Du er her: Nyheter » 2017 » Mars » KAD i Østfoldkommunene utforsket

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April

KAD i Østfoldkommunene utforsket

10.03.2017

10.03.17: Ann-Chatrin Leonardsen (UiO) har utforsket KAD enheter etablert i Østfold fylke. Gjennom en mixed-method studie, med både kvalitative og kvantitative analyser, har hun studert erfaringene til innlagte pasienter og de innleggende primærlegene. Pasientenes erfaringer var i all hovedsak positive, mens primærlegen uttrykte usikkerhet omkring diagnostiske begrensninger og pasientsikkerhet ved KADene. Funnene understreker behovet for å trekke alle brukeres perspektiver, og særlig pasientenes og primærlegenes perspektiver, når man i framtiden designer og implementerer KAD enheter som alternativ til sykehusinnleggelse.

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen flankert av komite, hovedveilder og disputasleder i Gamle festsal, Universitetet i Oslo.

tekst fra Universitetet i Oslo sin nettside: 

I sin avhandling Experiences with decentralized acute healthcare services from different stakeholders’ perspectives. A mixed methods study har Ann-Chatrin Leonardsen og medarbeidere undersøkt pasienters og fastlegers syn på kommunale akutte døgnavdelinger (KAD). KAD avdelinger er ment som et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som ikke har behov for spesialisthelsetjenester. Undersøkelsen ble gjennomført blant pasienter utskrevet fra de fem KAD avdelingene i Østfold, samt fastleger fra hele fylket.

Resultatene viser at pasientene er fornøyd med å kunne motta akutte helsetjenester i nærheten av der de bor, i rolige omgivelser og av flinke sykepleiere og leger. Mangel på for eksempel røntgen oppleves som en svakhet, men de føler seg likevel trygge og ivaretatt. Resultatene avdekker samtidig forbedringsmuligheter ved for eksempel utskriving og hjemreise. Pasientene sammenligner sine opplevelser fra KAD avdelingene med opplevelser fra tidligere sykehusopphold, og forteller at sykehus oppleves som stressende og at personalet der har lite tid.

Fastlegene opplever også at pasientene er fornøyde med KAD tilbudet. Likevel mener de det er vanskelig å vurdere om pasienten er frisk nok til å legges inn i kommunen, særlig grunnet mangel på utredningsmuligheter. De har kort tid til å vurdere pasienten og til å bestemme seg for hvor de skal sende ham eller henne videre. Fastlegene føler seg ikke like sikre på at tilbudet er et trygt alternativ til sykehusinnleggelse.

Budskapet fra studien er at de kommunale akutte døgnplassene kan være et godt alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter i en stabil tilstand, men at det er viktig å ta hensyn til fastlegenes tanker om tilbudet ved opprettelse av slike avdelinger.

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS