Begrunnelse for tildeling av Anders Forsdahls pris til Anders Seim:

Allemennlegen som utrydder sykdommer i Afrika

Anders Seim mottar prisen fra NSDM sin leder Helen Brandstorp under festmiddagen på Nidaroskongressen oktober 2017. Prispengene på kr 20 000 skal gå til medisiner til kvinner i Afrika

Foto: Tove Rutle, Utposten.