Allmennlege Anders Seim fikk i går vår hederspris, Anders Forsdahls pris, for sin helt spesielle legegjerning innen internasjonal distriktsmedisin: eliminering av neglisjerte og utryddbare sykdommer i den tredje verden.

Prisen er på kr. 20 000 og et tresnitt av den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen. Prisen ble delt ut under festmiddagen på Nidaroskongressen til stående applaus fra kollegene.

Selve arbeidet med neglisjerte sykdommer startet da Seim var allmennlege på Nesodden utenfor Oslo. På slutten av 80-tallet tok Anders Seim en master i Public Health ved Harvard, USA. Han satte seg fore å utrydde guineaorm og eliminere lymfatisk filariasis (“elefantsyke”); forsømte lidelser som rammet millioner av mennesker på det afrikanske kontinent. Men stort pågangsmot og ståpåvilje har han siden jobbet med dette og etter hvert andre alvorlige tilstander knyttet til fødsler,  som skader i kvinners underliv (fistler) og livstruende blødninger.

De første ti årene var det bare to personer som drev arbeidet fra loftsrommet over legekontoret på fritiden. Et par år jobbet Anders Seim ved WHO sitt program for eliminering av guineaorm, men ønsket å jobbe mer effektivt gjorde at han grunnla organisasjonen Health and Development International (HDI) i 1990, med en avdeling i Norge og en i USA: http://hdi.no

Anders Seim har evnen til å kommunisere og engasjere andre for det han tror på, både lokalbefolkning og de store beslutningstakerne som sitter på makt og midler. Kavlifondet er en av få norske sponsorer. Se deres omtale her http://kavlifondet.no/2017/01/landsbylegen/.

Tidligere president Jimmy Carter er en annen av de Seim har samarbeidet med om utryddelse av Guineaorm: https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2016/ormekrigen-gar-mot-seier/

Metode: Anders Seim utviklet det han kaller «a community-based catalyst approach» (1). Sentralt i dette er lokale frivillige som gis regelmessig opplæring og veiledning, datainnsamling og overvåkning av resultater. Seim får åpnet døren til lokalsamfunn gjennom samarbeid med nasjonale myndigheter, mens intervensjonen utføres av lokale frivillige som er nærmest helseproblemet. Dessuten legges det vekt på å kombinere høyeffektive innovative tiltak med enkel og billig teknologi.

Guineaorm: en parasitt med mennesket som eneste vert. Den kommer inn i kroppen via drikkevann og ferdig utviklet tar den seg ut igjen gjennom huden. Den meterlange ormen bruker flere uker på å komme seg ut, og prosessen er svært smertefull. Anders Seim konstaterte at det i teorien er mulig å utrydde guineaormen. «All it takes is»:

  • Gi folk rent drikkevann
  • Hvis det ikke er rent, gi dem tøy å filtrere vannet med
  • Få de syke til å holde seg unna drikkevannskilden mens marken kommer ut, ellers finner den seg enkelt en ny vert.

Den enkle løsningen var å gi folk et sugerør som de kunne filtrere forurenset drikkevannet med. I 2001 initierte og organiserte HDI et prosjekt som har distribuert ni millioner sugerør i Sudan (2). I 2016 hadde 25 mennesker guineaorm, mot 3,5 millioner for 30 år siden.

Lymphatic filariasis (elefantsyke): denne sykdommen skyldes en parasitt som spres via mygg og skader lymfesystemet. Den er en av de mest utbredte tropiske sykdommene, men også en av de mest forsømte, den fører til enorme lidelser og uførhet for millioner av mennesker, unge og gamle, barn, kvinner og menn. HDI identifiserte tre tiltak for å eliminere sykdommen:

  • Effektive, trygge medikamenter
  • Enkle, billige distribusjonssystemer
  • Rask og riktig diagnostikk

Bekjempelse av elefantsyken har foregått ved å gi millioner av mennesker, hele befolkninger, en årlig medikamentdose, donert av legemiddelfirmaer. Ved å distribuere medikamentene til endemiske områder er det dokumentert at det er mulig å eliminere sykdommen (3).

Obstruerte fødsler, fødselsfistler og blødninger. Det neste folkehelseproblemet Anders Seim og HDI har gått i gang med, er å forhindre blokkert fødsel for å unngå dødsfall og at det oppstår fødselsfistler. I tillegg gis behandling for alvorlige blødninger under fødsler. «De har utdannet én frivillig kvinne og én mann i hver landsby. De har lært at solen aldri må stå opp to ganger over en kvinne i fødsel. Kvinnen må til sykehus før så skjer. Siden mai 2008 er ingen kvinne død av blokkert fødsel i prosjektområdet Bankilare i Niger.» (4).

Vi har forsøkt å beskrive den uvanlige innsatsen som Anders Seim har gjort – men hvordan det er mulig at en norsk allmennpraktiker tar på seg så store oppgaver, og måten han gjennomfører dem på, er fortsatt vanskelig å fatte,  skriver forslagsstillerne, samfunnsmedisinerne Ellen Rygh og Elise Klouman.

Intervju med Anders Seim i Tidsskrift for den norske legeforening fra 2011: http://tidsskriftet.no/2011/01/intervju/kvakksalver-fra-landet.

Referanser

  1. Seim AR. Time for an additional paradigm? The community-based catalyst approach to public health. Bull World Health Organ 2005. 83 (5):392-4. PMID:15976882
  2. Seim AR. Guineaorm nesten utryddet. Tidsskr Nor Laegeforen 2003. 28;123(16):2312-4. PMID: 1450856
  3. Sodahlon YK, Dorkenoo AM, Morgah K, Nabiliou K, Agbo K, Miller R, Datagni M, Seim A, Mathieu E. A success story: Togo is moving toward becoming the first sub-Saharan African nation to eliminate lymphatic filariasis through mass drug administration and countrywide morbidity alleviation. PLoS Negl Trop Dis. 2013. 11;7(4):e2080. doi: 10.1371/journal.pntd.0002080. Print 2013
  4. Seim AR, Alassoum Z, Bronzan R et al. Pilot community-mobilization program reduces maternal and perinatal mortality and prevents obstetric fistula in Niger. Gynecology & Obstetrics 2014: 127, 3, 269–274. DOI: 10.1016/j.ijgo.2014.06.01

.