6.september fikk NSDM besøk av en stor gruppe fra regionalpolitisk avdeling i KDD som var på studietur til Tromsø og Senja. Lokalsamfunn- og tjeneste-teamet arbeider med lokal samfunnsutvikling og gode tjenester i distriktene. Helsesektoren, både i form av gode tjenester og stødige arbeidsplasser er et viktig perspektiv i deres distriktspolitiske innsats.

Helsetjenestene er viktige i den lokale og nasjonale infrastrukturen, og utdanningen av helsepersonell må sikre hele landet kompetente folk. KDD har derfor en viktig rolle overfor bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

I møtet ble utdanning av helsepersonell til distrikt, pasientsikkerhet, vikarbruk, tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell, interkommunalt samarbeid og samarbeidsarenaer mellom kommuner og sykehus presentert og diskutert.

Fra NSDM deltok Birgit Abelsen, Martin Bruusgaard Harbitz, Anette Fosse og Frank Remman.