Anders Forsdahls pris skal deles ut for 14. gang i 2020 – til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrepet. Prisen er  til minne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Alle er velkommen til å komme med et begrunnet forslag innen 10.mars 2020.

I vurderingen av kandidater til prisen legges det vekt på ulike former for innsats, slik der er beskrevet i Statuttene.
Send forslaget til post@nsdm.uit.no

Rolf Martin Tande takke for prisen han fikk overrukket av Anette Fosse

I 2019 ble prisen tildelt Rolf Martin Tande. Han har utmerket seg som en klok kombilege for sin befolkning i Masfjorden kommune og som en strateg og bredt forankret entreprenør som får til regionale tjenesteinnovasjoner som ikke sjelden blir nasjonale. Les mer her: https://www.nsdm.no/prisvinner-rolf-martin-tande-en-vellykket-og-ydmyk-entrepenor/

Hedersprisen består av en kunstgave og et stipend for fagutvikling og deles ut ved større arrangementer som PMU eller Nidaroskongressen.

Hvis noen ønsker å foreslå på nytt personer som de fremmet ved en tidligere anledning, må vi ha en ny nominasjon. Merk også at vi har en karantene på to år for personer som har vært ansatt ved NSDM.