Fordi ressurser om utdanningsstillinger i fastlegeordningen etterspørres, presenterer vi flere publikasjoner her. Veien har vært lang og vi har lett i arkivet (vår gamle nettside www.arkiv.nsdm.no) og tatt med de sentrale nye.

Først en kunnskapsbasert sammenfatning av argumenter for hvorfor utdanningsstillinger kan være er en god løsning.

Veien begynte april 2008 og beskriver at NFA vedtok å jobbe for utdanningsstillinger etter forslag fra daværende nestleder i NSDM, Svein Steinert og fastlege i Stavanger Olav Thorsen : http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2008/april/allmennlegene-vil-ha-egne-utdanningsstillinger-i-allmennmedisin.-de-mener-det-er-veien-aa-gaa-for-aa-bedre-rekrutteringen-til-faget./33

Det året ble Svein Steinert intervjuet i Utposten og snakket bla. om dette http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2008/juni/tromsoes-distriktsmedisinske-stemme-utposten-nr-4-2008/43

 

Neste lenke fra 2009 omhandler rapporten  Svein Steinert og Olav Thorsen skrev sommeren 2008 på oppdrag fra Helsedirektoratet http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2009/februar/nsdm-anbefaler-forsoek-med-fastloente-utdanningsstillinger-i-allmennmedisin/61

 

 

 

 

Da det interkommunale legesamarbeidet Senjalegen ble etablert i 2009 var utdanningsstilinger en del av det som skulle lokke leger http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2009/april/senjalegen-samarbeidsmodell-med-stillinger-ledige/68

–og Senjalegeprosjektet har vist seg å skaffe mer stabile leger kommunene til øya: http://www.nsdm.no/senjalegen/

I vårt omfattende høringssvar vedrørende spesialistutdanning av allmennleger i 2014 forsøkte vi se spesialistutdanning i en større sammenheng pekte på utdanningsstillinger  http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2014/oktober/spesialisering-av-leger-maa-kobles-med-lokal-kompetansebygging/510

i 2015 ble vi invitert med Rolf Martin Tande for å jobbe med dette og vi arrangerte da et møte i Helsedirektoratet med KS og Legeforeningen tilstede http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2015/oktober/utdanningsstillinger-i-vinden/610 

 

 

 

 

 

 

Rapporten vår om fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere (2016) problematiserer at det i dag er store forskjeller i rammebetingelsene for legers spesialisering mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten (fra side 12) http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Rapport_Fastlegeordningen_NSDM_2016.pdf

 

 

 

 

 

I en artikkel om norske legers preferanser, der vår forskningsleder Birgit Abelsen har bidratt, sies det bl.a. at unge leger ønsker seg fastlønn (2015) http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2015/april/i-oekende-grad-oensker-fastleger-seg-fastloenn/560

Til slutt: Stortingets helsepolitikere om rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen sommeren 2017: http://www.nsdm.no/hva-stortingets-helsepolitikere-mener-om-rekruttering-av-fastleger/

Vi har ansvaret for følgeforskning og for formidling via bl.a. en nettside om ALIS-VEST-prosjektet: www.alis-vest.no