Peder A. Halvorsen, mangeårig fastlege i Alta i Finnmark og professor i allmennmedisin ved UiT Norges arktiske universitet, er tildelt Anders Forsdahls pris for 2023. Prisen ble opprettet av NSDM i 2006 og deles ut en gang i året for å hedre en person som over tid har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge.

Peder A. Halvorsen oppfyller kriteriene i statuttene i godt monn. Forslagsstillerne representerer akademisk og klinisk allmennmedisin fra hele Norge, og de avslutter begrunnelsen slik: Halvorsen har en kombinasjon av vidsyn, klartenkthet, strategisk teft, og vennlig væremåte som gjør ham til en ønsket samarbeidspartner i alle sammenhenger. Hans lojalitet og faglige engasjement for distriktene, og særlig Alta og Finnmark, har vært en grunnstein i hele hans karriere. Han har på imponerende vis klart å kombinere sitt distriktsmedisinske engasjement med en akademisk karriere, noe som styrker både distriktene og akademia. Peder Halvorsen vil være en meget verdig vinner av Anders Forsdahls pris 2023.

Her er noen flere av momentene i begrunnelsen: Peder A. Halvorsen har omfattende distriktsmedisinsk praksis med fotfeste i Alta, sin egen oppvekstkommune. Han har vært med på å etablere 2 fastlegepraksiser i Alta, og er veileder/praksislærer for 5. årsstudenter fra UiT, turnusleger (nå LIS1) og allmennleger i spesialisering. Som kommuneoverlege under pandemien bidro han vesentlig til utvikling og drift av pandemirelaterte helsetjenester i en stor distriktskommune 14 mil fra nærmeste sykehus. Dette er viktige praksisbaserte bidrag til tjenesteutvikling, rekruttering og stabilisering i helsetjenesten i distrikt generelt og Alta spesielt. Han har et sterkt akademisk fotfeste med tydelig distriktsmedisinsk og allmennmedisinsk forankring i forskningsaktiviteter, undervisning og utdanningsvirksomhet.

Kombinasjon av klinisk praksis og akademisk arbeid er et viktig kjennemerke. Han har en omfattende vitenskapelig produksjon, hvorav mange publikasjoner med tydelig distriktsmedisinsk relevans. Peder har vært opptatt av å styrke kvalitet og omfang av klinisk, praksisnær forskning og har derfor deltatt aktivt i arbeidet med å planlegge, etablere og drive PraksisNett, og har rekruttert 12 fastlegepraksiser i Nord-Norge til å delta. Blant disse er praksiser i distrikt godt representert, noe som i høyeste grad vil bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for praksis i utkantområder. Peder har vært veileder for 7 ph.d.- studenter (hovedveileder for 2) og 5 masteroppgaver på medisinstudiet i Tromsø. Av disse har 7 lokal tilknytning, enten ved at de kommer fra Vest-Finnmark eller bodde i Alta under prosjektperioden, noe som igjen bidrar til styrking av kunnskapssystemet for distriktene. Han deltok aktivt i planlegging og etablering av Finnmarksmodellen for desentral medisinutdanning, og bidrar med praktisk klinisk undervisning, samt forelesninger/seminarer om sykestuer, kardiovaskulær risiko og trygdemedisin.

Peder har et bredt internasjonalt akademisk nettverk gjennom bl.a. Odense Risk Group, Nordisk risikogruppe og Society for Medical Decision Making. Han representerte Norge og Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Recruit and Retain-prosjektet 2011 – 2013, som ble finansiert av EU gjennom the Northern Periphery Program.

Gratulerer til Peder med særdeles velfortjent pris!