Kompetansebehovsutvalget (KBU) skal se på fremtidens kompetansebehov i Norge, og NSDM´s forskningsleder Birgit Abelsen er utnevnt som medlemmet fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I KBU sitter forskere, representanter for partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet.

Det norske arbeidsmarkedet og økonomien er i omstilling, derfor trenger vi et bredt sammensatt utvalg. Professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden vil lede utvalget.

Utvalget skal sitte i tre år og levere årlige rapporter. Utvalget er en oppfølging av Nasjonal kompetansepolitisk strategi, som ble vedtatt tidligere i år.

 

Birgit Abelsen har hovedfag i statistikk fra NTNU og både en mastergrad i folkehelse og doktorgrad i helsevitenskap fra UiT Norges arktiske universitet. Hun kom fra stillingen som direktør for forskningsinstituttet NORUT Alta da hun ble forskningsleder ved

Nasjonalt senter for distriktsmeidisin høsten 2013.

Abelsen er den eneste i utvalget fra Nord-Norge, som forøvrig er dominert av representanter fra Oslo og nabokommunene.

Utvalgets sammensetning

Professor Steinar Holden, Oslo, leder

Seniorrådgiver Johannes Sørbø, Oslo

Seniorrådgiver Marianne Tønnessen, Oslo

Professor Hildegunn Ekroll Stokke, Trondheim

Professor Kjetil Bjorvatn, Bergen

Senior Vice President Laxmi Akkaraju, Bærum

Forskningsleder Birgit Abelsen, Alta

Avdelingsnestleder Liv Sannes, Oslo

Kompetansedirektør Are Turmo, Oslo

Fagsjef Hanne Jordell, Oslo

Seniorrådgiver Rolf Edvard Stangeland, Oppegård

Seniorrådgiver Bente Søgaard, Oslo

Spesialrådgiver Trond Bergene, Skedsmo

Spesialrådgiver Hanne Børrestuen, Nittedal

Seniorrådgiver Tormod Skjerve, Son

Seniorrådgiver Ragnhild Nersten, Bærum

Avdelingsdirektør Bjørn Kristen Barvik, Oslo

Avdelingsdirektør Tone H. Sollien, Asker

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-kunnskap-om-fremtidens-arbeidsliv/id2554152/