Midler fra NSDMs program ga sår- og stomiteam i Alta

Midler fra NSDMs program ga sår- og stomiteam i Alta

Sårsykepleier May-Liss Berg og stomisykepleier Merete Erga brenner for faget sitt og så behovet for å sette sår- og stomibehandlingen mer i system. De etablerte et sår- og stomiteam som fortsatt er i sving med å ta imot pasienter en dag i uka. Både forprosjekt og...
SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING

SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15. mars 2024. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i...
Gratulerer med doktorgraden, Marie Hella Lindberg!

Gratulerer med doktorgraden, Marie Hella Lindberg!

Marie disputerte for PhD-graden i helsevitenskap 8. februar 2024 med avhandlingen: “Measuring socioeconomic position in studies of health inequalities.” Vi ønsker Marie samtidig velkommen som NSDMs nye forsker. Vi gleder oss stort over at vi med Marie på laget styrker...
Foreslå kandidater til Anders Forsdahls pris 2024!

Foreslå kandidater til Anders Forsdahls pris 2024!

Anders Forsdahls pris skal deles ut for 18. gang i 2024 – til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrepet. Prisen er til minne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke som...