ALIS-Vest-prosjektet har fått statlig støtte til å utvide med 15 stillinger for allmennleger i spesialisering (ALIS) i Rogaland og Møre og Romsdal. Fra før er 15 ALIS i 12 kommuner med, i Hordaland og Sogn og Fjordane.  Alle kommuner i de to nye fylkene vil bli invitert til å søke om å bli med i prosjektet. Søknadsfristen blir 15. mars.

Et informasjonsbrev er sendt ut, igår kveld var det et lite informasjonsmøte og samtalene fortsatte idag. Stavanger og Karmøy kommuner var blandt de fremmøtte.

Stavanger har hatt egne introduksjonsstillinger i lengre tid, der ALIS jobber på andre næringsdrivende fastlegers lister og har mindre ansvar. Er det mulig å videreutvikle denne innen for ALIS-Vest prosjektet? lurte helsesjef Tord Haaland på.

Helsesjef Tord Haaland i Stavanger kommune og fastlege, kommuneoverlege og veileder Anne Mathilde Hanstad i Strand kommune.

– Vi er alltid sterkere sammen, sier fastlege, kommuneoverlege og veileder i Strand kommune, Anne Mathilde Hanstad. Stavanger og distriktene rundt må være på de samme laget for å rekruttere og beholde unge leger. De må begeistres! Og så må vi ha kommuneadministrasjonen med på laget.

Kommuneoverlege i Karmøy kommune, Katrine Marie Haga Nesse

Kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse,  i Karmøy kommune, kommer fra stilling på sykehus og ser at godt samarbeid, som er bygget på forståelse for hverandre, er viktig for stabilitet i fastlegetjenesten.

I Giske kommune, på Sunnmøre, har man det siste året fått erfare kostnadene med bruk av vikarbyråer, forteller kommuneoverlege og fastlege Anne-Line Sommerdalen.  – Vi har allerede opprettet en fastlønnet stilling, men kunne godt tenke oss en til.

Anne-Line Sommerdalen, kommuneoverlege og fastlege i Giske kommune.

I søknadene om å få delta i ALIS-Vest må følgende være med: 

beskrivelse av hvordan kommunen vil organisere og administrere en fastlønnet ALIS-stilling med følgende punkter:

  • Kommunens generelle rekrutteringssituasjon
  • Beskrivelse av tilgang til egne listepasienter. Listelengde og valgt løsning. (Kommunal liste i kommunalt fastlegesenter, fellesliste, deleliste, frikjøpt liste i privat senter mv)
  • Hvordan kommunen vil sørge for daglig supervisjon av kollega
  • Hvordan ALIS sikres egen lokal veileder med spesialitet i allmennmedisin som har ansvar for strukturert veiledning minst 2 timer pr mnd
  • Tilgang på bakvakt på legevakt inntil legen er godkjent som allmennlege
  • Beskrivelse av legesenteret o Antall leger, alder, spesialitet, turnuslege mv o Egnet kontor til ALIS? o Hjelpepersonell, antall på kontoret og kompetanse o Utstyrsnivå: EKG, spirometri, rektoskopi, evt audiometri, småkirurgi, doppler, laboratorium mv
  • Beskrivelse av aktuelt kommunalt arbeid, og hvilket omfang som er mulig og ønskelig, og hvordan legen skal få breddeerfaring innen ulike kommunale legeoppgaver
  • Vikar/fraværsløsninger – sårbarhet.
  • Om kommunen vil lyse ut en ny ALIS, eller søke inn allerede ansatt lege i utdanningsløp. I så fall, hvor langt har denne legen kommet i sin utdanning.

Kommuner som ikke kan delta på samlingen på Gardermoen, er selvsagt også velkommen til å søke, og kan ta kontakt med Bergen kommune, Etat for helsetjenester, 55 56 52 00, eller sende mail til fastlegeordningen@bergen.kommune.no

Kontaktpersoner er Hans Høvik, Karsten Sylta, Harald Wigum, Lene Hestetræet eller Brita Øygard.