Søk midler til forskning og fagutvikling.

Søk midler til forskning og fagutvikling.

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15.mars 2020. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i...