Anders Forsdahls pris skal deles ut for 17. gang i 2023 – til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrepet. Prisen er til minne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Hedersprisen består av en kunstgave og et stipend for fagutvikling og deles vanligvis ut ved større arrangementer som PMU eller Nidaroskongressen.

Alle er velkommen til å komme med et begrunnet forslag innen 10.mars 2023.

I vurderingen av kandidater til prisen legges det vekt på ulike former for innsats, slik det er beskrevet i Statuttene.

Send forslaget til post@nsdm.uit.no

I 2022 ble prisen tildelt Ståle Onsgård Sagabråten, mangeårig fastlege i sin barndoms hjemkommune Nesbyen i Hallingdal som arbeider utrettelig på mange plan for å fremme distriktsmedisinen og allmennmedisinens plass i norsk helsevesen. Prisen ble utdelt under festmidddagen på PMU i oktober 2022: https://www.nsdm.no/prisvinner-2022-stale-onsgard-sagabraten-brobygger-og-distriktsmedisinsk-fagutvikler-lokalt-og-nasjonalt/

Hvis noen ønsker å foreslå personer som de har fremmet ved en tidligere anledning, må vi ha en ny nominasjon. Merk også at vi har en karantene på to år for personer som har vært ansatt ved NSDM.