Akuttmedisinsk samtrening er lovpålagt, men mange kommuner og helseforetak strever med etablering og gjennomføring. I Sunnfjord kommune og Ytre Sogn Interkommunale Legevakt (SYS-IKL) ville de finne en bærekraftig måte å organisere samtreningen på, og de ville ha med alle faggrupper i legekontor og legevakt som er involvert i akutte hendelser. De ville også dokumentere erfaringer og resultater gjennom en studie. Denne Utposten-artikkelen gir en praksisnær beskrivelse som kan være nyttig for andre.

Samtreningsprosjektet bygger på BEST-modellen (Bedre og Systematisk Teamtrening) som ble utviklet for akuttmottak i sykehus, og som siden 2001 har vært tilpasset trening i førstelinjen. 1-2 fasilitatorer leder akuttmedisinsk simuleringstrening i økter som vanligvis varer 5-6 timer. En spørreundersøkelse i forkant av dette prosjektet viste at det kan være vanskelig å organisere såpass lange øvelser, mens korte øvelser på 2 timer gir mindre læringsutbytte. Målet med studien var å få kunnskap om hvordan man kan få gjennomført akuttmedisinsk samtrening med godt læringsutbytte for alt helsepersonell på fastlegekontorene og i ambulansetjenesten i en forkortet BEST-utgave på 3,5 timer.

Her kan du lese mer om hvordan det gikk: Akuttmedisinsk samtrening – viktig, men krevende. Dette prosjektet viser vei!

Den interkommunale legevakten i Ytre Sogn og Sunnfjord (SYS IKL) holder til i dette bygget tilhørende Førde sentralsjukehus (Helse Førde). Kommunene som er tilknyttet legevakten er Askvoll, Fjaler, Høyanger, Sunnfjord, Hyllestad og Balestrand-området av Sogndal.