Nyheter

NSDM er ti år!

Rural medicine came to town. NSDMs festkveld på Sentralen midt i Oslo var inspirert av sirkus. Circus Maximus i det antikke Roma var nemlig et av de få steder der Romerrikets ledere møtte folket. Med litt skjemt og endel alvor ble scenen fylt av kreative bidrag fra...

read more

Seminar om trening i samhandling

I 10 år har lokalt helsepersonell trent med K-BEST-modellen på akuttmedisinsk samhandling i Alta.Torsdag 12. oktober lager de åpent seminar for å dele kunnskap om slik trening. Innlederne kommer fra hele landet. Her er Altaseminarets hjemmeside med program og...

read more

Søknadsuksess for utdanningsstilinger i Vest

Bergen kommune har mottatt hele 72 søknader til 2 utdanningsstillinger, mens Odda og Hyllestand har fått 15! Alle de ti kommunene som nå er med i ALIS-VEST-prosjektet har fått flere søkere og er klare til å velge mellom mange fler enn de har kunnet gjøre på lenge....

read more

Birgit Abelsen i regjeringens kompetanseutvalg

Kompetansebehovsutvalget (KBU) skal se på fremtidens kompetansebehov i Norge, og NSDM´s forskningsleder Birgit Abelsen er utnevnt som medlemmet fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I KBU sitter forskere, representanter for partene i arbeidslivet og...

read more

Rekruttering til fastlegeordningen

I dagens Aftenposten har NSDMs leder et debattinnlegg hvor hun fokuserer på hvordan man skal rekruttere flere fastleger inn i ordningen. Fastlege Peter Prydz, har skrevet en lærerik forklaring på hvordan hans kommune ikke klarer rekruttere og stabilisere fastleger. Om...

read more

Sikker, trygg og trent?

Tre ulike forskergrupper i vårt miljø jobber nå med studier av leger, pasienter og annet helsepersonell i distriktskommuner. Resha Al-Azzawi vil se nærmere på hvordan erfarne leger tar avgjørelser i situasjoner med usikkerhet. Martin Bruusgaard Harbitz ser på...

read more

Flere vikarer i fastlegeordningen

Helsedirektoratet har publisert sine styringsdata vedrørende fastlegeordningen. Andel fastlønnspraksiser øker for første gang siden fastlegeordningen ble innført. Det er en sterkt økende andel av listene som betjenes av vikar. Andel av befolkningen som ikke har plass...

read more

Flere fastleger

På Svensk Förening för Glesbygdsmedicin sin årlige konferanse og på kurs i samfunnsmedisin på Røst var tematikken den samme: hvordan kan vi rekruttere flere allmennleger? Fylkeslege Per Stensland skriver i Aftenposten at vi trenger 2000 nye fastleger og fikk langt på...

read more

Nyhetsbrev