Du er her: Forsiden

Generalism in Rural Medicine September 2016

Følg oss på

     

Program for forskning og fagutvikling

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47  776 45512

             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere

Idèbank for kommunene

 

Evaluering av Senja-samarbeidet

Rekruttering av leger til lokalsykehus

Turnustjenesten for leger

Akuttmedisin og legevakt

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

15 år med fastlegeordning. Hva nå? Seminar 31. august

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Legedekning i praksis

19.09.16: Over to dager er Odda, Årdal og Meløy kommuner sammen med NSDM og inviterte bidragsytere for å bedre legedekningen i kommunene: Senjalegemodellen, prosjektet om utdanningsstillinger, Nordkapps erfaringer og fylkeslege Stensland i Sogn og Fjordane er på plakaten

Les mer »

Antibiotikasenteret for primærmedisin 10 år!

14.09.16: Vi gratulerer ASP med flotte første ti år som et viktig kompetansesenter for primærmedisinen. ASP er ett av bare tre sentre for primærmedisin (vi og Nklm er de to andre) og vi imponeres av senterets evne til å bygge bro mellom hovedstaden og landet for øvrig med solid forskningsbasert kunnskap via god formidling og sang. Se hva leder Morten Lindbæk vurderer har preget arbeidet

Les mer »

Generalisme i distriktsmedisinen

09.09.16: Forskere fra hele verden var nylig samlet i to dager i Tromsø for å jobbe i grupper med en rekke dimensjoner av distriktsmedisinen. Sjekk ut bredden og få noen glimt av stemingen

Les mer »

Ny pris til Tove Rutle

07.09.16: Tove Rutle har fått NSDM sin nye pris, Ellisif Wessels minnepris, for sin helt unike innsats for gode helsetjenester via samarbeid. Prisen går ut fra NSDM sin egen stab og deles kun ut i helt spesielle tilfelle og til ikke-leger.

Les mer »

Rectuit and Retain - Making it Work i Tromsø

04.09.16: I vårt internasjonale prosjekt møttes 22 deltagere fra Sverige, Island, Canada/Nunavut, Skottland og Norge 2.-3. september i Tromsø. Utfordringene er på mange vis temmelig like. Hele 29 'solutuions' er med fra første fase. Fase to handler om ulike typer av evaluering av disse

Les mer »

Fastlegeordning under press

02.09.16: Feiringen av 15 år med fastlegeordning ble en innholdsrik dag med stemmer fra hele landet og fra både helseforetak, kommune, myndigheter og fastlegenes beste venner. Fastlegene er slitne og allmennlege i spesialisering, Ane Sander Emaus satte ord på dette.

Les mer »

Samler forskere fra 15 nasjoner

26.06.16: Forskere fra hele verden møtes i Tromsø 1.-2. september for å jobbe med 'Generalism in Rural Medicine' både innen utdannings, urfolks- og helsetjenesteforskning. Gjennom samarbeid håper vi på å forstå kvalitetene i distrikt bedre, og hvordan man kan bygge gode, generalistbaserte tjenester her. Møt pioner og "guru" Roger Strasser

Les mer »

Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere

26.08.16: NSDM har gjennomført en kartlegging som bidrar med ny kunnskap om hvordan fastlegeordningen praktiseres i kommuner med under 20 000 innbyggere, det vil si i 354 av landets kommuner. Her ligger rapporten

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS