Ambulansefagarbeider og instruktør Dag Nedrejord (61 år) fra Karasjok er vinner av den nasjonale prisen som Årets ambulansearbeider. Ollu lihkku! Vi gratulerer!

En enstemmig jury vurderte Nedrejord som beste vinner av mellom 40 og 50 innsendte forslag fra hele landet. Den ble delt ut under festmiddagen på den tradisjonsrike konferansen Ambulanseforum, 25. september på Gardermoen. Dag ble hedret med gode ord, med joik og hilsener via film – og takket selv for prisen på de tre språkene han bruker i jobben: samisk, finnsk og norsk.

Les nominasjonen under filmen fra miljøet i nord og bildet av den stolte vinneren.

Gratulerer som årets ambulanse arbeider 2018 i Norge! Ekstremt stolt. Jeg er nok ikke den eneste som mener at denne prisen er utrolig fortjent. En slik dedikert person som deg er skal man lete lenge etter. Og hvis man skulle arrangert et nord-norsk mesterskap i og fortelle historier så hadde du vært på toppen. En ting jeg er helt sikker på at det hadde vært en person som hadde vært sinnsykt stolt nå, nemlig min farfar(Sammol-addja rohki). Filmen laget av Elle Norvang

Publisert av Ole Mathis Sara Nedrejord Tirsdag 25. september 2018

Karriere i korte trekk

Helt siden Dag Nedrejord var en liten gutt har han fulgt faren som startet ambulansetjenesten i Karasjok på 1960 tallet. I over 40 år har Nedrejord vært aktiv i tjenesten her, både som privat næringsdrivende (ambulanseeier, stasjonsleder) og som ansatt i Finnmarkssykehuset HF. Han har alltid hatt lærlinger selv lokalt og vært med i prøvenemda.

Dag Nedrejord deler arbeidsplass med både egen ektefelle og brødre. I tillegg har hans døtre hatt arbeid her og siden tatt helsefaglig utdannelse.

Han en av Norsk luftambulanses faste, godkjente instruktører gjennom flere år. Han bidrar derfor ikke bare regionalt men også i den store «ambulansefamilien».

Dag Nedrejord har også vært med på å bygge opp og underviser selv på ambulanselinjen på Samisk videregående skole Karasjok/ Sámi joatkkaskuvla Kárásjogas.

Ser alle

En av Dags gode sider er at han ikke bare ser den enkelte pasient han skal hjelpe og hvert enkelt helsepersonell eller annen yrkesutøver som han skal samarbeide med.

Han klarer å balansere faglig dyktighet med medmenneskelighet samt forståelse for hver enkelt pasient. Han møter mennesker med ekte ydmykhet. Hans ydmykhet gjør det tryggere å vise svakhet for syke og det gjør det lettere å vise hva man er usikker på som elev eller samarbeidspartner. Dags lune og avbalanserte væremåte skaper trygghet hos kollegaer og senker pulsen hos syke og redde pasienter.

Krevende ambulansefaglig hverdag

Med 23 mil til nærmeste sykehus, fører dette til at helsehjelpen som må gis på stedet og underveis i bilen, kan bli krevende. Stabilisering av alvorlig skadde og syke, kanskje utenfor allfarvei inne på vidda, er ikke sjelden av det slaget som krever både kompetanse, utholdenhet og kreativitet. Med lang fartstid i tillegg kan nok si at Dag Nedrejord er en helt spesiell kunstner innen ambulansefaget.

Under disse lange transportene har Dag Nedrejord lettet mange tunge minutter og mil med sin åpenhet og trygghet for både pårørende og pasienter – og også helsepersonell han jobber sammen med.

Ekstra språk-, kultur- og samhandlingskompetanse

Ettersom Dag Nedrejord er både norsk-, samisk- og finskspråklig, kan han møte de fleste pasienter og helsepersonell på deres eget morsmål i Finnmark, som jo grenser til Finland.

Finland har et litt annerledes helsesystem enn Norge, med mer sentraliserte tjenester, noe som gjør at ambulansen i Karasjok ikke sjelden kalles ut til nabobygda på andre siden av grensa. Dag Nedrejord må derfor også bruke sin smidighet, med hensyn til å finne løsninger, og sine brede samhandlingsferdigheter på jobb.

Læremester for mange ulike

Dag Nedrejord er en instruktør og lærer som mange har hatt gleden av å bli lært opp av. Hans genuine engasjement for akuttmedisin og ambulansefaget skinner igjennom enten det er som instruktør for helsepersonell, reingjetere, drosjesjåfører, småbarnsforeldre eller sine egne elever han underviser ved ambulanselinjen. Det er mye takket være Dag Nedrejord at det finnes en egen ambulanselinje her, med rom for det flerkulturelle Finnmark.

Foruten studenter og kolleger innen ambulansefaget, har mange fastleger og sykepleiere blitt bedre og tryggere i akuttmedisin på grunn av Dag sine pedagogiske og menneskelige evner. Ettersom akuttmedisin er en viktig del av disses arbeid i distriktene, har nok Dag Nedrejord bidratt til at de har turt å bli værende i jobbene sine. Andre har tatt med lærdom og inspirasjon til nye sammenhenger. Med sin helt spesielle fortellermåte og pedagogiske fremtreden er det ikke rart han blir husket og folk ønsker ham gjentatte ganger tilbake for å forelese og instruere.

Det akuttmedisinske samarbeidet mellom 1. og 2. linjen kan faktisk sies å være godt i Finnmark, mye takket være Dag Nedrejord og noen andres innsats gjennom mange, mange år.

Uttalelser fra andre

Fra leder i Prehospital klinikk i Finnmarkssykehuset, Jørgen Nilsen: «Han er en primusmotor for utvikling, med en helt uvurderlig allsidig og bred kompetanse»

Fra en mangeårig samarbeidspartner i Stiftelsen Norsk luftambulanse sentralt, Aage Karlsen: «Han har en stek faglig bakgrunn, er lun, trivelig og sosial. En som ikke tar mye «plass» i forsamlingen, men som kan si tydelig ifra, dersom han mener noe ikke er rett».

Årets ambulansearbeider 2018 er en som står på egne ben, men også som en kandidat mange står samlet bak.

Vennlig hilsen/ Dearvvuođaiguin fra de som nominerte Dag Nedrejord

Are Nedrejord, Marit Ragnhild Nedrejord, Karen Berit Nedrejord, Jan Gunnar Persen, Kai Åge Nedrejord, Per Bergseth, Per Egil Kroken, Thea M Aslaksen, David Aslak Sara, John Steve Utsi, Trine Flage, Marie Næss, Jim Isak U. Boine, Ann C. Anti og Maret Lajla Nedrejord. Kolleger, Ambulansetjenesten i Karasjok Finnmarkssykehuset/ Finnmárkku buohcciviesu og Helen Brandstorp leder NSDM.

Fra ambulansestasjonen i Karasjok: John Steve Utsi, Trine Flage,  Karen Berit Sara Nedrejord, Dag Nedrejord

 

Dags Nedrejords kone og kollega joiker Dag