Desentralisert utdanning i Norge og primærhelseprosjekt i Colombia har vært i fokus den siste uka.

NSDM og UiT har hatt besøk av kanadisk professor Roger Strasser som har utviklet den desentraliserte utdanningen av leger og annet helsepersonell i Northern Ontario school of medicine (NOSM).

Roger Strasser

Modellen er nyskapende og baserer seg på langsgående, integrert klinikk-undervisning med utgangspunkt i primærhelsetjenesten i nært og forpliktende samarbeid med kommunene. NOSM har en samarbeidsavtale med UiT, og professor Strasser har vært med på utviklingen av UiTs Finnmarksmodell som nå er i gang på 3.året med godt fornøyde studenter og lærere. Han deltok på møter med fakultetsledelsen, studenter og undervisningsansvarlige for å inspirere til videreutvikling av desentralisert utdanning og mulig følgeforskning. Dette er blitt spesielt aktuelt med Grimstad-rapporten, og vi var så heldige å få professor Hilde Grimstad fra NTNU til Tromsø for å snakke om mulighetene som følger av rapporten. Den desentraliserte legeutdanningen i Bodø fikk også inspirerende besøk av Roger Strasser.

NSDM har videre engasjert Roger Strasser i et freds- og helseprosjekt i Colombia, og dagene i Tromsø ble også brukt til videreutvikling og planlegging av dette prosjektet. https://www.nsdm.no/rural-health-for-peace-in-colombia/