Brobygging mellom helsetjenester i distriktene, forvaltning på alle nivå og universitetene er sentralt i NSDM sitt mandat. Det viktigste materialet vi bruker i vår brobyggervirksomhet er kunnskap.

Vi forsker, samler kunnskap fra andre og vi jobber for å spre den, gjerne som samtaler mellom flere parter. Alt for å sikre gode helsetjenster utenfor storbyene.

Broer må tilpasses de stedene der de skal koble to ulike ståsteder.  Derfor reiser vi endel, og 2018 var intet unntak. Lyd/bilde-konferanser er selvfølgelig i daglig bruk, i tillegg til sosiale medier – særlig treffer vi mange via Facebook.

Tett på tjenestene

Både i den pågående evalueringen av primærhelseteam-forsøket og i ALIS-Vest-prosjektet har forskere i NSDM valgt å følge tjenestene via intervjuer etter å ha besøkt informantene først. God forståelse for lokale betingelser og kontekst, er viktig for våre bidrag. NSDM sin kompetanse er etterspurt av mange grunnet pågående krise i fastlegeordningen, dennes rekruttering- og stabiliseringsutfordringer og pågående endringer innen legevakt/akuttmedisin, som ulike kommuner, lokale, regionale og nasjonale myndigheter, interesseorganisasjonene KS og Legeforeningen og andre grupper av helsepersonell.

Alle invitasjonene til å bidra gjorde at vi arrangerte færre møteplasser (seminar, konferanser ol.) i 2018 enn i de to foregående år.

Rekrutterer og beholder

Blant fast ansatte forskere er vi få og utfra etterspørsel burde vi bli flere. Allikevel opplever vi at vi rekrutterer svært dyktige fagfolk inn til oss som gjør oss bedre. Vi jobber bevisst med at alle vet at deres bidrag er nødvendig for at vi som samlet senter leverer – og det håper vi vil fortsette å rekruttere og stabilisere.

Nye midlertidig ansatte i større og mindre stillinger iløpet av 2018 er Kristine Andreassen, Anette Fosse, Magnus Hjortdahl og Ingvill K. Ceide. Eva Muriel Kibsgaard Nordberg begynte 1. jauar 2019 og Tone Seppola-Edvardsen sluttet.

Vi har også ny styringsgruppeleder Nina Emaus og en ny strategi. Styringsgruppen vedtok årsmeldingen idag og er svært galde for aktiviteten i NSDM.

Se den rikt illustrerte Årsmelding 2018 for Nasjonalt senter for distriktsmedisin/Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš (NSDM/BNG)