Du er her: Nyheter » 2016 » Februar » Nyansert og opplysende om sykehusstyring

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Nyansert og opplysende om sykehusstyring

16.02.2016

16.02.16: Det var fullt hus og stort engasjement da Tove Myrbakk, Anette Fosse, Margit Steinholt og Helen Brandstorp inviterte til åpent møte om fremtidig styring av spesialisthelsetjenesten. Kvinnslandutvalget lyttet til stemmer fra fagfolk i alle fylker og begge nivåer, samt politkere og andre engasjerte. Nord-Norge er det første stedet utvalget besøker.

Fra venstre: Stener Kvinnsland, Helen Brandstorp, Cathrin Carlyle

Tekst og foto: Tove Myrbakk, Nordland legeforening

Mange av de som deltok på møtet frykter konsekvensene av å bli fjernstyrt fra Oslo, og alle uten unntak ønsker å beholde Helse Nord.

- Vi som bor så langt unna makta er redd for ikke bli hørt, og kanskje noen nyanser blir borte når vi må rope litt høyt noen ganger. Derfor har vi invitert Kvinnslandsutvalget til dette møtet slik at de får høre flere stemmer fra nord, sa Helen Brandstorp da hun åpnet møtet.

Flere av de fremmøtte tok opp den økende byråkratiseringen i spesialisthelsetjenesten, og foreslo slanking også på HF-nivå for å bedre kommunikasjon mellom klinikk og toppledelse. Andre tok opp muligheten for å desentralisere oppgaver fra helsedirektoratet.

Harald Sunde i Finnmarkssykehuset tok opp behovet for mer desentraliserte avtalehjemler for private spesialister.

Gynekolog Margit Steinholt i Sandnessjøen mener mandatet til Kvinnslandsutvalget svekkes av at de ikke utreder alternativet med å fjerne foretaksmodellen.

Kjersti Toppe var klar på at Senterpartiet ønsker et folkevalgt styring av RHF-ene som forvaltningsnivå og mer rammefinansiering av sykehusene.

Paul Martin Strand, direktør på Nordlandssykehuset, advarte mot å kaste foretaksmodellen på båten da den også gir helseforetakene stor frihet og handlekraft.

faslege Anette Fosse har vært rykende uenig med Helse Nord i en rekke saker, men har også sett at de har utviklet seg fra å gjøre vedtak i lukkede prosesser til å bli lydhøre og ønske seg innspill. - Denne modningen har vært viktig, For å sikre oss resultatlikhet må vi gjøre ting forskjellig i Norge.

Cathrin Carlyle og Christian Grimsgaard innledet fra Kvinnslandsutvalget. Carlyle er eneste representant i utvalget fra Nord-Norge. Hun var særdeles fornøyd med initiativet til møtet. Kvinnslandsutvalget har møte med politiske ledere, foretaksledelse og inviterte fra arbeidstakersiden i dag. Paul Olav Røsbø, leder i Finnmark Legeforening og Regionutvalget Nord-Norge har fått 45 minutter.

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS