Anders Forsdahls pris

Anders Forsdahls pris ble opprettet i 2006 til minne om hans enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste. Anders Forsdahls pris er på kr. 20.000 og deles til ut en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrep. I vurderingen av kandidater til prisen, kan det legges vekt på ulike former for innsats med distriktsmedisinsk relevans slik der er beskrevet i Statuttene for prisen.

Fra Wikipedia: Anders Forsdahl (1930-2006) arbeidet på Jan Mayen, ved sykehuset i Sulitjelma, som distriktslege i Tana, legekonsulent i Helsedirektoratet, han var lege i FN-styrkene i Gaza og i Kongo, og han var distriktslege i Sør-Varanger i tolv år. I 1973 kom han til Universitetet i Tromsø der han ble første professor i allmennmedisin.

Med utgangspunkt i lokale forhold i Finnmark forsket han på oppvekstforhold som årsak til livsstilssykdommer. I 1968–71 kartla han på Bugøynes, sammen med helsesøster Hedvig Salmi, etniske forhold, røykevaner, kaffeforbruk og badstuvaner. I 1973 publiserte han den første av flere artikler fra undersøkelsene i Finnmark med tittelen «Momenter til belysning av den høye dødelighet i Finnmark fylke».

Forsdahl var generelt interessert i nordnorsk kultur og samfunn, og nordnorsk medisinalhistorie. Han samlet inn en mange samiske eventyr for barn og registrerte norske og samiske stedsnavn langs Pasvikelva.

Forsdahl ble tildelt flere priser, bl.a. Norsk selskap for allmennmedisins Løvetannpris og Legeforeningens hygienepris. Han var ridder av 1. kl. av St. Olavs Orden og æresmedlem i et russisk selskap for vitenskap, kunst og kultur.

NSDM har sammen med regissør Ellen-Astri Lundby laget en kortfilm om Forsdahls arbeid som ligger på YouTube: Anders Forsdahl’s Curve.

Ole Rikard Haavet skrev en kronikk i Aftenposten i 2005 om sammenhengen mellom fattigdom og helse, med utgangspunkt i Forsdahls gjennombruddsforskning. Den finnes her

Prisvinnere

Prisvinner 2022 Ståle Onsgård Sagabråten

Ståle Onsgård Sagabråten, mangeårig fastlege i sin barndoms hjemkommune Nesbyen i Hallingdal, er tildelt Anders Forsdahls pris for 2022. Prisen ble opprettet av NSDM i 2006 og deles ut en gang i året for å hedre en person som over tid har utrettet en markant innsats...

les mer

Prisvinner 2021 Mona Søndenå

Mona Søndenå, kommuneoverlege og fastlege i Sør-Varanger gjennom 37 år, er tildelt Anders Forsdahls pris for 2021. Prisen ble opprettet av NSDM i 2006 og deles ut en gang i året for å hedre en person som over tid har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i...

les mer

Prisvinner 2020 Jan Helge Dale

Jan Helge Dale er tildelt Anders Forsdahls pris for 2020. Prisen ble opprettet av NSDM i 2006 og deles ut en gang i året for å hedre en person som over tid har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge. Jan Helge Dale vært forankret i Florø...

les mer

Prisvinner 2019 Rolf Martin Tande

Rolf Martin Tande er tildelt vår hederspris, Anders Forsdahls pris, for en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge. Han oppfyller på imponerende vis alle punktene i prisens statutter. Rolf Martin Tande har utmerket seg som en klok kombilege for sin...

les mer

Prisvinner 2018 Elisabeth Swensen

Få setter dagsorden som Elisabeth Swensen - i by og land. Få brenner som henne. Hele to ulike miljø, bestående av allmennleger og samfunnsmedisinere fra hele landet, nominerte henne til Anders Forsdahls pris 2018. Les begrunnelse og nominasjoner her. Bildet viser...

les mer

Prisvinner 2017 Anders Seim

Begrunnelse for tildeling av Anders Forsdahls pris til Anders Seim: Allemennlegen som utrydder sykdommer i Afrika Anders Seim mottar prisen fra NSDM sin leder Helen Brandstorp under festmiddagen på Nidaroskongressen oktober 2017. Prispengene på kr 20 000 skal gå til...

les mer

Prisvinner 2016 Steinar Hunskår

Prisvinner Steinar Hunskår Les nominasjonen av Steinar Hunskår fra kollegene i Bergen her Steinar Hunskår og Helen Brandstorp (NSDM) med prisvinnerbildet, et trykk av Hans Ragnar Mathisen. Foto: Torben Wisborg

les mer

Prisvinner 2016 Torben Wisborg

Prisvinner Torben Wisborg Torben Wisborgs prisvinnerforedrag Les nominasjonen fra en kollegagruppe her Torben Wisborg og Helen Brandstorp (NSDM) med prisvinnerbildet laget av Hans Ragnar Mathisen.

les mer

Prisvinner 2013 Øystein Lappegard

Prisvinner Øystein Lappegard Begrunnelsen ut fra nominasjonen fra Universitetet i Oslo finnes her Øystein Lappegard har mottatt prisen på Nidaroskongressen 2013. Foto Tom Sundar

les mer

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no