Utdanningsstilinger for leger i kommunene har blitt et grep stadig flere kommuner ønsker prøve ut på grunn av de voksende rekrutteringsutfordringene til fastlegestillinger. Utdanningsstillingene skal gjøre veien til spesialist i allmennmedisin og selvstendig fastlege lettere enn dagens ordninger.

ALIS står for allmennlege i spesialisering og er idag oftest en privat næringsdrivende. I Hordaland og Sogn og Fjordane har ti kommuner startet opp med kommunale utdanningsstillinger i ALIS-VEST-prosjektet. Det følges av forskere ved NSDM og har stor interesse nasjonalt. I begynnelsen av måneden var det store kick-off-arrangementet for legene på Vestlandet.

Inspirert av det som skjer lenger sør, møttes kommuneoverleger og administrativt ansvarlige fra ulike kommuner i alle de tre nordligste fylkene, samt fylkesleger, KS Nord-Norge og studieplansjef ved medisinerutdanningen i Tromsø hos NSDM mandag denne uken.

Første grunnstein for å få på plass et ALIS-NORD ble lagt, og leder for en midlertidig arbeidsgruppe er Inger Linaker, enhetsleder for helse og omsorg i Bardu kommune. Flere kommuner samt Helse Nord har meldt sin interesse, og NSDM vil ha en støttefunksjon i det videre arbeidet.

Inger Linaker, Bardu kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bildet under sees fra venstre Silje Røssvoll (leder legesenter Rana kommune), Helen Brandstorp (leder NSDM), Helga Kramvik (enhetsleder Allmennlegetjenesten Tromsø kommune), Inger Linaker, Guri Lajord (helsefaglig rådgiver KS Nord-Norge), Eivind Merok (fylkeslege Finnmark), Svein Steinert (fylkeslege Troms), Kenneth Johansen (kommuneoverlege Alta), Birgit Abelsen (forskningsleder NSDM) og Frank Remman (rådgiver NSDM og fotograf)
Tilstede var også Mona Søndenå (Kommuneoverlege/fastlege Sør-Varanger),  Katrine Wennevold (fungerende studieplansjef medisin UiT), og Tone Seppola-Edvardsen (forsker NSDM)