Doktorgrads – og Phd prosjekt

Doktorgrads – og Phd prosjekt

En tredje gruppe prosjekter er de som har utviklet seg til å bli ferdige doktorgrads – og p.hd. -prosjekter med videre finansiering fra enten UiT, Norges Forskningsråd, Helse Nord RHF, Allmennmedisinsk forskningsfond eller andre kilder. Maria Fredriksen...
Innlegg for Demografiutvalget 26.02.20

Innlegg for Demografiutvalget 26.02.20

“Det å rekruttere og stabilisere helsepersonell i distrikt er en kompleks utfordring både nasjonalt og internasjonalt. For å lykkes kreves en vedvarende kunnskapsbasert tilnærming fra lokale og nasjonale myndigheter og fra akademia som vektlegger relevante...