Du er her: Forsiden

Program for forskning og fagutvikling

Utdanning og rekruttering

 

Tverrfaglig akuttmedisin

     

Syke eldre

    

sykestuer / DMS / LMS / Intermediærenheter

    

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Legeutdanning i distriktene, Saltstraumen 12.-13. juni 2014

Følg oss på

Sami proverb of the season

The ptarmigan is multicolored, but the world is even more colorful

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

20 år med desentralisert utdanning undersøkt

16.09.14: En spørreundersøkelse blandt sykepleiere som er utdannet gjennom et desentralisert opplegg ved UiT i perioden 1994-2012 er utført av forskere fra Det helsevitenskapelige fakultet. De fant at de aller fleste kom fra distriktskommuner, startet å jobbe i kommunehelsetjensten etter endt utdannelse og ble værende der. Dessuten tok halvparten ulike etterutdanninger, gjerne også som deltidsstudier og desentralisert. Margrete Gaski ved NSDM har bidratt i begge artiklene

Les mer »

Høringsinnspill til Akuttmedisinforskriften

15.09.14: NSDM sitt innspill i høringen vedrørende Akuttmedisinforskrift er skrevet etter drøftinger i flere fora: både med leger i legevakt, sykepleiere, ambulansepersonell og helsetjenesteforskere. Vårt bidrag vektlegger spesielt styrken i tverrfaglige nettverk og behov for godt samarbeid når systemene og pasient/pårørende er under press. Sammen med andre organisasjoner og aktører som kommer med innspill, håper vi at helhetsforståelsen av dette "problemfeltet" nå vil bli enda bedre.

Les mer »

Kommuneoverlege Anders Svensson årets Nordlandsdoktor

12.09.14: Kommuneoverlegen i Bø i Vesterålen er hedret med Nordland legeforenings pris: "Med sitt sterke engasjement i lokalsamfunnet og kommuneoverlegeforum Vesterålen har han vist at legeyrket byr på mange muligheter til å påvirke i helsepolitiske spørsmål." Svensson har vært knyttet til NSDM gjennom deltagelse på konferanser, refleksjoner i Utposten og fagutviklingsprosjekt støttet av NSDMs program for forskning og fagutvikling. Vi gratulerer!

Les mer »

Uhåndterlig legesituasjon etter konkurser

11.09.14: Svensk valgkamp: I Norrbotten er legemangelen svært alvorlig og debatteres på riksnyhetene. En stor privatiseringsreform har bl.a. ført til at private legesenterselskap, som Sensia, har slått seg konkurs etter å ha tatt ut utbytte. Slik ble 14 000 pasienter overlatt til de offentlige tjenestene over natten uten at de var dimensjonert for det. Leger her slutter pga uholdbare tilstander.

Les mer »

Midler til forskning og fagutvikling har frist 15. sept!

11.09.14: Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med søknadsfrist: 15. september 2014. Også prosjekter som er helt i startgropa kan få støtte. Søk gjerne midler til å utvikle en prosjektbeskrivelse. Programmet skal fremme forskning og fagutvikling som er relevant for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene, og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i distriktene. Allmennleger, helsepersonell som samarbeider med allmennleger og medisinstudenter kan søke om støtte.

Les mer »

Elisabeth Swensen årets lege i Telemark

08.09.14: Kommuneoverlege i Seljord og regional koordinator i NSDM Elisabeth Swensen ble nylig hedret med prisen fra Telemark legeforening. Seljord kommune skriver at "ho fekk prisen for å ha bygd opp eit lokalt godt og bærekraftig helsesenter gjennom mange år. Ho er fagleg dyktig og engasjert, og har vore med i nasjonale og internasjonale fora. I tillegg er ho ein markant samfunnsdebattant." NSDM gratulerer!

Les mer »

Om smådriftsfordeler ved Sjukestugu i Ål

01.09.14: Kommuneoverlege Øystein Lappegard og professor Per Hjortdahl (UiO) har publisert i prestisjetunge Social Science & Medicine. Tema er pasienters og de lokalt ansvarliges vurderinger av det høyt rangerte Ringerike sykehus i forhold til Sjukestugu i Ål, Hallingdal. Metode: validert spørreskjema til randomiserte pasientgrupper, intervjuer og fokusgrupper. Pasientene var mest fornøyde med Sjukestugu: stille og hjemlig atmosfære, oversiktlig institusjon, tette bånd til lokalsamfunn og kontinuitet i pasient-personell-forholdet. De profesjonelle og lokalt ansvarlige vektla et tverrfaglig og holistisk tilbud, lokalt eierskap, nærhet til de lokale fastlegene og tett samarbeid med spesialistene på sykehuset. Artikkelen skriver seg inn i forskningsfeltet "Geography on health care provision" som vektlegger at helsetjenestene ikke kan sees isolert fra sosio-økonomisk og kulturell kontekst.

Les mer »

Ambulansepersonell vil jobbe sammen med lege

29.08.2014: Fastlege og stipendiat i Alta, Magnus Hjortdahl, og medarbeidere har spurt grupper av ambulansepersonell om samarbeid med leger. De ønsker lege med til kritisk syke pasienter for å fastslå diagnose og ta medisinske beslutninger. Ved at legen var med ut, kunne de også forkorte tiden til pasienten var på sykehus og medisinerng kunne startes raskere. Samarbeidet ville dog bli bedre ved formalisert trening.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS