Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

 

 

Finn fremKontakt oss
Fersk forskning fra NSDM

Fersk forskning fra NSDM

Vikarbruk på fastlegekontor i Norge økte betydelig i perioden 2016-2022. Den største økningen i vikaravtaler per fastlegeliste (på 669 %) fant sted i de minst sentrale...

les mer

Formål, visjon og verdigrunnlag

Vi er et tverrfaglig kompetansesenter som skal fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene. Ved å bygge bro mellom praksis, akademi og forvaltning vil vi bidra til kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten.

Vårt arbeid skal preges av pålitelighet, fleksibilitet og respekt – internt og i samarbeid med andre.

 

Nyhetsbrev

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no