Nyheter

Legeutdanninga i Finnmark offisielt åpnet

Begivenheten ble behørig markert i Hammerfest tirsdag 15. august. Mange var møtt fram for å ønske de fire pilotstudentene hjertelig velkommen. På første rekke: De fire pilotstudentene Lars Rødland, Ingvild Skålnes Elverud, Marte Brattebø og Martin Støyten. Andre...

read more

Forstå fastlegeordningen

NSDM følger fastlegeordningen tett og samler her publikasjoner fra i sommer og fremover, fra fastleger og andre om hva fastlegeordningen er og bør være. Før endringer gjøres, må flere forstå bedre hva ordningen går ut på. Først ut var 30 fastleger i Trondheim som alle...

read more

Hvorfor utdanningsstillinger?

Fordi ressurser om utdanningsstillinger i fastlegeordningen etterspørres, presenterer vi flere publikasjoner her. Veien har vært lang og vi har lett i arkivet (vår gamle nettside http://arkiv.nsdm.no) og tatt med de sentrale nye. Først en kunnskapsbasert sammenfatning...

read more

Hvorfor lokal helsetjeneste lyktes 22. juli 2011

Helsetjenestene har fått mye ros for håndteringen av ofrene for terror på Utøya. Styrkene til regionens 1. og 2. linjetjeneste har et stort flerfaglig forskerteam utforsket. Det var ikke flaks at en såpass stor og dramatisk katastrofe ble håndtert så bra av de ulike...

read more

Bekymringsmeldig sendt Helse Vest

I et brev til styret i det regionale helseforetaket Helse Vest, ber Sogn og Fjordane legeforening om at Helse Vest RHF gjør noe aktivt for å bedre rekrutteringssituasjonen både på sykehus og i kommunene i fylket. Konkret ber de om at deres eget lokale helseforetak,...

read more

‘Jeg tar den stien når jeg er sur’

Da Magdalena Skowronski flyttet til Norge og begynte å jobbe på en gård i Balsfjord, oppdaget hun at folk der hadde et spesielt forhold til naturen rundt dem. Denne nære relasjonen kjente hun ikke fra de andre kulturene hun har vært en del av i Tyskland, Polen og...

read more

Nytt fra Island

Vi har brukt kamera for å fange faglige refleksjoner, samtaler og landskap under tre dager på kurs og tur i rurale Island før nordisk konferanse i Reykjavik.

read more

NSDM er ti år!

Rural medicine came to town. NSDMs festkveld på Sentralen midt i Oslo var inspirert av sirkus. Circus Maximus i det antikke Roma var nemlig et av de få steder der Romerrikets ledere møtte folket. Med litt skjemt og endel alvor ble scenen fylt av kreative bidrag fra...

read more

Seminar om trening i samhandling

I 10 år har lokalt helsepersonell trent med K-BEST-modellen på akuttmedisinsk samhandling i Alta.Torsdag 12. oktober lager de åpent seminar for å dele kunnskap om slik trening. Innlederne kommer fra hele landet. Her er Altaseminarets hjemmeside med program og...

read more

Nyhetsbrev