Distriktsmedisinsk nettverk i Europa – EURIPA

Distriktsmedisinsk nettverk i Europa – EURIPA

Internasjonale nettverk gir nye perspektiver og nyttig inspirasjon. EURIPA er et europeisk faglig nettverk av distriktsleger under WONCA-paraplyen (den faglige verdensorganisasjonen for allmennleger). EURIPAs årskonferanse fant i år sted i Romania, i...