Nyheter

Allmennlegen som utrydder sykdommer

Allmennlege Anders Seim fikk i går vår hederspris, Anders Forsdahls pris, for sin helt spesielle legegjerning innen internasjonal distriktsmedisin: eliminering av neglisjerte og utryddbare sykdommer i den tredje verden. Prisen er på kr. 20 000 og et tresnitt av den...

read more

Mistet hodet – men handlet helt rett

Helsedirektoratets fagfolk kom godt forberedt til Altaseminaret, det første nasjonale seminaret om trening i akuttmedisinsk samhandling utenfor sykehus. Flere eldre og kronisk syke pasienter i kommunene gjør at myndighetene ser at tjenestene utenfor sykehus må bli...

read more

Styringsutfordringer i søknadsbasert turnusordning

Geografisk fordeling er et av målene med turnuslegeordningen, skriver Birgit Abelsen og Margrete Gaski i en fersk artikkel skrevet for et norsk publikum, publisert i Utposten. Formålet med artikkelen er å peke på noen styringsutfordringer i den nye søknadsbaserte...

read more

Revisjon av Nasjonal helseberedskapsplan

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt sin tredje reviderte Nasjonale helseberedskapsplan på høring. NSDM har avgitt et høringssvar som særlig peker på at planen ikke har inkludert "skal-kravet" om trening i samarbeid og samhandling godt nok. Nasjonal...

read more

Utfordret politikere

Torsdag 28. september arrangerte Senterpartiet et stort seminar om fastlegeordningen. VG-journalist Anne Stine Sæther gav de mange fremmøtte et klart bilde på rekrutteringutfordringene i hele landet. Fra NSDM bidro seniorforsker Margrete Gaski (Statsviter og phD). Hun...

read more

Katalysator for kommunene?

Basert på møtevirksomhet i Bergen kommunes ALIS-VEST-prosjekt i 2017 ser det ut til at to faktorer trygger kommuneledelse og helsepersonell til å satse på utdanningsstillinger: De står sammen med andre i samme situasjon og har et felles mål: å rekruttere og beholde...

read more

ALIS-NORD, en nyttig strategi?

Utdanningsstilinger for leger i kommunene har blitt et grep stadig flere kommuner ønsker prøve ut på grunn av de voksende rekrutteringsutfordringene til fastlegestillinger. Utdanningsstillingene skal gjøre veien til spesialist i allmennmedisin og selvstendig fastlege...

read more

Må ikke bli 5-årig “turnustjeneste”

Fredag 1. september var det kick-off for de nye utdanningstillingene i de 10 kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane som er med i ALIS-VEST-prosjektet ( www.alis-vest.no) Elisabeth Stura er ny leder av Legeforeningens utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS)...

read more

Søk midler til forskning og fagutvikling

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15. september. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i...

read more

Legeutdanninga i Finnmark offisielt åpnet

Begivenheten ble behørig markert i Hammerfest tirsdag 15. august. Mange var møtt fram for å ønske de fire pilotstudentene hjertelig velkommen. På første rekke: De fire pilotstudentene Lars Rødland, Ingvild Skålnes Elverud, Marte Brattebø og Martin Støyten. Andre...

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Nyhetsbrev

Vår siste rapport