Med Magnus Hjortdahl (allmennlege og ph.d.) i spissen, vil erfarne teamtrenere i Alta utvikle et kurs som trener trenere –  altså et fascilitatorkurs.

Hver måned siden våren 2007 har tilfeldig sammensatte team av helsepersonell trent på samhandling innen akuttmedisin, slik §4 i Akuttforskriften krever.

I 2016 mottok de Legeforeningens kvalitetspris for dette og arrangerte et nasjonalt seminar for prispengene. (Altaseminaret kan du lese om her).

Nå vil de utviklet  et nasjonalt instruktørkurs av høy akuttmedisinsk og pedagogisk kvalitet.

Målet er at etter endt instruktørkurs vil kursdeltakerne ha praktisk og teoretisk ballast til å holde sine egne tverrfaglige treninger i sitt eget akuttmedisinske miljø (bestående av for eksempel fastleger, legevakt, andre kommunale helsetjenester og ambulansetjenesten).

Disse lokale tverrfaglige treningene vil fokusere på samarbeid, kommunikasjon og ledelse i akuttmedisinske situasjoner ved hjelp av en systematisk tilnærming basert på gjentatt simulering.

To simuleringer etterfulgt av felles refleksjoner (debrief) er i tråd med BEST modellen (Bedre og systematisk teamtrening). Å ha lokale læringsmål og la deltagerne formulere sine egne i den første debriefen og så prøve en gang til, er sentralt for å la deltagerne være likeverdige deltagere i læringsprosessen. Forskning har vist at læring skjer på flere nivå  og treningsaktiviteten i snart 12 år i Alta vist seg bærekraftig.

Se f.eks. Akuttmedisinsk trening med mening (2017)  eller Akuttmedisinsk trening i Alta (2016) eller en kortfilm om slik trening i Alta (2017).

BEST-treninger er utbredt på norske sykehus og i enkelte kommuner. Fascilitatorkurs finnes flere steder i landet, men ingen har sitt utspring i primærhelsetjenesten.

Fascilitatorkurset vil utvikles og er planlagt driftet med deltakere fra NSDM, stiftelsen BEST, Førde kommune, Alta kommune og Helse Finnmark. Det vil også søkes innspill fra andre nasjonalt og internasjonalt. Hjortdahl reiser til Center for Medical Simulation, Harvard i mars.

Målet med prosjektet er å gjennomføre regelmessige instruktørkurs, og første kurs er planlagt høsten 2019.

Engasjerte kolleger på første møte i nord: Hilde Hætta Eng og Kenneth Johansen (begge Alta), Helen Brandstorp og Magnus Hjortdahl (begge NSDM), Peder Halvorsen og Anne Herefoss Davidsen (begge Alta) og Torben Wisborg (Stiftelsen BEST/Hammerfest). Altas mest erfarne, Geir Jøran Sara og Hege J. Holmgren, var ikke tilstede da bildet ble tatt.