Bugøynes - Arbeidsstedet til Anders Forsdahl

 Magnus Hjortdahl, allmennlege og forsker ved NSDM, har sammen med kolleger fra Bristol skrevet en kommentarartikkel om bruken av allmennleger i akuttmedisin.

Bakgrunnen for artikkelen var en samtale om hvordan de forskjellige landene organiserer tjenestene sine. De akuttmedisinske tjenestene i Storbritannia er under stort press. Det er lang ventetid på ambulanser, og akuttmottakene er overfylte. Man frykter at denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer. Britiske leger lurer på om økt involvering av allmennleger i akuttmedisinen kan være et virkemiddel for å møte denne utfordringen, og ser til Norge for inspirasjon. 

 Kommentarartikkelen finner du her

 

Foto: Mostphotos