Du er her: Forsiden

Generalism in Rural Medicine September 2016

Følg oss på

     

Program for forskning og fagutvikling

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

 

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

 

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Rekruttering av leger til lokalsykehus

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Utdanningsstillinger i vinden

07.10.15: En stor og bredt sammensatt delegasjon ble igår godt mottatt i Helsedirektoratets nye divisjon for kompetanse og personell. Tiden er moden for å se på utdanningsstillinger som virkemiddel for å sikre kvalitet og rekruttering av leger til kommeunehelsetjenesten. Initiativtaker Rolf Tande (kommuneoverlege i Masfjorden kommune, Nordhordland) har engasjert både deler av Legeforeningen, KS, NSDM og nå helsemyndighetene i et spennende samarbeid.

Les mer »

Sykestuer er ikke KAD

02.10.15: Det er forskjell på en sykestueplass og en kommunal akutt døgnplass (KAD). Det ble understreket av flere foredragsholdere på nettverkskonferansen om forskning på sykestuer og KAD i Alta. Sykestuene ivaretar funksjoner knyttet til behandling og etterbehandling av somatiske pasienter som KAD ikke skal dekke, og kompenserer i tillegg for lange avstander til sykehus.

Les mer »

Riktigere bruk av antibiotika med KUPP

29.09.15: Lierne, Leka og Røyrvik i Nord-Trøndelag er de første som får kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) vedrørende antibiotikabruk. Kliniske fasilitatorer (farmakolog eller farmasøyt) skal besøke fastleger for en kunnskapsbasert oppdatering i stedet for representanter for industrien. Forskere i Oslo har sett på noe liknende med fastleger som besøker andre fastleger (Kollegabasert veiledning, KoKo), mens KUPP-miljøet er forankret i Avd. for klinisk farmakologi og RELIS Midt-Norge ved St. Olavs Hospital, med spesialist i allmennmedisin, overlege Roar Dyrkorn som primus motor.

Les mer »

Helsetjenester endres ved langvarig studentutplassering

23.09.15: To småsteder i Australia har i flere år hatt erfarne legestudenter utplassert i ett helt år. Det har bedret kvaliteten og endret den lokale kulturen, ifølge tverrfaglige fokusgrupper. Pasientene har i tilegg pekt på at de føler seg som endel av et læringsfellesskap. Lokale bieffekter som bedre læringsfasilliteter, IKT og videokonferanseutstyr, boliger mm. er fint, men lærekrefter lokalt ønsker mer tilbakemelding på den jobben de gjør. Finn også en ny studie fra Wales, nyttig for oppbyggingen av liknende legeutdanning i Norge med mye mer undervisning gitt av generalister utenfor de spesielle universitetsbyene.

Les mer »

To tiår med medisinerutdanning ruralt

20.09.15: Her er noe av hva Australia får til: I alt 18 rurale program tar ibruk en rekke småsamfunn og lokalsykehus som utdanningssteder og et stort nasjonalt nettverk er etablert med det meste av landet inkludert. Utstyr og lokaler for læring, IT og videokonferanse-utstyr samt boliger til studenter har gitt distriktene ny infrastruktur. Strategien har stabilisert nye kliniske akademikere i distriktene. Med utvidet kliniske arbeidsstokk og flere læresteder har antallet legestudenter blitt mer enn fordoblet på ett ti år. Programmene gjør det mer attraktivt for både unge og eldre leger å jobbe ruralt

Les mer »

Inntektspreferanser blant unge leger

16.09.15: Et stort flertall blant unge, norske leger foretrekker inntektssystemer som er mindre aktivitetsbasert (takstbaserte) enn de som tilbys i dag. Dette viser en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Human Resources for Health. Resultatene er i tråd med funn i liknende internasjonale studier.

Les mer »

Lang veg, lite legevakt

13.09.15: "Det er sterk samanheng mellom aukande reisetid og -avstand og redusert bruk av legevakt. For kvar km. ekstra veg til legevaktlokalet, minkar legekonsultasjonsraten med mellom ein og to prosen." Dette er konklusjonen i Guttorm Raknes' sin ferske doktorgrad fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Les mer »

1. nettverkskonferanse om forskning på sykestuer og KAD

04.09.15: NSDM inviterer til første nettverkskonferanse i Alta 29. – 30. september hvor vi spør: Hvilken kunnskap har vi, og hva slags forskning trenger vi?

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS