Du er her: Nyheter » 2017 » Februar » Sykepleiere og helsesekretærer sentrale i Senjalege-modellen

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April

Sykepleiere og helsesekretærer sentrale i Senjalege-modellen

16.02.2017

16.02.17: Sykepleier Trine Rydningen og fastlege Jorunn Nygaard er godt i gang med et prosjekt der de både ønsker å forbedre og utforske fagfolks håndtering av egen hverdag, spesielt de ekstra krevende akuttmedisinske hendelsene.

Kommunene på øya Senja har siden 2009 samarbeidet om legetjenester med hovedkontor på Silsand i Lenvik kommune og utekontor i Tranøy, Torsken og Berg kommuner.

Legene i samarbeidsprosjektet har bl.a. ekstra ressurser til lokal veiledning, i tillegg til det omfattende opplegget som kreves for å bli spesialist og opprettholde spesialiteten. Sykepleiere og helsesekretærene har ikke tilbud om slike kompetansehevende ordninger, men de har allikevel mye selvstendig ansvar som de første pasientene møter. Tine Rydningen og Jorunn Nygaard har laget et prosjekt for å bedre dette.

Fra legekontoret på Silsand: Synnøve Nilsen, Astrid Paulsen, Trine S. Rydningen, Solveig Winther Torheim, Janita Nyborg Andersen.

Rydningen og Nygaard startet med to fokusgruppeintervju, ett med gruppen av sykepleiere og helsesekretærer og ett med legene. Begge om trygghet og mestring i hverdagen. Deretter har de gjennomført 3 fagdager og skal lage nye intervjuer etter at den fjerde og siste fagdagen er gjennomført.

En fagdag består av tverrfaglig, akuttmedisinsk trening for alle før lunch, mens sykepleiere og andre medarbeidere får faglig påfyll etter denne økten.

Fokusgruppeintervjuene fikk frem at godt samarbeid med andre utenfor legekontoret også var sentralt for å mestre akuttmedisinske pasienter. Nå vil Trine Rydningen og Jorunn Nygaard gjøre fokusgruppeintervjuer også med sykehjem på Senja og hjemsykepleien i de ulike kommunene. Veileder er Helen Brandstorp, leder ved NSDM

 

Fastlege Jorunn Nygaard og sykepleier Trine S. Rydningen

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS