Du er her: Nyheter » 2017 » Februar » Turnuslegers møte med døden

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April

Turnuslegers møte med døden

08.02.2017

08.02.17: Fastlege og sykehjemslege Anette Fosse i Mo i Rana har fått midler fra NSDMs program til en studie om turnuslegers møte med døden i sykehjem. Turnuslegenes læring skjedde på ulike plan, blant annet fikk de nye perspektiver på legers rolle og oppdrag. Fosse er snart i mål med sin PhD-avhandling hvor denne studien har en sentral plass.

Studien om turnusleger bygger på tre fokusgruppeintervjuer med 14 turnusleger i Nordland for å utforske deres læringserfaringer og utfordringer i møtet med døden i sykehjem.

Nytt perspektiv på legerollen

Fosse forteller at turnuslegene lærte at ro og aksept rundt døden i sykehjem kan være riktigere enn heroisk livreddende aktivitet. De opplevde det som utfordrende å skifte fokus fra kurativ til lindrende behandling, men opplevde at døden noen ganger kan være velkommen. De fikk nye perspektiver på hva legens rolle og oppdrag kan innebære.

Avstand uten betydning

- Vi ble overrasket over at geografisk avstand til sykehus ikke ble ansett som et viktig tema, sier Fosse. Turnuslegene både i by og distrikt var mest opptatt av utfordringer i relasjonen til pasient, pårørende og pleiepersonalet, samt egen usikkerhet i vanskelige samtaler.

Varierende organisering gir ulikt læringsutbytte

Studien viser at organiseringen av turnustjenesten i sykehjem varierte mye fra kommune til kommune. Noen turnusleger hadde mye selvstendig ansvar med stort læringsutbytte forutsatt god veiledning, andre deltok kun som observatører et par dager i løpet av turnustiden, og hadde av den grunn mindre læringsutbytte.

Fosse framholder at målrettet praksis og tverrfaglig teamarbeid i sykehjem kan bidra til å utvikle legers kunnskap og kompetanse i arbeid med livets slutt. Sykehjem som læringsarena kan gi nyutdannede leger nærkontakt med pasienter, pårørende og pleiere på en måte som kan bidra til å utvikle legenes evne til å individualisere medisinske beslutninger.

Anette Fosse har sin akademiske tilknytning til Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Uni Research Healt og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, begge i Bergen.

Du kan lese hele artikkelen her

Anette Fosse. Foto: Hanne Løkås Veigård/Videofabrikken

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS