Du er her: Forsiden

Fastlegeordningen 15 år. Hva nå?

Følg oss på

 

     

 

 

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Sykepleiere utdannet i NOrd-Norge. Hvor blir de av?

Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere

Idèbank for kommunene

 

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Stor interesse for utdanningsstillinger i vest

22.02.17: Hele 20 kommuner fra Sogn og Fjordane og Hordaland møtte opp i dag for å høre om fastlønnede utdanningsstillinger i allmennmedisin, ALIS-VEST, et stort pilotprosjekt med nasjonal interesse

Les mer »

Rural Pipeline for distriktene i Canada og Australia

21.02.17: To av de fremste universitetene for legeutdanning rettet mot arbeid i distriktene har publisert egne resultater: James Cook nord i Australia og Northern Ontario School of Medicine (NOSM) i Canda. Begge legger vekt på å rekruttere studenter fra distriktene og å legge utdanningen til rurale områder ("Rural pipline")

Les mer »

Sykepleiere og helsesekretærer sentrale i Senjalege-modellen

16.02.17: Sykepleier Trine Rydningen og fastlege Jorunn Nygaard er godt i gang med et prosjekt der de både ønsker å forbedre og utforske fagfolks håndtering av egen hverdag, spesielt de ekstra krevende akuttmedisinske hendelsene.

Les mer »

Frist for midler til forskning og fagutvikling 15. mars

15.02.17: Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser nå ut midler med frist 15. mars. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i distriktene. Primærleger, helsepersonell som samarbeider med primærleger og medisinstudenter kan søke.

Les mer »

Positiv energi i R&R

13.02.17: Odda, Årdal og Meløy kommuner har fått en ny giv via prosjektet Recruit & Retain - Making it Work (R&R). Legedekning er satt skikkelig på dagsordenen, både administrasjon, politikere og fagfolk er engasjerte og man lærer av andre kommuner. Nettverksarbeid gir hjelp til å holde fokus og så å gjøre gode valg, store som små.

Les mer »

Rekruttering mer enn tredoblet

11.02.17: Universitetene i Cambridge og Oxford har økt tiden legestudenter og turnusleger er i allmennpraksis og ser stor endring i rekruttering til allmennlegejobb etter studiene.

Les mer »

Turnuslegers møte med døden

08.02.17: Fastlege og sykehjemslege Anette Fosse i Mo i Rana har fått midler fra NSDMs program til en studie om turnuslegers møte med døden i sykehjem. Turnuslegenes læring skjedde på ulike plan, blant annet fikk de nye perspektiver på legers rolle og oppdrag. Fosse er snart i mål med sin PhD-avhandling hvor denne studien har en sentral plass.

Les mer »

Fleksibilitet mht driftsformer i fastlegeordningen

03.02.17: I to innlegg i Aftenposten har unge, mannlige, Oslobaserte leger med erfaring fra fastlegejobb kritisert avlønningsformen i ordningen, som de mener favoriserer korte konsultasjoner. De tar til orde for fastlønn av faglige og rekrutteringsgrunner. Vi har undersøkt hvilke driftsformer som finnes.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS