Du er her: Forsiden

Generalism in Rural Medicine September 2016

Følg oss på

     

Program for forskning og fagutvikling

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

 

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

 

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Rekruttering av leger til lokalsykehus

Akuttmedisin og legevakt

Turnustjenesten for leger

Evaluering av Senja-samarbeidet

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Bygdelegen

04.05.16:"Man kunne se for seg en godslig landsbylege i tweed, en som prater med alle. Sånn er ikke Sidsel. Hun har skarpe konturer. Hun analyserer og er konsekvent. Hun tenker alltid logisk. Samtidig har hun et varmt hjerte, og hun strekker seg alltid lenger for å gjøre sin plikt. Jeg har bestandig sett opp til dette ved henne: det varme hjertet og besluttsomheten i å holde hodet kaldt." Intervju med Sidsel Offergaard Jevne i Valdres, skrevet av Rebekka Johnsen Wangensteen.

Les mer »

Påmelding: Femten år med fastlegeordning

28.04.16: Vi markerer 15 år med et seminar 31. august. Hva kan vi lære av forløpet fra forsøksordning og frem til i dag? Hvilke justeringer av ordningen bør gjøres for å møte morgendagens utfordringer? Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin og NDSM ønsker velkommen til en dag fylt av fag og feiring - med blikket rettet fremover.

Les mer »

Svensk interesse for norsk fastlegeordning

27.04.16: Den svenske Läkarforbundets Läkartidningen har idag publisert tre artikler om norsk fastlegeordning. Aktører som erfarne fastleger, fagforeningeledere og seniorbyråkrater er intervjuet. "Ordingen alle ar nöyda med" løste krisen i primærhelsetjenesten ved å sikre rekruttering og kontinuitet i lege-pasientforholdet. Portvokterrollen er også sentral.

Les mer »

Turnuslegeordningen og kommunene?

23.04.16: Ingen følger med på hvordan den nye ordningen for turnusleger fungerer i kommunene. NSDM har tatt ballen og startet med intervjuer av turnusleger, kommunale leger, ansatte hos KS, helseforetak og fylkesmannen. Som et av tre pilotfylker, ble Nord-Trøndelag og bl.a. Snåasen Tjîelte /Snåsa kommune besøkt i uken som gikk.

Les mer »

Legeforeningen: Kommunesammenslåinger i seg selv gir ikke bedre kvalitet

20.04.16: Presidenten i Legeforeningen, Marit Hermansen, skriver at "Å viske ut grenser på et kart er ikke alene svaret på utfordringene i kommunene. Uavhengig av struktur vil det fortsatt bo mennesker på småsteder, og de skal få utført sine tjenester der. "

Les mer »

Ledende seniorlege ruralt

18.04.16: Skotske James Douglas oppsummerer hele distriktsmedisinfeltet og konkluderer med at ledende seniorleger ruralt bør ha utvidede oppgaver for å rekruttere og stabilisere annet helsepersonell: "leadership, service planning, education, commissioning and facilitating networks."

Les mer »

Store volum akuttkirurgi gir ikke mindre dødelighet

13.04.16: Denne uken publiserte BMJ en rapport der man ikke finner redusert dødelighet i sykehus med store volum akuttkirurgi i forhold til de med små volum. Rapporten gir en kunnskapsoversikt bygget opp av ulike typer kunnskap via flere metoder. Sentralisering vil ikke drive opp kvaliteten.

Les mer »

NSDM i 2006

12.04.16: «For to år siden skjøt vi opp en rakett, i fjor så vi den fly i rommet, og nå lurer jeg hvor den skal lande», sa kommuneoverlege Helge Lund, i 2004. To år senere skriver kommuneoverlege Anders Svensson :"I år var utålmodigheten til å ta og føle på. Det er på tide å ta steget fra tanke til handling." Året etter gikk NSDM fra å være et prosjekt til å få senterstatus.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS