Bak fra venstre: Maria Fredriksen Kvamme, Margrete Gaski, Frank remman, Birgit Abelsen, Magnus Hjortdahl, Gry Berntzen, Elisabeth Swensen, Jonas Carsten Jeppesen, Arnfinn Sim, Sverre Håkon Evju. Forran fra venstre: Anders Svensson, Britt Larsen Mehmi, Anette Fosse, Merete Erga, May Liss Berg, Helen Brandstorp, Ingvill Konradsen.

– Vi kan jo ikke bare skyve problemet over til en annen. Den personen er jo ikke der. Vi må selv ta tak og lage vårt eget lag. Slik problemløsning kan mennesker andre steder lære av. 

Idag var stipendmottagere fra vårt Program for distriktmedisinsk forskning og fagutvikling samlet. Felles for alle prosjektene var at fagfolk har tatt tak i noe som oppleves utfordrende i egen hverdag. De gjør noe med det, sammen med andre. Noen prosjekt handlet om å kartlegge og fremskaffe nye talldata på tjenester som er dårlig beskrevet. Andre om å utforske helsetjenester via intervjuer, eller å utvikle nye tilbud.

De gode løsningene handlet gjerne om å spiller på lag med alle ressursene lokalt, på tvers av fag og etater, for å få det forankret og for å få til fleksible ordninger som varer og samtidig generere ny kunnskap som kan brukes av andre.

Tema på årets seminar:

Skiskader i Trysil, oppbygging av et register og et elektronisk helsekort for reisende

Stomi- og sårpasienter fortjener bedre hjelp – i egen poliklinikk?

Hva slags pasienter ser man på en liten legevakt i distriktene, egentlig?

Akuttmedisinsk samhandlings trening – hva må til?

Samvirke og akuttmedisinsk trening med flere etater enn helse

En offentlig legetjeneste i distrikt – en beskrivelse av Seljord legesenter.

Rural Health for Peace in Colombia

Primærhelseteam