Utdanningstiltak som sikrer leger til distrikt

Utdanningstiltak som sikrer leger til distrikt

En rykende fersk systematisk litteraturoversikt viser at utdanningstiltak som dreier fokus mot utvikling av kunnskap, ferdigheter og undervisningsarenaer som gjør leger kompetent til å arbeide i distrikt, virker etter hensikten. Utdanningstiltakene bidrar til at leger...