Du er her: Forsiden

Program for forskning og fagutvikling

Utdanning og rekruttering

 

Tverrfaglig akuttmedisin

     

Syke eldre

    

sykestuer / DMS / LMS / Intermediærenheter

    

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Legeutdanning i distriktene, Saltstraumen 12.-13. juni 2014

Følg oss på

Sami proverb of the season

The ptarmigan is multicolored, but the world is even more colorful

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Ambulansepersonell vil jobbe sammen med lege

29.08.2014: Fastlege og stipendiat i Alta, Magnus Hjortdahl, og medarbeidere har spurt grupper av ambulansepersonell om samarbeid med leger. De ønsker lege med til kritisk syke pasienter for å fastslå diagnose og ta medisinske beslutninger. Ved at legen var med ut, kunne de også forkorte tiden til pasienten var på sykehus og medisinerng kunne startes raskere. Samarbeidet ville dog bli bedre ved formalisert trening.

Les mer »

Hjertestartere i distriktene

28.08.2014: En europeisk forskergruppe har sett på hva som finnes av forskning vedrørende behandling av hjertestans langt fra sykehus. De anbefaler å organisere to parallelle løp for bruk av hjertestartere: både ordinære lokale akuttmedisinske teams og team av lokale førstehjelpere.

Les mer »

Ph.D. om ledelse i primærmedisinen

24.08.14: Jan Hana disputerte fredag 22. august med en studie om ledelse i primærmedisinen. Jan Hana er kommuneoverlege i Vestvågøy, Lofoten og har vært knyttet til NSDM som stipendiat på deltid under hele forløpet. Veiledere har vært Toralf Hasvold og Carl Edvard Rudebeck fra institutt for samfunnsmedisin og Ruid Kirkhaug fra instituttfor statsvitenskap, alle UiT Norges arktiske universitet .

Les mer »

Søk midler til Forskning og fagutvikling

18.08.14: Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser nå ut midler. Søknadsfrist: 15. september 2014. Programmet skal fremme forskning og fagutvikling som er relevant for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene, og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i distriktene. Allmennleger, helsepersonell som samarbeider med allmennleger og medisinstudenter kan søke om støtte.

Les mer »

Kommuner må være aktive for å holde på legene

30.07.14: En unge lege forteller til NRK om at hun flyttet fra hjembygda der hun jobbet fordi jobbmulighetene var usikre for henne og mannen. Kommunen har tidligere slitt mye med legerekruttering og stabilisering. "– Kommunen kan jo gå ut til den enkelte å spørre hvorfor de flytter eller har flyttet. Hvorfor vil ikke du bo i vår kommune? Hva må vi gjøre for at du skal flytte tilbake?" kommenterer Ann Ragnhild Broderstad ved Senter for samisk helseforskning.

Les mer »

Katalog på norsk om tiltak for å rekruttere og stabilisere

17.07.14: Prosjektet Recuit and Retain har samlet og systematisert erfaringer med konkrete tiltak i Europa og Canada. Nå er katalogen oversatt til norsk av Helse Finnmark og finnes nedlastbar for alle

Les mer »

Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie- og omsorgstilbudet

17.07.14: På oppdrag fra KS samarbeider NSDM med International Research Institute of Stavanger (IRIS) om et større prosjekt som skal ferdigstilles november 2014. Birgit Abelsen er prosjektleder. Prosjektet skal identifisere og studere eventuelle fortrengningsmekanismer og -effekter som følger av ordningen med kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester og kommunalt betalingsansvar fra dag én for utskrivningsklare pasienter.

Les mer »

Turnusforsøk ga flere leger til Finnmark

10.07.14: Fylkesmannen i Finnmark har, med hjelp fra seniorforsker Margrete Gaski (Nasjonalt senter for distriktsmedisin), evaluert forsøket med direkte tildeling av turnusplasser for leger i Finnmark og prioritet for leger med tilknytning til fylket, i perioden 2009-2013. Rapporten viser at nesten dobbelt så mange turnusleger som kom til Finnmark på direktetildeling, fortsatt arbeidet her etter at forsøksperioden var over.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS