Du er her: Nyheter » 2014 » Juli » Turnusforsøk ga flere leger til Finnmark

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Turnusforsøk ga flere leger til Finnmark

10.07.2014

10.07.14: Fylkesmannen i Finnmark har, med hjelp fra seniorforsker Margrete Gaski og forskningsleder Birgit Abelsen (NSDM), evaluert forsøket med direkte tildeling av turnusplasser for leger i Finnmark og prioritet for leger med tilknytning til fylket, i perioden 2009-2013. Rapporten viser at nesten dobbelt så mange turnusleger som kom til Finnmark på direktetildeling, fortsatt arbeidet her etter at forsøksperioden var over sammenliknet med turnusleer på ordinær turnusplass.

Særordningen med direkte tildeling startet opp i 2009, men ble avviklet da søknadsbasert turnusordning ble innført i 2013. Direkteplassene ble først fylt opp med turnusleger som hadde geografisk tilknytning til Finnmark, og deretter med andre turnusleger som aktivt søkte seg til ordningen.

Geografisk tilhørighet bør vektlegges
Hovedfunnet i evalueringen er at nesten dobbelt så mange turnusleger som kom til Finnmark på direktetildeling, fortsatt jobbet her etter at forsøksperioden var over (april 2014), sammenlignet med turnusleger som fikk tildelt plass gjennom ordinær tilddeling.

- Vi mener at dette tilsier at geografisk tilhørighet bør vektlegges ved tildeling av turnusplasser i rekrutteringssvake områder også i den søknadsbaserte ordningen, sier fylkeslege Karin Straume.

Erfaring fra distrikt – viktig for rekruttering
Det er opp til det enkelte helseforetak eller kommune hvor mye kandidatenes geografisk bakgrunn vil vektlegges når de ansetter turnusleger i den nye ordningen, som trådte i kraft i 2013, med første kommuneturnus fra mars 2014. En rekke internasjonale undersøkelser taler for at det er viktig å legge til rette for erfaring fra distrikt i løpet av grunnutdanningen, spesielt for de kandidatene som ikke har bakgrunn fra distrikt.

Finnmark er bra!
Evalueringen sammenligner også turnuslegene i Finnmark med deres kolleger i Sogn og Fjordane, som også i perioder har slitt med rekrutteringen. Mens nesten 30 % av legene fortsatt jobbet i Finnmark ved slutten av forsøksperioden, var det bare halvparten så mange igjen i Sogn og Fjordane. Detaljer om hvordan turnuslegene ivaretas finnes i rapporten. En gjennomgående desentralisert modell for kurs og gruppeveiledning er et virkemiddel.

  Rapporten Turnus i Finnmark Evaluering av særordning 2009-2013 finnes her.

    

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS