Hvert år samler NSDM program-middelmottakere til en fagdag der alle kan legge fram sitt prosjekt og få innspill og tilbakemeldinger. Gjennom Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling (Programmet) deler NSDM ut stipendmidler til små og stor prosjekter med distriktsrelevans, se https://www.nsdm.no/program-for-distriktsmedisinsk-forskning-og-fagutvikling/. NSDM legger fram noen av de prosjektene vi holder på med.

Og så møtes vi til en hyggelig middag 😊

Årets samling ble ledet av Birgit Abelsen og viste fram en flott prosjektbukett:

  • Akuttmedisinsk samtrening i Vadsø, Britt Larsen Mehmi
  • Sjekk deg – åpen celleprøvedag i Kautokeino, Marit Karlsen og Siriann Gulsrud
  • Nordsjøturnus i Lyngen, Hans-Olav Holtermann Eriksen
  • Vikarbruk i distrikt – utlysning av et phd-prosjekt og en NFR-søknad, Martin Bruusgaard Harbitz
  • Rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt, Silje Paulsen
  • Kartlegging av Nordsjøturnus, Erik Prestgaard
  • Kartlegging av psykiatri- og rustjenester i Vesterålen, Hege Bruun
  • Følgeforskning av helsefellesskapene – en NFR-søknad, Anette Fosse

Hvis du går med en undring du vil utforske, ta kontakt med oss i NSDM. Gjennom Programmet byr vi på midler og veiledning.