Utfyllende om fastleger og akuttmedisin

Over 1000 har nå svart på spørreundersøkelsen om allmennlegers rolle i akuttmedisinen som fastlege og stipendiat Magnus Hjortdahl leder. Fra før har han gjort gruppeintervjuer blant distriktsleger om hvordan de ser sin rolle. De mener rollen er endret og de vurderer...
En epidemi av diabetes i noen samekommuner

En epidemi av diabetes i noen samekommuner

Leder for Senter for samisk helseforskning (UiT) og deres store befolkningsundersøkelse SAMINOR 2 oppsummerer resultatene av befolkningsundersøkelsen i totalt 25 distriktskommuner i Nord-Norge. – Vi ser de samme trendene som i andre undersøkelser. Livsstilssykdommer...
Ny referansegruppe i distriktsmedisin

Ny referansegruppe i distriktsmedisin

I går  møttes for første gang Norsk forening for allmennmedisin sin referansegruppe i distriktsmedisin. Leder er Karsten Kehlet (Senja). Medlemmer er Guttorm Dahl Johnsen (Mo i Rana); Morten Højlund Larsen (Luster i Sogn og Fjordane), Jonny Cassels (Florø, også Sogn...