anker

24.03.15: En god oversiktsartikkel om helsetjenester til den samiske befolkningen fra Utposten nr 6, 2014 av professor i barne og ungdomspsykiatri Siv Kvernmo

Les mer »

Norske kommuner - noen myter og realiteter

22.03.15: Professor Bjarne Jensen og amanuensis Olav G Narud har skrevet en artikkel i Fagtidsskriftet Samfunn og økonomi som tar for seg myter som at Norske kommuner er små både mht innbyggertall og areal, at det er vist økonomiske gevinster ved å opprette store kommuner og myter om ressursbruken i kommunene i forhold til privat sektor. FAFO har laget en rapport som knuser myter og beskriver realiteter når det gjelder kompetansenivå.

Les mer »

Fastlege i byen via lyd/bilde ut til bygdene

15.03.15: I Västerbotten län vil de prøve noe nytt: ansette en lege i Umeå som skal betjene tre distriktskommuner via videokonferanse. Slik får pasientene en fastlege. På plass i distriktene vil det være stafettleger for det akutte.

Les mer »

Nye NSDMs Årsrapport

12.03.15: Les om oss i årsrapporten for 2014 - et år preget av endringer på personellsiden og en grundig gjennomgang av alle senterets formelle strukturer. Vi har gjort Helsedirektoratets forslag til samfunnsoppdrag til vårt og samtidig gjennomført mange faglige prosjekter. Takk for følge på veien og velkommen med videre til våre lesere.

Les mer »

Vi veit ikkje kva vi snakkar om!

10.03.15: Kommuneoverlege Dag-Helge Rønnevik spør om forskjellen i folkehelsekompetanse er blitt stor i kommunene. På bloggen Distriktslegen var nylig budskapet "at at kanskje må vi jobbe mer tverrfaglighet også innen samfunnsmedisin – for befolkningens skyld." Eksemplene er gode, mange og tankevekkende.

Les mer »

Resultater av tiårig legerekrutteringsprosjekt

08.03.15: Finnmarkssykehusets legerekrutteringsprosjekt er evaluert med gode resultater. Siden 2005 er andelen ledige overlegeårsverk redusert fra 57 prosent til 21 prosent ved inngangen til 2015. Prosjektet er etablert med basis i fire hovedtyper virkemidler.

Les mer »

Timing is everything

06.06.15: Dere er klare for legeutdanning i Finnmark, var meldingen fra dekan Roger Strasser fra foregangsuniversitetet Northern Ontario School of Medicine (Canada). På konferanse i Kirkenes nylig var viljen god og interessentene mange. Mange forstår nå at desentralisert utdanning og lokale gode fagmiljø er nødvendig for å få gode generalister som så kan spesialisere seg og for bærekraftige helsetjenester utenfor storbyene.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS