Du er her: Utdanning og rekruttering

Nyhetssaker om legers turnustjeneste

Turnus i Finnmark. Evaluering av særordning 2009-2013 finnes her.

Bærekraftig turnusordning. Uttalelse fra Regjeringen 16. mars 2012

Sveriges Yngre Läkares förenings evaluering av AT-tjensten fra 2003 - 2013. Ventetiden I Sverige økte kraftig fra 2007 med gj.snitt på 4,8 måneder til 9,1 måneder i snitt i 2013

 

Turnustjenesten er syk og trenger behandling. G M Omland, S F Reiter. Kommentar i Tidsskr Nor legeforen 2011

Sentralstyrt turnustjeneste handler om å sette fellesskapet over individet. Kronikk i Dagbladet 31.mai 2011

PhD og allmennlege Torsten Risør om turnustjenesten

3 kronikker om turustjenestens betydning for distriktene

Samleside om nedleggesle av turnus juni 2010

 

Felleshøringsuttalese fra NSDM, Uit og UNN, juni 2010

Høringsuttalelse fra Fylkeslegen i Finnmark juni 2010

 

Et skritt videre i turnusarbeidet. Oppsummering august 2010

Kronikk i Aftenposten august 2010 argumenterer for at forslaget "Raserer turnustjenesten" og anbefaler andre tiltak.

Ikke så galt med dagens turnustjeneste 24.09.2010 Turnuslegene er godt fornøyd med turnustjenesten. Men veiledningen underveis må forbedres, krever Yngre legers forening.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Idèbank for kommunene

 

Utdanning av leger i Tromsø

Hvor har det blitt av legestudentene som gikk ut i perioden 1979- 2012 fra universitetet i Tromsø? Artikkel av IJ Aaraas, PA Halvorsen og OG Aasland i Medical Teacher, 2015

Til toppen av siden

Rekrutteringsutfordringer i kommunene

Vinteren 2015 svarte landets kommuner på KS sin spørreundersøkelsen om rekruttering til legestillinger i kommunene:  4 av 10 opplever det vanskelig å rekruttere fastleger: http://www.nsdm.no/nyheter_cms/2015/mai/ikke-stoerrelse-men-sentralitet-avgjoerende-for-rekruttering/570

Legerekrutteringsprosjekt, Finnmarkssykehuset (2015)

En tiårig lang satsningsperiode for å skaffe egne sykehusspesialister er evaluert av NSDM (2015). Les et sammendrag her eller klikk på bildet for hele rapporten

                              

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS