Flere konkrete grep var tema og ble også etterlyst på konferansen “Vi tror på fastlegeordningen”, den fjerde store konferansen om fastlegeordningen som NSDM har vært med på å arrangere. Alle sammen på siste fredag i august. I 2016 kom den dystre påstanden om at ordningen vil kollapse iløpet av fem år om ikke noe drastisk skjer.

4. September legger Statsråd Høie frem den store evalueringen av fastlegeordningen. Senere i september vil det legges frem en egen utredning om finansiering av ordningen. Deretter starter arbeidet med å utarbeide en handlingsplan

SE ÅRETS PROGRAM med LENKE TIL OPPTAK.

På årets konferanse var de sentrale helsepolitikerne langt mer opplyste om hva fastlegeordningen er, hva som er viktig å bevare, men mer utydelige på virkemidler bortsett fra tilrettelegging for utanningsstillinger og -hjemler. Se samtalen 59 min inn i sendingen 

Dagens medisin har laget et godt referat fra årets debatt, ledet av deres kommentator Anne Hafstad : Slik vil politikerne få flere leger til kommunene

Legeforeningens president Marit Hermansen la frem ti tiltak som skal sikre fastlegeordningen – slik denne presentasjonen viser. 

 

Fra venstre: Kjersti Toppe (Sp) , Ingvild Kjerkol (Ap), Torhill Eidsheim (H), Maria Jahrmann Bjerke (H)

De unge legene

Fra NSDM la forsker og kommuneoverlege i Vestvågøy Eva Muriel Kibsgaard Nordberg frem funn fra sitt intervjumateriale i samtale med ALIS (allmennleger i spesialisering) 2 t og 28 minutter ut i sendingen. En modell på legenes fokus var sentralt (se bildet under). I starten er oppmerksomheten sentrert til konsultasjonsrommet, etterhvert løfter ALIS blikket ut til legesenteret og så videre ut til kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

Samtalen belyste blant annet også også hvor ulike pasientlistene kan være og at det å overta en vikardrevet liste er mer krevende enn å ta over etter en erfaren fastlege. Samt allmennmedisinens dilemma og dynamikk.

Allmennleger i spesialisering (ALIS) i samtale med Eva Murial Kibsgaard Nordberg (ryggen til)

 – Vi har et vidt og rikt og vakkert landskap å jobbe i. Vi får folk i alle livest faser. Jeg har verdens beste jobb.

Det nasjonale ALIS-utvalgets leder, Daniel Myklebust, snakket varmt om jobben sin når man har en som veileder og støtter, 2 t og 51 minutter ut i sendingen. Presentasjonen ble gitt terningskast seks!

Fra Helse Nord sitt unike fastlegeutvalg la direktør Finn Henry Hansen frem funn fra en ny utredning

Økonomi

Forskningsleder i NSDM, Birgit Abelsen legger frem nye data om kostander og inntekter for kommunene i prosjektet. Hun presenterer fire ulike eksempler, for variasjonen er stor. Se 5 t og 10 minutter ut i sendingen. 

Hans Høvik, prosjektleder i ALIS-Vest fulgte etter Abelsen, men en gjennomgang av status for prosjektet.

De erfarne legene

Spennende innlegg om Stavanger kommunes “introduksjonsstillinger”, fra ALIS-Nord og fra Trønderopprørenrens modell ble lagt frem mot slutten av programmet som eksemler på hvordan man kan lage ALIS-løp tilpasset ulike kommuner. Se disse presentasjonene 5 timer og 36 minutter ut i sendingen  her. 

Konferansen var godt besøkt av både unge og erfarne fastleger, kommuneledere og andre aktører fra KS, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. De nye deltagerkommunene i ALIS-Vest i Møre og Romsdal og Rogaland var også med.

Kommuneoverlege og fastlege Lars Johan Lysen i Tysvær kommune i Rogaland.