NSDMs årsmelding for 2022

NSDMs årsmelding for 2022

2022 ble nok et aktivt år for NSDM, med mye postpandemisk konferanse-/seminar- og møtedeltakelse. I årsrapporten kan du lese om hvem vi er, hva vi gjør, hvem vi samarbeider med i spennende forskning- og utviklingsprosjekter, undervisning og formidling. NSDM årsmelding...