Les gjerne artikkelen Ja og nei av Per Fugelli fra 1988, publisert i Utposten

Artikkelen er aktualisert av at lege Tuva Kostad Hertzberg nylig disputert ved UiO med avhandlingen En jobb å leve med? –en kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem.

Hun fant at leger har høye krav til seg selv og opplever det samme fra andre. Ofrer de helsen sin for å hjelpe andre med sin?

Les mer her Forskning.no: https://forskning.no/medisin/2018/06/leger-ofrer-egen-helse-andres