Begrunnelse for tildeling av Anders Forsdahls pris til Anders Seim:

Allemennlegen som utrydder sykdommer i Afrika

Anders Seim mottar prisen fra NSDM sin leder Helen Brandstorp under festmiddagen på Nidaroskongressen oktober 2017