Rural Health for Peace

Rural Health for Peace

I august 2018 fikk Nasjonalt senter for distriktsmedisin en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet om å bidra til å realisere en Memorandum of Understanding (MoU) «Om samarbeid innen helse» mellom Norge og Colombia.  Vi kaller samarbeidet for «Rural Health for...
Alta kommune starter opp med sår- og stomiklinikk.

Alta kommune starter opp med sår- og stomiklinikk.

Stomisykepleier Merete Erga og sårsykepleier May Liss Berg (photo: Gøril Karlsen) Sår -og stomiklinikken har utspring i en rekke pasienthistorier som med all tydelighet viser at kunnskapen, behandlingen og samarbeidet rundt disse pasientene ikke er optimal – verken i...
Innlegg for Demografiutvalget 26.02.20

Innlegg for Demografiutvalget 26.02.20

“Det å rekruttere og stabilisere helsepersonell i distrikt er en kompleks utfordring både nasjonalt og internasjonalt. For å lykkes kreves en vedvarende kunnskapsbasert tilnærming fra lokale og nasjonale myndigheter og fra akademia som vektlegger relevante...