Du er her: Nyheter » 2017 » Februar » Fleksibilitet mht driftsformer i fastlegeordningen

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April

Fleksibilitet mht driftsformer i fastlegeordningen

03.02.2017

03.02.17: I to innlegg i Aftenposten har unge, mannlige, Oslobaserte leger med erfaring fra fastlegejobb kritisert avlønningsformen i ordningen, som de mener favoriserer korte konsultasjoner. De tar til orde for fastlønn av faglige og rekrutteringsgrunner. Vi har undersøkt hvilke driftsformer som finnes.

Mulighetene for variasjon i fastlegers driftsform og avlønning er nok større enn mange er klar over. Ordningen ser litt ulik ut i ulike kommuner og også innen en og samme kommune. I vår undersøkelsen om fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere, fikk vi et godt øyeblikksbilde på driftsformer per 01.01.2015. Undersøkelsen omfatter 84 prosent av landets kommuner og 46,1% av landets fastleger. Den viste at:

- 37,5% av fastlegene drev privat næringsdrift uten subsidier fra kommunen (hovedmodellen)
- 20,1 % av fastlegene hadde en eller annen form for fast lønn
- De resterende drev ulike varianter av næringsdrift med støtte fra kommunen

Fastlegenes frihet og autonomi til å innrette sin praksis slik det passer med stedet, egne styrker og svakheter og pasientene de skal hjelpe, fremholdes som noe av det viktige ved næringsdrift. Det store personlige ansvaret en fastlege har bør knyttes til stor innflytelse på hvordan jobben organiseres og gjøres.

De faktiske variasjonene i driftsformer viser at det er fleksibilitet i fastlegeordningen. Hvordan legers autonomi opprettholdes samtidig som kommunen som arbeidsgiver støtter og får mulighet til ledelse, varierer sannsynligvis også fra sted til sted.

Les mer og se tabeller her:

Driftsformer i fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere, Uposten nr 5, 2016

Les også kronikkene i Aftenposten

Fastlønn for fastleger? Ja, takk! Anders Danielsen Lie 2. februar 2017

Fastlegens perverse incentiver.  Kristian Østby 1. fabruar 2017

Kommentar fra Helen Brandstorp i Doktor i nord

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS