Du er her: Forsiden

Fastlegeordningen 15 år. Hva nå?

Følg oss på

 

     

 

 

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

 

Sykepleiere utdannet i NOrd-Norge. Hvor blir de av?

Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Bred kunnskap om primærhelsetjenesten

20.03.17: Årsmeldingen for 2016 viser hvordan vi jobber tverrfaglig og på mange ulike måter for å få frem kunnskap med, om og for helsetjenestene utenfor storbyene. Vi har blant annet jobbet med samhandlingsreformen og kommunene, fastlegeordningen, oppfølgingsteam i kommunene, trening i samhandling. Hvordan innrette utdanningsløpene for å rekruttere og beholde helsepersonell utenfor storbyene? Hva god pasientsikkerhet i tjenestene er, hvordan kommuneoverlegens rolle ser ut i folkehelsearbeidet og hvordan få penger til å forske som samfunnsmedisiner i en kommunene.

Les mer »

Turnuslegeordningen: hvordan går det i kommunene?

16.03.17: Vekst i utlysningen av kommunale reststillinger og tegn til systematisk bortvalg av turnusstillinger i de minst sentrale og i de minst folkerike kommunene, er noen av funnene som rapporteres i NSDMs undersøkelse om ny turnustjeneste.

Les mer »

KAD i Østfoldkommunene utforsket

10.03.17: Ann-Chatrin Leonardsen (UiO) har utforsket KAD enheter etablert i Østfold fylke. Gjennom en mixed-method studie, med både kvalitative og kvantitative analyser, har hun studert erfaringene til innlagte pasienter og de innleggende primærlegene. Pasientenes erfaringer var i all hovedsak positive, mens primærlegen uttrykte usikkerhet omkring diagnostiske begrensninger og pasientsikkerhet ved KADene. Funnene understreker behovet for å trekke alle brukeres perspektiver, og særlig pasientenes og primærlegenes perspektiver, når man i framtiden designer og implementerer KAD enheter som alternativ til sykehusinnleggelse.

Les mer »

De gamle distriktslegenes store innsats

07.03.17: Fastlege Per Rogne i Molde har gått igjennom medisinalberetninger fra Lofoten gjennom 40 år fra slutten av 1800-tallet og annet historisk materiale. Han er både spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin og har hovedfag i historie. Funnene presenteres i en interessant artikkel i Utposten der han konkluderer med at "det er betimelig å spøre seg om vårt engasjement idag kan måle seg med gløden for og hengivenheten til "saken" som preget leger og andre aktører for 150 år siden"

Les mer »

Distriktsmedisin i historisk perpektiv

28.02.17: I 2010 og 2015 ble det avholdt to "vitne-seminarer" om den internasjonale utviklingen innen distriktsmedisin. Dette er nå publisert. Tidligere leder ved NSDM, Ivar J. Aaraas, har bidratt med erfaringer om distriktsbasert helsetjeneste og helsefagutdanninger i Nord-Norge.

Les mer »

Stor interesse for utdanningsstillinger i vest

22.02.17: Hele 20 kommuner fra Sogn og Fjordane og Hordaland møtte opp i dag for å høre om fastlønnede utdanningsstillinger i allmennmedisin, ALIS-VEST. Et stort pilotprosjekt med nasjonal interesse.

Les mer »

Rural Pipeline for distriktene i Canada og Australia

21.02.17: To av de fremste universitetene for legeutdanning rettet mot arbeid i distriktene har publisert egne resultater: James Cook nord i Australia og Northern Ontario School of Medicine (NOSM) i Canda. Begge legger vekt på å rekruttere studenter fra distriktene og å legge utdanningen til rurale områder ("Rural pipline").

Les mer »

Sykepleiere og helsesekretærer sentrale i Senjalege-modellen

16.02.17: Sykepleier Trine Rydningen og fastlege Jorunn Nygaard er godt i gang med et prosjekt der de både ønsker å forbedre og utforske fagfolks håndtering av egen hverdag, spesielt de ekstra krevende akuttmedisinske hendelsene.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS