NSDM følger fastlegeordningen tett og samler her publikasjoner fra i sommer og fremover, fra fastleger og andre om hva fastlegeordningen er og bør være. Før endringer gjøres, må flere forstå bedre hva ordningen går ut på.

Først ut var 30 fastleger i Trondheim som alle også underviser medisinstudenter, representert ved Harald Sundby og Tor Magne Johnsen med Du kan miste fastlegen din. 11. juli 2017 i Adresseavisen.

“Fastlegeordningen vakler. Arbeidsmengden er nådd et smertepunkt. Du står i reell fare for å miste fastlegen din iløpet av få år.

Det er dokumentert at det er av stor nytte og viktighet både for hver enkelt innbygger og samfunnet at vi alle har en fastlege som settes i stand til å ta helsen vår på alvor. 86 prosent av befolkningen sier seg «svært fornøyd» med fastlegen sin. Når våre studenter spør oss: «Synes du jeg burde satse på en fastlegejobb?», kommer vi likevel i tvil. Kan vi anbefale det? Det kan vi bare hvis:

– Antall pasienter på hver enkelt fastleges liste blir redusert, slik at arbeidsmengden blir håndterbar. Da må tilskuddsrammene endres. Nåværende «per capita» (per pasient på listen) tilskuddsordning må avvikles.- Antall fastleger i landet økes betydelig. Nye stillinger må opprettes.

– Nyutdannede leger kan tilbys utdanningsstillinger med trygge rammer.

– Vi settes i stand til det vi er ment for: Å gi hver innbygger sin egen unike lege med helhet som spesialfelt. Vi ønsker å bli spilt gode!”

 

Adresseavisen fulgte 17. juli på lederplass opp med et krav om at et utvalg skal utrede veien videre: Fastlegeordningen må gjennomgås

 

I NRK Ytring 19. juli  skrev deretter en av de 30 fastlegene, Kari Løvendahl Mogstad, om sin egen travle hverdag (klikk på bildet).

Den 21. juli kom redaktør i Yngre legers forening (YLF) sitt nettforum og tillitsvalgt for LIS lege på St. Olavssykehus, Trude Basso,  med en støttende kronikk (klikk på bildet):

 

Trondheimslegene fortsatte i Adresseavisa 26. juli, men nå bak betalingsmur, derfor gjengitt som ren tekst her: Fikk for få og for uerfarne søkere – måtte utlyse fastlegestilinger på nytt  

 

NRK Sogn og Fjordane publiserte 27. juli en sak utdanningsstillinger i fastlegeordningen og ALIS-VEST-prosjektet i fylket (klikk på bildet til venstre).

 

 

 

 


Ikke ødelegg fastlegeordningen, Høie! var meldingen 2. august fra to erfarne fastleger som begge har vært aktive i Legeforeningen i mange år, samt i Europeisk sammenheng; Gisle Roksund (Skien) og Ivar Halvorsen (Stavanger).

 

 

 

 

 

Trondheimslegene gav seg ikke og 3. august skriver Finn M. Høivik om hvordan fastlegen er den legen som skal ta seg av helheten. Høivik var spesialist i barnesykdommer før han ble fastlege (klikk på bildet under).

 

Faksimile av fastlege Siamek Shekarchi i Skien i samtale med SV-politiker Ådne Naper i Telemarksavisa 7. august.

 

I Harstad Tidene skriver fastlege Stein Pedersen den 7. august kritisk om sittende regjerings satsning på primærhelseteam i stedet for å sikre flere fastleger (klikk på bildet).

 

 

Fastlege og veileder i Bergen, Niles Saaby Hansen, skriver 9. august i Bergens Tidene om kvaliteten i de personlige og direkte møtene med fastlegen (klikk på bildet).

 

Professor Guri Rørtveit i Bergen skriver 10. august om hvorfor ikke de telefonkonsultasjoner med en tilfeldig sykepleier eller lege kan ta over fastlegers oppgaver (klikk på bildet).

 

I den svenske avisen Dagens Nyheter har to nestorer i svensk allmennmedisin 11. august en gjennomgang av hvorfor de bør lære av bl.a. norsk fastlegeordning og Barbara Starfields forskning