Nyheter

Det gode ved legevaktene i distrikt

Har du ikke hatt legevakt i distrikt, kan det være vanskelig å skjønne oppsidene. Her er tre innspill som kan gi ny innsikt. I Kautokeino har de fire kvinnelige legene der, Marit Karlsen, Siriann Gulsrud, Ann Karine Gaup og Tuija Helena Niiranen, skrevet om legevakt...

read more

Vårt høringssvar til revidert akuttmedisinforskrift

Hoveddelen av vårt fyldige høringssvar er en nasjonal kartlegging som vi mener gir viktige innspill. Men det er også viktig at vi har fått erfare at fastleger truer med eller har sluttet i jobben på steder der det nye kravet vil gi for hyppig vakt. Dette er alvorlig i...

read more

Hvem fortjener vår hederspris i 2018?

Anders Forsdahls pris skal deles ut for 12. gang i 2018 - til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrep. Prisen er  tilminne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke som...

read more

Den ene spurte hvordan, den andre hvorfor.

Tidligere fylkeslege i Finnmark, Eystein Straume, fylte 75 år rett før jul. Han var den første som ble hedret med Anders Forsdahls hederspris, og talen hans da er like aktuell nå, på terskelen til et nytt år.  Foto NSDM Anders Forsdahls minneforelesning 2007 av...

read more

Vi trenger en samlende og overbyggende struktur

Det kunne ha vært sagt i dag, men ordene falt i 2002: «Kommunene trenger en samlende, overbyggende struktur som kan matche helseforetakene». Synlig bekymret snakket den da ferske samhandlingssjefen i Helse Midt, Daniel Haga, til en forsamling av primærleger og ledere....

read more

Evaluering av nye primærhelseteam

Da Primærhelsemeldingen kom våren 2015, ble det klart at regjeringen vil inkludere sykepleiere i fastlegeordningen ved at det etableres primærhelseteam på legekontorene. Et pilotprosjekt er beskrevet, og 17 ulike kommuner meldte at de ønsket å være pilotkommuner. Av...

read more

Vårt innspill til Stortinget

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har til vurdering et representantforslag om fastlegeordningen med frist for innspill 6. desember: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund og Ivar Odnes om tiltak for...

read more

Fastlegekonferansen 2017: et løft for bedre samarbeid

Helsedirektoratets auditorium var smekkfullt på Fastlegekonferansen i går. Innledere og deltagerne kom fra hele landet og mange flere fulgte med via streaming. Seminaret ligger nå på YouTube, delt i fire bolker. Helsedirektør Guldvog satte tonen ved å understreke at...

read more

Verdibasert læring

Denne uken hadde NSDM besøk av Dr. Kizito Asava,  kirurg fra Nairobi, Kenya (Naivasha District Hospital). Kizuto Asava har selv erfaring fra legearbeid på landsbygda, som eneste lege for 400 000 menneskerder og har hatt en rekke verv, blant annet som...

read more

Disputerer på flåttbåren sykdom

Allmennlege Knut Eirik Eliassen ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), Universitetet i Oslo, skal forsvare sin avhandling, Tick-borne Lyme borreliosis - incidence, antibiotic treatment and subjective health complaints of erythema migrans patients...

read more

Same same but.. våre planer for 2018

Styringsgruppen i NSDM godkjente igår vårt Plandokument_2018. Ettersom det kommende året er det siste med vår treårige strategiplan, vil planene for 2018 i stor grad innebære at vi holder oss til de samme feltene som før og arbeider med strategien for neste...

read more

Disputerer i medisinsk antropologi

Antropolog og jurist Tone Seppola-Edvardsen, pt ansatt hos NSDM, vil forsvare sin ph.D-avhandling i helsevitenskap tirsdag 14. november i Tromsø. Arbeidet hennes har hatt som formål å øke forståelsen for hvordan livet oppleves etter kreft. Avhandlingens tittel:...

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Facebook

Nyhetsbrev

Vår siste rapport