Delegasjonen på Slottsplassen i Oslo, fra venstre: Juan Guillermo Luna, Roger Strasser, Gloria Currea, Håvard Søndenå, Torsten Risør, Francisco Lamus, Rosa Duran & Arnoldo Barbosa

NSDM har siden november 2018 jobbet med å utvikle et helsesamarbeid mellom Norge og Colombia, på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet; “Rural Health for Peace” (RHfP) https://www.nsdm.no/health-for-peace-i-colombia/

Andre uka i mars tok NSDM imot våre prosjektpartnere fra Colombia, Canada og Danmark. Vi har gledet oss til å ta imot vår dyktige samarbeidspartnere for å kunne vise noe av hvordan primærhelsetjenesten og helseutdanning er organisert i nordnorske distrikt. Turen gikk fra Oslo til Tromsø, Kåfjord og Alta. På grunn av at det samme uken ble mer og mer tydelig at Norge måtte sette i gang tiltak for å redusere korona smitten, ble det også gjort endringer i programmet vårt etter hvert som dagene gikk. Det første møtet vi hadde programmert i Helsedepartementet ble avlyst.

Møte med den colombianske ambassadøren til Norge, Angela Holguin.

På den colombianske ambassaden i Oslo ble vi godt mottatt av ambassadør Angela Holguin som viste stor interesse for Rural Health for Peace samarbeidet. Vi fikk flere gode forslag fra ambassadøren om mulige samarbeidspartnere i Colombia, tips om finansieringsmuligheter og lovnad om at ambassadøren vil bidra med å spre budskapet om RHfP i hennes store internasjonale nettverk.

Tirsdag 10 mars gikk turen videre fra Oslo til Tromsø, hvor NSDM hadde innkalt til en workshop og gjensidig kunnskapsutveksling sammen med fagpersoner som er involvert på ulike måter i RHfP programmet.

Workshop med Arnoldo Barbosa, Anders Svensson, Roger Strasser, Mona Kiil, Francisco Lamus, Juan Guillermo Luna, Håvard Søndenå, Johanne Laue, Martin Harbitz, Frank Remman, Anette Fosse, Ingvill Konradsen, Rosa Duran, Anne Mai Ersdal

Anette Fosse, leder av NSDM og Francisco Lamus presenterte primærhelsetjenesten i distrikt i henholdvis Norge og Colombia, og Håvard Søndenå (medisinstudent på forskerlinja) presenterte noen av hans spennende funn fra nylig gjennomført feltarbeid i vår pilotkommune i Colombia. Siste punkt på programmet var en Skype konferanse med Anders Vega og Gro Berntsen om erfaringer med «Gode pasientforløpsarbeid” gjennom Læringsnettverk for kommuner. Dagen ble avsluttet med en tur opp Fjellheisen og middag med byens beste utsikt.

Håvard Søndenå forteller om noen av hans funn under feltarbeidet i Colombia desember 2019- februar 2020

Onsdag 11 mars kjørte vi fra Tromsø til Kåfjord, for å besøke Kåfjord Helsetun hvor vi ble godt tatt imot av kommunalsjef Trond Skotvold. Det var på dette tidspunktet gjennomført flere “korona-endringer” ift besøk og vi kansellerte derfor besøk på de ulike avdelingene ved Kåfjord helsetun. Vi fikk allikevel en svært god gjennomgang av hvordan primærhelsetjenesten i kommunen er organisert, og ikke minst høre om innovative, teknologiske løsninger for å styrke helsetjenesten i Kåfjord.

Delegasjonen sammen med kommunalsjef (i midten) Trond Skotvold

Et høydepunkt under turen var sledetur med reinsdyr og historiefortellinger i lavvo i Sørkjosen https://www.thesamiway.no

Torsdags morgen 12 mars kjører vi videre til Alta, siste stopp på programmet. Besøket som var planlagt i Kautokeino fredag 13 mars ble avlyst pga korona viruset, hvor vi skulle ha besøkt den Samiske Høyskolen og fastlege Marit Karlsen. Vi håper vi kan gjennomføre et besøk i Kautokeino ved en senere anledning.

I Alta blir vi tatt godt imot av Peder Halvorsen, professor i allmennmedisin, Arve Østlyngen, universitetslektor II/fastlege, Ingunn Heggheim, universitetslektor II/fastlege samt Vilde Ravnsborg Gurigard, student i Finnmarksmodellen. Vi kunne ikke ha omvisning ved Alta Helsesenter, men vi hadde en flott dag med presentasjoner av Finmarksmodellen og gode diskusjoner. I Alta fikk vi også tid til å besøke den flotte Nordlyskatedralen og Borealis museet, samt ishotellet Sorrisniva https://sorrisniva.no/igloo-hotel

Ishotellet Sorrisniva med Birgit Abelsen fra NSDM

Uken ble til slutt forkortet med to dager, da vi bestemte oss for å returnere tidligere enn planlagt etter at siste dagen i Kautokeino ble kansellert. På flyplassen i Alta fredagsmorgen fikk vi mulighet til en de-briefing (med 1 meters avstand fra hverandre). Vi har hatt en produktiv og flott uke til tross for at det ble noen endringer og kanselleringer. Rural Health for Peace samarbeidet blir styrket hver gang vi møtes, og det er stor entusiasme blant deltakerne som har stor tro på at helse kan skape fred!