Anders Forsdahls pris skal deles ut for 16. gang i 2022 – til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrepet. Prisen er  til minne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Hedersprisen består av en kunstgave og et stipend for fagutvikling og deles vanligvis ut ved større arrangementer som PMU eller Nidaroskongressen.

 

Alle er velkommen til å komme med et begrunnet forslag innen 1.mars 2022.

I vurderingen av kandidater til prisen legges det vekt på ulike former for innsats, slik det er beskrevet i Statuttene.
Send forslaget til post@nsdm.uit.no

I 2021 ble prisen tildelt Mona Søndenå. Gjennom hele sin legekarriere har Mona Søndenå arbeidet både operativt og strategisk som kombinert allmenn- og samfunnsmedisiner, lokalt i Sør-Varanger, i Finnmark, i Nord-Norge og nasjonalt. Pandemien medførte at det ikke var noen Nidaroskongress i 2021. Prisen ble derfor høytidelig delt ut på Samfunnsmedisinsk årsmøtemiddag, se https://www.nsdm.no/prisvinner-mona-sondena-med-hjerte-og-hjerne-i-arbeidet-for-distriktsmedisinen/

Hvis noen ønsker å foreslå personer som de har fremmet ved en tidligere anledning, må vi ha en ny nominasjon. Merk også at vi har en karantene på to år for personer som har vært ansatt ved NSDM.

Prisvinner i 2021 Mona Søndenå og leder av NSDM Anette Fosse under prisutdelingen.