Anders Forsdahls pris skal deles ut for 15. gang i 2021 til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrepet. Prisen er  til minne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Alle er velkommen til å komme med et begrunnet forslag innen 10.mars 2021.

I vurderingen av kandidater til prisen legges det vekt på ulike former for innsats, slik der er beskrevet i Statuttene.
Send forslaget til post@nsdm.uit.no

I 2020 ble prisen tildelt Jan Helge Dale. Han har utmerket seg som en kraftfull entreprenør og aldri hvilende motor for distriktsmedisin, samhandling, folkehelse og utdanning.

Prisvinner Jan Helge Dale på Sunnfjord Medisinske senter og Anette Fosse via Zoom

Hedersprisen består av en kunstgave og et stipend for fagutvikling og deles vanligvis ut ved større arrangementer som PMU eller Nidaroskongressen. I korona-året 2020 ble prisen delt ut via nett og skjerm på Sunnfjord Medisinske senters juleavslutning, godt hjulpet av lokale kolleger. https://www.nsdm.no/prisvinner-jan-helge-dale-en-kraftfull-entreprenor-og-aldri-hvilende-motor-i-arbeidet-for-distriktsmedisinen/

Hvis noen ønsker å foreslå på nytt personer som de fremmet ved en tidligere anledning, må vi ha en ny nominasjon. Merk også at vi har en karantene på to år for personer som har vært ansatt ved NSDM.