Artikkelen av Margrete Gaski og Birgit Abelsen ved NSDM, Å lede eksperter inn i nye arbeidsmåter. Lederatferd ved implementering av primærhelseteam på fastlegekontor, er publisert i Tidsskrift for velferdsforskning nr. 4-2020.

Ledelse ved norske fastlegekontor er lite utforsket; fastleger deler ofte på ledelsesfunksjoner, og hver fastlege er i stor grad sin egen leder. Helsemyndighetene i Norge og andre land ønsker tverrfaglige team rundt utvalgte pasientgrupper, men mange fastleger er skeptiske. Artikkelen utforsker lederatferd når fastlegekontor skal utvikles fra en samling solopraksiser under samme tak til å bli tverrfaglige teambaserte tjenester.

Resultatene viser at ledere ved legekontor i primærhelseteampiloten på ulike måter har lagt vekt på felles prosesser, utvikling av tillitsforhold, kompetanseheving og involvering i utvikling av internt samarbeid og kommunikasjon og etablert møtestrukturer, maler og prosedyrer for samarbeid. Artikkelen bidrar til forståelse av ledernes handlingsrom og balansegang når tydeligere lederroller utvikles for å lede og koordinere både gamle og nye ressurser.