Fersk forskning fra NSDM

Fersk forskning fra NSDM

Vikarbruk på fastlegekontor i Norge økte betydelig i perioden 2016-2022. Den største økningen i vikaravtaler per fastlegeliste (på 669 %) fant sted i de minst sentrale kommunene. Der var vikariatene også i større grad av kortere varighet, gjaldt fulltidsstillinger og...