25. oktober 2017 lager vi seminar på Litteraturhuset i Bergen.

Å få gode leger til stillinger i primærhelsetjenesten er en utfordring som noen løser bedre enn andre. Vi vil presentere de gode eksemplene fra inn- og utland når det gjelder å lokke leger til jobb utenfor sykehus og for å få de til å bli.

Mange steder har man spesielle moduler i spesialistutdanningen som er tilpasset arbeid ruralt. I Norge har vi lenge satset på en distriktsvennlig og fleksibel spesialistutdanning. Må vi tenke nytt? Kan vi lære av andre land?  Vi får gjester fra Island, Skottland og Sverige.

LES  MER OM SEMINARET HER