Du er her: Nyheter » 2017 » Mars

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars

20.03.2017

Bred kunnskap om primærhelsetjenesten

20.03.17: Årsmeldingen for 2016 viser hvordan vi jobber tverrfaglig og på mange ulike måter for å få frem kunnskap med, om og for helsetjenestene utenfor storbyene. Vi har blant annet jobbet med samhandlingsreformen og kommunene, fastlegeordningen, oppfølgingsteam i kommunene, trening i samhandling. Hvordan innrette utdanningsløpene for å rekruttere og beholde helsepersonell utenfor storbyene? Hva god pasientsikkerhet i tjenestene er, hvordan kommuneoverlegens rolle ser ut i folkehelsearbeidet og hvordan få penger til å forske som samfunnsmedisiner i en kommunene.

Les mer »

16.03.2017

Turnuslegeordningen: hvordan går det i kommunene?

16.03.17: Vekst i utlysningen av kommunale reststillinger og tegn til systematisk bortvalg av turnusstillinger i de minst sentrale og i de minst folkerike kommunene, er noen av funnene som rapporteres i NSDMs undersøkelse om ny turnustjeneste.

Les mer »

10.03.2017

KAD i Østfoldkommunene utforsket

10.03.17: Ann-Chatrin Leonardsen (UiO) har utforsket KAD enheter etablert i Østfold fylke. Gjennom en mixed-method studie, med både kvalitative og kvantitative analyser, har hun studert erfaringene til innlagte pasienter og de innleggende primærlegene. Pasientenes erfaringer var i all hovedsak positive, mens primærlegen uttrykte usikkerhet omkring diagnostiske begrensninger og pasientsikkerhet ved KADene. Funnene understreker behovet for å trekke alle brukeres perspektiver, og særlig pasientenes og primærlegenes perspektiver, når man i framtiden designer og implementerer KAD enheter som alternativ til sykehusinnleggelse.

Les mer »

07.03.2017

De gamle distriktslegenes store innsats

07.03.17: Fastlege Per Rogne i Molde har gått igjennom medisinalberetninger fra Lofoten gjennom 40 år fra slutten av 1800-tallet og annet historisk materiale. Han er både spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin og har hovedfag i historie. Funnene presenteres i en interessant artikkel i Utposten der han konkluderer med at "det er betimelig å spøre seg om vårt engasjement idag kan måle seg med gløden for og hengivenheten til "saken" som preget leger og andre aktører for 150 år siden"

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS