Du er her: Nyheter » 2015 » Mars » Resultater av tiårig legerekrutteringsprosjekt

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Resultater av tiårig legerekrutteringsprosjekt

08.03.2015

08.03.15: Finnmarkssykehusets legerekrutteringsprosjekt er evaluert med gode resultater. Siden 2005 er andelen ledige overlegeårsverk redusert fra 57 prosent til 21 prosent ved inngangen til 2015. Prosjektet er etablert med basis i fire hovedtyper virkemidler.

  1. Stipend for lege i spesialisering (LiS) under gruppe 1-tjeneste/grenspesialisering ved større sykehus.
  2. Finansiering av rekrutteringsstilling som ventestilling i Finnmarkssykehuset, i påvente av LiS-stilling der, eller for gjensidig utprøving mellom Finnmarkssykehuset og spesialist.
  3. Finansiering av spesialisters hospitering ved annet sykehus for vedlikehold av kompetanse.
  4. Frikjøp av arbeidstid til å drive forskning.

Resultatene tyder på at stipendet har god effekt. En stor andel av de som har fått stipend kommer jobber som spesialister i Finnmarkssykehuset, også utover bindingstiden på to år. Dette har trolig sammenheng med at flertallet av de som har fått stipend har en tilknytning til Finnmark i utgangspunktet.

Rekrutteringsstillingene har en mer usikker effekt. Sannsynligvis fordi de gis i en tidlig fase av legenes karriere, de er ikke beheftet med noen gjenytelse og de er i stor grad gitt til leger uten tilknytning til Finnmark.

Evalueringen er gjennomført av forskningsleder Birgit Abelsen og seniorforsker Margrete Gaski ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin, på oppdrag for Finnmarkssykehuset HF.

Les sammendrag av rapporten her

Les hele rapporten her

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS