Bardu kommunes akuttmedisinkurs er godkjent av Helsedirektoratet som kursarangør for obligatoriske akutt/legevaktmedisinkurs for fastleger, sykepleiere – og helsesekretærer.

Helsesekretærer del av teamet
Helsesekretærene har vært med på akuttmedisinkurs i distriktene i flere år, men det er først nå at Tromsø kommune sender sine. Det er alle veldig fornøyde med, forteller kursleder og sykepleier Mona Kjellsdatter Martinsen og instruktør John Banne, ambulansearbeider.

– helsesekretærene på legekontorene er jo de første pasientene møter så de må kunne håndtere det akutte også.
– på kurset ser vi at de bidrar i teamene som gode støttespillere til legene med praktisk kunnskap, gode råd og mye erfaring!

– Jeg føler meg tryggere og har fått svar på så mange ting lenge har lurt på. Bra å ha et fora der det er greit å lure på ting, sier helsesekretær Ine i Tromsø.
På bildet over øver hun og Kine på primær- og sekundærundersøkelse på doktor Erle.

Unikt kursopplegg

Sykepleier på Bardu legevakt og ambulansepersonell Mona Martinsen er kursleder og administrator. I løpet av 2,5 år har hun og hennes stabile stab av instruktører hatt over 500 deltagere fra kommunehelsetjenesten på kurs. Kursene er etterspurt og har vært holdt flere steder i hele Nord-Norge. Alle involverte jobber til daglig i legevakt og ambulansetjeneste ulike steder i Troms, og alle deltar hvert halvår på Fylkesmannen i Troms sine akutmedisinkurs for LIS1 (turnusleger), sammen med lokale allmennleger og fastleger.

Det unike ved akuttmedisinkurset til Bardu kommune er at det gjennomgående temaet er å lage gode teamdeltagere. Det gjør vi ved å snakke om det og ikke minst gjennom å la deltagerne få øve og prøve seg mye i praksis – og få anledning til å snakke seg gjennom det etterpå.

– vi erfarer at mange har en bratt læringskurve. De fleste blir mye bedre og dermed tryggere. De har ofte kunnskap om hvordan de bør jobbe sammen med andre og kan endel medisinske prossedyrer, men å omsette dette til praksis –  kanskje under stress –  er noe annet. Vi ser at alle har stor nytte av å prøve seg i trygge omgivelser på realistiske scenario.