Martin Bruusgaard Harbitz

Hvordan forholder du deg til risiko og skade som oppstår på legekontor? Hva gjør eller sier du til fastlegen din når han eller hun har begått feil?

Dette var utgangspunktet for intervjustudien til Martin Brusgaard Harbitz,  Margrete Gaski og Helen Brandstorp. I 2016 begynte Harbitz på sitt p.hd.-prosjekt om pasientsikkerhet på legekontor i distriktskommuner. Første artikkel er nå publisert i BMJ Open.

Ved å prate med 20 pasienter i ni distriktskommuner i Nordland, Troms og Finnmark, har de funnet tre ulike mestringsstrategier pasienter bruker i møte med risiko og skade.

Aksepter eller konfronter, og forbered deg slik at risikoen for skade blir minst mulig. 

Dette var tre viktigste mestringsstrategier pasientene fortalte om. Imidlertid var det ikke alle legene som ble konfrontert. «Det kom tydelig frem i intervjuene vi gjorde at pasientene aksepterte det feil og skader fastlegen deres hadde gjort, mens vikarlegene heller ble konfrontert» forteller Harbitz. Et sitat fra en eldre mann beskriver et øyeblikk i pasientkonsultasjonen med en fremmedspråklig vikarlege slik:

“..du kommer til en vikarlege som er her et par måneder, de forstår knapt hva du sier. Og, og jeg forstår knapt hva dem sier. Så jeg har jo vært i den situasjonen at jeg har reist meg og gått, og sagt: «du bør reise hjem! Der har de bruk for deg, her har vi ikke bruk for deg, når du ikke klarer å kommunisere»

Forhold som lang reisevei til sykehus eller dårlig vær virket ikke å bekymre pasientene. De planla og kjente til alternative transportmuligheter. Dessuten beskrev de hvordan man selv måtte ansvar for egen helse. Enten gjennom å lese seg opp på egne sykdommer, og således være forberedt til legetime, eller som i eksemplet beskrevet under:

“Jeg passer selv på, det må jeg gjøre, at jeg får komme ned til legekontoret, for det er

ikke noen der som kaller meg inn til kontroll”

Figure 1: Patients as safety barriers against hazards in general practice.

 

Les mer om flere resultater og hva dette kan bety for pasientsikkerhet på legekontor her:

https://bmjopen.bmj.com/content/9/10/e031343.full