Du er her: Forsiden

Legeutdanning for distriktene

 

Følg oss på

     

Program for forskning og fagutvikling

Sami proverb of the season

One year is not the brother of another year

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no

Telefon: +47 77 62 33 50

             +47 99 15 21 15

 

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 More contact data 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

 

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Rekruttering av leger til lokalsykehus

2015 Regjeringen om primærhelsetjenesten

       

Til toppen av siden

NSDM-nyheter

Et skrit nærmere legeutdanning i Finnmark

28.08.15: En utredning av det som kalles Finnmarksmodellen er på høring. NSDM mener at den er god. Den preges av at prosjektgruppen har nær kjennskap til hvordan viktige premisser som fagpersoner, støtteapparat og stedlige fasiliteter faktisk er. Det skinner igjennom at medlemmene selv har reelt og praktisk ansvar for gjennomføringen. Men faget samfunnsmedisin og brukerrepresentanters perspektiv mangler foreløpig. Vi ønsker lykke til videre med viktig arbeid!

Les mer »

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 10 år

26.08.15: Vi vil gratulere Nklm med tiårsjubileet! Vi gleder oss over å ha så flott storesøster som vi lærer alt mulig av og er helt enige i ordene til Helsedirektør Guldvog: "Dere er en viktig bærebjelke i akuttmedisinen. Dere bidrar til at legevakttjenesten blir en del av primærhelsetjenesten. Vi får nå bedre og bedre oversikt over legevakttjenesten."

Les mer »

Samarbeidet ''Senjalegen'' forklart

21.08.15: Spesialist i allmennmedisin Karsten Kehlet i Senjalegen og professor Ivar Aarass ved NSDM skriver om utviklingen av det interkommunale samarbeidet om legetjenester. Seks år gikk fra fylkeslegen la frem et forslag til det ble tatt frem lokalt og begynt implementert gjennom en bredt forankret prosess. Utekontor og et hovedkontor, ekstra midler til faglig utvikling og teambygging mellom legene er noen av suksessfaktorene.

Les mer »

Frist for midler til forskning og fagutvikling 15. sept‏

19.08.15: Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser nå ut midler med frist 15. september. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene, og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i distriktene. Primærleger, helsepersonell som samarbeider med primærleger og medisinstudenter kan søke om støtte.

Les mer »

Desentralisert legeutdanning i Tasmania 2002-13

17.08.15: Kohortstudie 2002-13: The additional year spent in a rural area, even when their medical school is in a regional area, significantly affects their workplace choices over the first 3 years post-graduation. Rural areas that are underserviced need to train medical students locally, even if there is a regional university. Continued development of regional postgraduate specialty programs is needed to allow graduates to continue their training in regional or rural areas16.

Les mer »

Mindre tid til sykere pasienter

13.08.15: Sykepleierforbundet har fått laget en spørreundersøkelse bland sykepleiere i kommne-Norge. Den avslører et stort gap mellom de nye oppgavene kommunene har fått, og hvilke ressurser som er satt av. 75 % sier at pasientene som skrives ut fortsatt trenger sykehusbehandling. 72 % mener det brukes for liten tid på den enkelte pasient.

Les mer »

Rask behandling av luksert skulder best?

12.08.15: Harald Lystad og kolleger i Hemsedal hjelper selv skikjørere med skulderen ute av ledd i stedet for å sende til sykehus. Det er fare for ny luksasjon i årene rett etter første. Pasientens alder betyr noe. De under 20 år har 80 og 95 % sjanse for reluksasjon, og skader atleter seg når de driver idrett, er sjansen større. Antallet med ny luksasjon i Hemsedal er påfallende lavt! De spørr om trenere og andre "i felt" bør få opplæring for raskest mulig reponering.

Les mer »

Advarer om jordmormangel

11.08.15: Kommunal-rapport.no og Jordmorforbundet har sett på jordmordekningen i landet. Forbundet peker på en nedgang i antallet siden forrige valg. Kommunal-rapport finner sprik mht hvor mange fødsler det er på sykehusene i et fylke fordelt på jordmødrene i de ulike kommuner. Lokale varianter av arbeidsfordeling mellom fastleger, helsesøstre og jordmødre er ikke kommentert.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS